Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt zakłada utrzymanie stawek VAT 5%, 8% i 23% do końca 2018 r.

"Projekt noweli ustawowej zawiera rozwiązania, które przyczynią się do ograniczenia nadużyć w podatku od towarów i usług oraz spowodują uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzą do zwiększenia wpływów z VAT" - czytamy w komunikacie.

W nowelizacji zaproponowano utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8% i 23%, obok obowiązującej stawki 5%.

"Jest to konieczne, ponieważ rozwiązania uszczelniające system podatkowy przyniosą efekty dopiero w roku następnym i latach kolejnych" - napisano w materiale.

W projekcie ustawy przewidziano rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą:

- określone usługi budowlane;

- procesory (mechanizm ten będzie stosowany do sprzedaży procesorów, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł - bez kwoty podatku);

- niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny (mechanizm obejmie wymieniane metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich).

Zmieniono także warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni.

"Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym" ? czytamy dalej.

W propozycji przewidziano elektroniczne składanie deklaracji VAT. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:

- zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;

- będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia;

- obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.

Wprowadzono także obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. Ma to ułatwić wprowadzanie danych do systemu informatycznego resortu finansów, a w efekcie przyspieszyć ich analizę i wykrywanie ewentualnych oszustw.

Przewidziano modyfikację przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej (gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe) - wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby nabywca towarów był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej lub by sprzedawca mógł złożyć kaucję gwarancyjną.

Zaproponowano objęcie solidarną odpowiedzialnością transakcji, której przedmiotem jest folia typu stretch (służąca m.in. do owijania palet), a także dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Wprowadzono odpowiedzialność solidarną pełnomocnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne, wraz z zarejestrowanym podatnikiem. Dotyczyłaby ona zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT i nie przekraczałaby 500 tys. zł.

W projekcie ustawy wskazano także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Przewidziano sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT, w wysokości od 20% do nawet 100% w przypadku oszustw podatkowych. Natomiast w nowelizowanych przepisach Kodeksu karnego skarbowego zaproponowano zaostrzenie sankcji wobec osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Zaproponowano podwyższenie limitu wartości sprzedaży - z 150 do 200 tys. zł - uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego.

Z kolei w ustawie Ordynacja podatkowa zaproponowano zmiany, które w większości wynikają z rozwiązań wprowadzonych do ustawy o VAT.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.