Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W ocenie PGNiG decyzje Komisji Europejskiej (KE) i niemieckiego urzędu regulacji energetyki (Bundesnetzagentur) ws. udostępnienia Gazpromowi przepustowości gazociągu OPAL oraz decyzja KE ws. nadużywania pozycji monopolisty przez Gazprom, będą naruszać przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywę 2009/73/WE ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego, podała spółka

Vivid Games, dzięki porozumieniu z firmą GTOKEN, pozyskał do serii "Real Boxing" jednego z najsłynniejszych bokserów na świecie Manny'ego Pacquiao. Premiera ?Real Boxing Manny Pacquiao" odbędzie się w II kwartale 2017 r. na platformach iOS i Android, a jej premiera wspierana będzie wspólnymi działaniami marketingowymi, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,74 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Magellan złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka.

Plaza Centers N.V. zakończyła bez efektu negocjacje w sprawie potencjalnej sprzedaży Belgrade Plaza w Serbii, podał deweloper.

MLP Group podpisało nowe umowy z siecią Makro Cash & Carry Polska, na budowę dwóch obiektów magazynowe w Czeladzi oraz pod Wrocławiem, o łącznej powierzchni 17,2 tys. m2, poinformowała spółka. Przekazanie magazynów planowane jest w I poł. 2017 roku.

Oferta Torpolu o wartości prawie 24,5 mln zł brutto okazała się najniższa spośród 17 złożonych w przetargu PKP PLK na rewitalizację toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na szlaku Kłobuck-Miedźno, podała spółka. Oczekuje obecnie na dokonanie wyboru jej oferty jako najkorzystniejszej.

mBank Hipoteczny planuje wyjść na rynek z większą emisją listów zastawnych w euro w I kwartale 2017 r., poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Budimex zwiększył zatrudnienie o ok. 300 osób w okresie I-III kw. br. i zamierza kontynuować wzrost etatyzacji w 2017 r., pod warunkiem ożywienia rynku przetargów publicznych, poinformował prezes Dariusz Blocher.

Zapisy na obligacje serii R1 przekroczyły 25 października oferowaną liczbę i w związku z tym kolejne zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane, podał Best.

Unified Factory podtrzymuje plan ponad 200 wdrożeń swojej platformy Customer Service Automation (CSA) w całym bieżącym roku, poinformował prezes Maciej Okniński.

Spośród rynków zagranicznych Budimex jest obecnie aktywny m.in. na Litwie, gdzie chce uczestniczyć w łącznie 7-8 projektach, poinformował prezes Dariusz Blocher. Ponadto spółka jest zainteresowana projektami drogowymi na Słowacji i pierwszym projektem w Niemczech w roli generalnego wykonawcy.

Industrial Milk Company (IMC) zakończyła kampanię siewną pszenicy ozimej, poinformowała spółka. Uprawa, która będzie zbierane w kolejnym sezonie, zajmuje powierzchnię 13,7 tys. ha, o 11% mniej niż w 2015 roku, podano również.

Przedsprzedaż Budimeksu Nieruchomości spadnie r/r w 2016 r. do ok. 1 500 mieszkań - poziomu, który Budimex uważa za osiągalny cel także w przyszłości, poinformował prezes Dariusz Blocher. W tym roku segment nieruchomościowy Budimeksu może wydać na działki jeszcze prawie 200 mln zł, a w przyszłym planuje rozpoczęcie 14 inwestycji.

mBank chce utrzymać pozytywne tendencje, które zarysowały się w trakcie bieżącego w każdej linii biznesowej w roku przyszłym i oczekuje dalszego wzrostu przychodów z działalności biznesowej, przy kosztach porównywalnych z bieżącym rokiem, wynika z wypowiedzi prezesa Cezarego Stypułkowskiego.

mBank oczekuje, że ostatni kwartał tego roku przyniesie dobre wyniki operacyjne i finansowe, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Budimex spodziewa się trudnego od strony przychodowej roku 2017 w branży budowlanej, ale liczy, że sama spółka może w przyszłym roku zwiększyć sprzedaż w ujęciu rocznym, poinformował prezes Dariusz Blocher. W tym roku Budimex do tej pory zwiększył przychody o ok. 10% r/r i - według prezesa - w tej kwestii nie nastąpią już istotne zmiany.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pozyskało 980 nowych klientów biznesowych do września 2016 r. i sprzedało o 0,53 mld m3 gazu więcej niż rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank wzrosła o 0,3% kw/kw i wyniosła 81,01 mld zł na koniec III kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wzrósł do 5,9% w III kw. z 5,8% w poprzednim kwartale.

Zysk netto sektora bankowego w 2017 roku może być niższy w porównaniu z 2016 rokiem, głównie w związku z brakiem przychodów z transakcji Visa. Bank Zachodni WBK będzie dążył do poprawy zysku z podstawowej działalności, poinformował członek zarządu Eamonn Crowley.

Bank Zachodni WBK oczekuje, że ostatni kwartał tego roku przyniesie dalszą poprawę marży odsetkowej, która wyniosła 3,73% w III kw. br., poinformował członek zarządu BZ WBK Eamonn Crowley.

Polnord wprowadził do sprzedaży 107 mieszkań w inwestycji Rezydencja Brzozowy Zakątek na warszawskim Wilanowie, poinformowała spółka. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na III kwartał 2018 roku, podano również.

Bloober Team chce zadebiutować na GPW w I połowie 2017, a w ciągu 3 lat uzyskać wiodącą pozycję na rynku światowych twórców horrorów psychologicznych, poinformował prezes Piotr Babieno.

Spółka zależna Elemental Holding sfinalizowała umowę przejęcia 51% udziałów w zakładach recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych w fińskiej spółce Kat-Metal Oy z siedzibą w Tervajoki, poinformowała spółka. Elemental Holding planuje ponadto drugą akwizycję - we wrześniu spółka z grupy zawarła list intencyjny w sprawie nabycia spółki z branży recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wielkiej Brytanii.

Spółka zależna Arctic - Arctic Paper Kostrzyn - spłaciła łącznie zadłużenie z tytułu umowy kredytowej na kwotę w wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie 359 mln zł z dnia 6 listopada 2012 roku, zawartej pomiędzy Pekao jako agentem zabezpieczenia i kredytodawcą, BZ WBK jako kredytodawcą i mBankiem jako kredytodawcą oraz kredytobiorcą, poinformowała spółka.

Należności Banku Zachodniego WBK od klientów zwiększyły się do 9,5% r/r i wyniosły 106,53 mld zł w okresie I-III kw. 2016 r., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6,8% wobec 8,1% na 30 września 2015 r. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w tym okresie o 12% r/r.

Polnord złożył pozew przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA (MPWiK) oraz miastu stołecznemu Warszawa (m.st. Warszawa) dotyczący przejęcia urządzeń Systemu Odprowadzenia Wód Deszczowych (SOWD), wybudowanych w trakcie realizacji inwestycji Miasteczko Wilanów w Warszawie, oraz o zapłatę kwoty 52 mln zł, za jaka ma nastąpić przejęcie urządzeń SOWD, poinformowała spółka.

FAM odnotowało 4,92 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cena emisyjna akcji Artifex Mundi oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 22,5 zł, podała spółka. Do inwestorów trafi ostatecznie 4,42 mln akcji.

Magellan planuje przeprowadzenie publicznej emisji obligacji serii 8/2016, 9/2016 i 10/2016 w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Planowany dzień emisji to 27 października.

AdMassive Group planuje wejść na rynek e-commerce poprzez przejęcie Topmall - operatora Merlin.pl, w zamian za nowe akcje, podała spółka.

Petrolinvest dokonał wczoraj scalenia 241 939 472 akcji spółki zgodnie z przyjętym uchwałą walnego zgromadzenia parytetem wymiany 16:1, podała spółka. W związku z tym GPW ogłosiła, że wznawia od dziś obrót akcjami spółki.

Ropczyce odnotowały 4,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Żywiec odnotowała 82,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 135,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bloober Team zaprezentował nowy harmonogram kluczowych gier - ">observer_" ma ukazać się w I poł. 217 r., " Scopophobia" - w II poł. 2017, a "|Medium|" - na przełomie 2017/2018 r.

Skarbiec Holding odnotował 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (lipiec - wrzesień 2016) wobec 3,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Budimex miał wartość 8,7 mld zł według stanu na koniec września br., podała spółka.

Budimex odnotował 105,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 54,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Zachodni WBK odnotował 425,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 472,72 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

mBank odnotował 230,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 319,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

BBI Development spodziewa się, że dokonana prezentacja piętra sportowo-rekreacyjnego w apartamentowcu Złota 44 zdynamizuje sprzedaż i jest spokojne o realizację celu 50% zbytych lokali w budynku do końca br., poinformował ISBnews wiceprezes Rafał Szczepański.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem