Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) zawarły porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu obejmującego budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, podały Tauron i PGNiG. Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli Taurona i PGNiG co do kontynuacji budowy bloku w formule corporate finance. Podpisane dokumenty umożliwiają dokończenie inwestycji w terminie wstępnie szacowanym na 2019 r.

Ponadto pomiędzy Tauronem, PGNiG i ECSW został zawarty aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 11 marca 2011 r. (umowa sprzedaży energii), a pomiędzy PGNiG i ECSW - aneks do umowy na dostawy paliwa gazowego z dnia 11 marca 2011 r. (umowa gazowa).

"Wynegocjowane porozumienie reguluje przede wszystkim warunki rozliczania kar umownych możliwych do naliczenia przez PGNiG na podstawie dotychczasowego brzmienia umowy gazowej oraz kwestie restrukturyzacji finansowej projektu. Ponadto precyzuje kierunek zmian w podstawowych transakcjach handlowych ECSW, tj. w sposobie zakupu paliwa gazowego oraz sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej, których wprowadzenie nastąpi na mocy aneksów do umowy gazowej i umowy sprzedaży energii. Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli sponsorów projektu (Tauron, PGNiG) co do kontynuacji budowy bloku gazowo-parowego, wprowadzenia zmian w umowie gazowej i umowie sprzedaży energii oraz zmiany formuły finansowania projektu z project finance na corporate finance przy utrzymaniu zaangażowania instytucji finansujących" - czytamy w komunikacie.

Warunkowe zmiany do umowy gazowej i umowy sprzedaży energii przewidują w szczególności urynkowienie stosowanych w tych umowach formuł cenowych. Ponadto, w związku z opóźnieniem realizacji projektu, aneks do umowy gazowej przewiduje zmianę w zakresie wysokości, terminów i metodologii naliczania kar umownych, podano również.

"Porozumienie oraz aneksy do umowy gazowej i umowy sprzedaży energii wchodzą w życie jednocześnie, w momencie dokonania zmiany obowiązujących obecnie umów o finansowanie projektu albo spłaty ostatniej z instytucji finansujących obecnie ECSW (tj. Europejski Bank Inwestycyjny), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Polska Kasa Opieki S.A." - czytamy dalej.

Jednocześnie Tauron poinformował, że Tauron, PGNiG, EBI, EBOiR, Pekao oraz ECSW zawarły umowę standstill, której celem jest zapewnienie, iż instytucje finansujące obecnie ECSW powstrzymają się od postawienia kredytów udzielonych ECSW w stan natychmiastowej wymagalności oraz zaspokojenia swoich wierzytelności z ustanowionych zabezpieczeń.

Umowa standstill będzie obowiązywała do 31 marca 2017 r. Przed tą datą zakłada się wynegocjowanie i podpisanie nowej dokumentacji umożliwiającej restrukturyzację finansowania projektu.

Warunkiem wejścia w życie umowy standstill jest w szczególności dostarczenie instytucjom finansującym gwarancji bankowych do kwoty ok. 629 mln zł, w terminie do 30 października 2016 r., z czego 50-proc. udział wyznacza kwotę gwarancji bankowych, jakie powinien przedstawić każdy ze sponsorów na rzecz instytucji finansujących (tj. ok. 314,5 mln zł). Niezależnie od powyższego, ECSW ma prawo, do 20 marca 2017 r., złożyć instytucjom finansującym zawiadomienie o dobrowolnej wcześniejszej spłacie kredytów.

Podpisane dokumenty umożliwiają dokończenie inwestycji w terminie wstępnie szacowanym na 2019 rok, podsumowano w komunikacie.

Inwestycja w Stalowej Woli obejmuje budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 450 MWe i cieplnej 240 MWt. Blok gazowo-parowy pracujący w wysokosprawnej kogeneracji jest budowany na terenie istniejącej już elektrowni w Stalowej Woli, a oddanie go do eksploatacji planowane było na drugą połowę 2015 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem