Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kruk kupi 100% udziałów w spółce działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami na rynku włoskim, podała spółka.

Skonsolidowany wynik finansowy netto Konsorcjum Stali wyniósł 7,84 mln zł w III kw. br., co stanowi wzrost o 5,35 mln zł w ujęciu rocznym, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała ze stanowiska prezesa Krzysztofa Skórę i powołała na jego miejsce Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, podała spółka.

Akcjonariusze Magellana zdecydują 30 listopada o połączeniu ze spółką Mediona poprzez jej przejęcie. Wspólnicy Mediony tj. Banca Farmafactoring otrzymają proporcjonalnie akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany: 1,332 akcji emisji połączeniowej za 1 udział spółki przejmowanej, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne Magellana, zaplanowane na 30 listopada.

Dekpol przydzielił 10 tys. zabezpieczonych obligacji serii E4 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny do portfeli inwestycyjnych jego subfunduszów, podała spółka.

Zarząd Prime Minerals proponuje, aby dniem pierwszego notowania 200 tys. akcji serii G spółki był 8 listopada, podała spółka.

Oferta konsorcjum Tesgas (lider), Izostal, ZRUG Zabrze (spółki z grupy Stalprofilu) i Friedrich Vorwerk KG (GmbH&Co) o wartości 154 mln zł netto została wybrana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jako najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina, podał Stalprofil.

Tauron Polska Energia wypracował ok. 271 mln zł zysku netto przy ok. 4 181 mln zł przychodów w III kw. br., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Bloomga - zajmująca się produkcją gier przeglądarkowych - planuje debiut na NewConnect na przełomie 2016 i 2017 roku oraz osiągnięcie do 10 mln zł EBITDA w 2018 roku, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz PKN Orlen uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego ze złoża Karmin w gminie Dobrzyca, poinformowały spółki. Zasoby gazu wystarczą na 20 lat eksploatacji.

Soho Development rozważa współpracę z większym podmiotem, który mógłby znacząco zwiększyć potencjał spółki, poinformował ISBnews prezes Maciej Wandzel. Nie można jednak wykluczyć, że Soho samo będzie konsolidować rynek, kupując mniejsze podmioty. Na razie jednak jest bliższe podjęcia decyzji o przeznaczeniu nadwyżek finansowych na skup akcji własnych, jeśli znajdzie to akceptację akcjonariuszy.

Huckleberry Games zakończyła ofertę publiczną akcji, z której pozyskała blisko 2,05 mln zł, poinformowała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier na komputery PC, konsole i urządzenia VR oraz na przygotowanie aplikacji mobilnej do gry "Edengrad", podano również.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z Grupy PGNiG wypracowała 1 901,9 mln zł EBITDA za pierwsze trzy kwartały 2016 r., co oznacza wzrost o 7,3% r/r i przekroczenie poziomu zakładanego w strategii o 12,9%, podała spółka.

Grupa kapitałowa Mennica Polska wypracowuje wysoką dynamikę sprzedaży, odzwierciedlającą ekspansję zagraniczną firmy, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. Wynik został obciążony rezerwami utworzonymi na zobowiązania spółki zależnej z tytułu VAT w wysokości łącznie 19 mln zł (ok. 15 mln zł w samym III kwartale).

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) słusznie zapowiedziało, że zakwestionuje w sądzie ewentualną decyzję pozytywną w sprawie rosyjsko-niemieckiego gazociągu OPAL, uważa prof. Alan Riley z University of London.

Mostostal Warszawa podpisał z Acciona Nieruchomości Wilanów umowę na budowa budynku mieszkalnego z garażem w Warszawie za 36,9 mln zł netto, podała spółka.

Bank Millennium oczekuje, że ostatni kwartał tego roku przyniesie odbicie w sprzedaży kredytów gotówkowych i hipotecznych po słabym III kwartale. Bank ocenia, że w 2017 - ostatnim roku obowiązywania strategii - wypełni jej cele, powiedział prezes Joao Bras Jorge.

Giełda Papierów Wartościowym w Warszawie (GPW) aktywnie współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie uzyskania dla Towarowej Giełdy Energii (TGE) zgody na bycie krajową platformą aukcji CO2. GPW chciałaby mieć zgodę jeszcze w tym roku, choć decyzja leży w całości w gestii KNF, poinformował wiceprezes GPW Paweł Dziekoński.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza rekomendować dywidendę za 2016 r. zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, zakładającą wypłatę powyżej 60% skonsolidowanego zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, poinformował wiceprezes GPW Paweł Dziekoński.

Spółka T-Bull zadebiutuje na NewConnect w czwartek, 3 listopada, poinformował akcjonariusz spółki Tech Invest Group (TIG).

Bank Millennium, którego koszt ryzyka spadł do 45 pkt bazowych w III kwartale, oczekuje, że w całym 2016 roku ten koszt nie przekroczy 45-50 pb, poinformował członek zarządu Fernando Bicho.

Magellan przeprowadził emisję obligacji serii 8/2016, 9/2016 i 10/2016 w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Wartość nominalna wyemitowanych papierów to 100 mln zł.

TDJ z siedzibą w Katowicach, Tzailirach Ltd z siedzibą w Izraelu, Daniel S. oraz Wojciech F. złożyli wniosek o Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenie przez TDJ, Tzailirach Ltd oraz Daniela S. i Wojciecha F. dwóch spółek z siedzibą w Luksemburgu oraz jednej w Polsce, podał Urząd.

Cena za akcje Mo-Bruk zaproponowana na poziomie 15,3 zł/szt. w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 nie odzwierciedla rzeczywistej wartości spółki i nie odpowiada wartości godziwej spółki, ocenia zarząd Mo-Bruk.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zrealizowała zobowiązania wynikające z układu oraz odrębnych porozumień w terminie w październiku, poinformował prezes Andrzej Stachnik.

Kredyty i pożyczki netto Grupy Banku Millennium osiągnęły wysokość 46,39 mld zł na koniec września 2016 r., co oznacza wzrost o 0,4% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na stabilnym poziomie 4.6% - zarówno obecnie, jak i we wrześniu 2015 roku.

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Obligacje na okaziciela serii H Pragma Faktoring o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł będą notowane na Catalyst od 28 października br., podała giełda.

Bioton wykonał umowę zawartą z Marvel Bioscience Limited na sprzedaż, za cenę 6 mln USD, 50% udziałów MJ Bioton Life Sciences Limited z siedzibą w Nikozji, będącej jednostką dominującą w stosunku do MJ Biopharm Pvt Limited w Indiach, poinformowała spółka.

Spółka zależna Wirtualnej Polski - WP1 sp. z o.o zawarła umowę z EmiTel sp. z o.o. o zapewnienie dostępu do multipleksu MUX8, poinformowała spółka. Umowa wejdzie w życie w dniu 1 grudnia 2016 r. i będzie obowiązywać do dnia 13 stycznia 2026 r.

Skonsolidowane przychody LPP wzrosły o 18% r/r do 1 488 mln zł w III kw. br., podała spółka powołując się na wstępne dane. W tym czasie strata netto wyniosła 6 mln zł. Narastająco w okresie I-III kw. 2016 r. LPP miało 4 166 mln zł przychodów i 17,7 mln zł zysku netto.

Mennica Polska odnotowała 5,09 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2016 r. wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 40,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 30,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Millennium odnotował 138,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 165,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem