Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Enea złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu albo o odstąpieniu (w zależności od umowy) od długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów), podała spółka.

Umowy zostały zawarte w latach 2006-2014 z niżej wymienionymi kontrahentami, do których należą instalacje wytwórcze energii elektrycznej z odnawialnych źródeł:

- Farma Wiatrowa Krzęcin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- Megawind Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;

- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie;

- PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie;

- PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- "PSW" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- in.ventus sp. z o.o. EW Śniatowo sp.k. z siedzibą w Poznaniu;

- Golice Wind Farm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podano w komunikacie.

Enea przewiduje, że umowy te powinny ulec rozwiązaniu co do zasady do końca listopada 2016 r.

"Przyczyną wypowiedzenia/odstąpienia od poszczególnych umów przez spółkę było wyczerpanie możliwości przywrócenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń stron wywołanych zmianami prawa. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez spółkę straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi a ceną rynkową zielonych certyfikatów" - czytamy w komunikacie.

Szacowana całkowita wartość zobowiązań umownych Enea wynosiła około 1 187 mln zł netto, podano także.

"Powyższa wartość została obliczona według formuł cenowych przyjętych w umowach za okres od dnia sporządzenia niniejszego raportu do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów" - podkreśliła spółka.

Enea wskazała na zmiany prawa, do których doszło po dniu zawarcia wymienionych umów, w szczególności:

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229);

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) i związanych z tą ustawą kolejnych zmian prawa oraz ogłoszonymi projektami zmian prawa tj. w szczególności:

? ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925); oraz

? projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które ma zostać wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Spółka podkreśliła, że zmiany te "spowodowały obiektywny brak możliwości sporządzenia wiarygodnych modeli prognozujących kształtowanie się cen zielonych certyfikatów".

"W związku z powyższym, w ocenie spółki na dzień sporządzenia raportu nie jest możliwe podanie przyszłej wartości rynkowej zielonych certyfikatów, do nabycia których spółka byłaby zobowiązana do końca pierwotnie zakładanego okresu obowiązywania umów" - podsumowano w materiale.

Enea podkreśliła jednocześnie, że niektórzy z jej najważniejszych kontrahentów również wskazali, iż: (i) zmiany prawa miały i mają wpływ na ceny zielonych certyfikatów; oraz (ii) doprowadziły do zaburzenia równowagi kontraktowej i ekwiwalentności świadczeń w długoterminowych umowach sprzedaży zielonych certyfikatów.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.