Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł w październiku br. o 0,7 pkt m/m, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

"Tempo spadku było na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu i nieco większym niż na przełomie II i III kwartału br. Nadal przeważają czynniki oddziałujące w kierunku dalszego spadku wartości wskaźnika, tym samym prognozujące spadek stopy bezrobocia. Te pozytywne zmiany wynikają głównie ze wzrostu liczby osób, które znalazły zatrudnienie oraz spadku liczby osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne" - czytamy w raporcie.

Miesięczny napływ nowych ofert zatrudnienia utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie i nadal przewyższa liczbę osób, które podjęły w danym miesiącu pracę. We wrześniu ponownie zmalała liczba osób, które zarejestrowały się w urzędach pracy jako bezrobotne. Wzrosła liczba bezrobotnych poniżej 25 roku życia, ale zmalała liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz liczba długotrwale bezrobotnych.

"Ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był we wrześniu oceniany pozytywnie, choć nieco gorzej niż przed miesiącem. Towarzyszyły temu pozytywne oceny na temat ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (choć również nieco gorsze niż przed miesiącem). Ponadto, analogicznie do poprzednich miesięcy wzrosła przewaga liczby przedsiębiorstw prognozujących spadek wielkości zatrudnienia, nad tymi planującymi wzrost liczby pracujących. Zwolnienia zapowiadane są głównie przez jednostki małe (do 49 pracujących). Z kolei, średnie i duże przedsiębiorstwa zapowiadają wzrost zatrudnienia" - czytamy w raporcie.

Sektor meblowy przewiduje największe pozytywne zmiany, a także sektor producentów pozostałego sprzętu transportowego, producentów wyrobów tekstylnych oraz producentów papieru i wyrobów z papieru.

Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży, producenci podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych oraz producenci metali.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.