Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Torpol odnotował 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2016 r. przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 497,1 mln zł według wstępnych danych, podała spółka.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 26,94 mln zł w październiku br. i była wyższa o 13,5% r/r, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU (PTE PZU) powołała z dniem 9 stycznia 2017 r. do zarządu towarzystwa Marcina Żółtka i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, podało PZU.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w październiku 2016 r. przez Bytom wyniosła 12,45 mln zł i była wyższa o 13,1% w skali roku, podała spółka.

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 4,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 4,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydowali o wypłaceniu 3,08 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obrachunkowy 2015/2016 zakończony 30 czerwca br., podała spółka w uchwałach walnego.

Plaza Centers N.V. podpisała niewiążący list intencyjny z BIG Shopping Centers Ltd. w kwestii potencjalnej sprzedaży Belgrade Plaza, podała spółka.

Vantage Development szacuje wstępnie, że grupa kapitałowa miała 55,2 mln zł przychodów i 17,65 mln zł netto za okres 9 miesięcy 2016 roku, podała spółka.

Kolejne efekty restrukturyzacji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), który w ostatnich dwóch kwartałach wypracował zysk netto, będą widoczne w wynikach IV kwartału br. Bank będzie stopniowo obniżał wskaźnik koszty do dochodów (C/I) tak, aby zejść do poziomu ok. 51%, tj. średniej dla sektora, w perspektywie 2020 roku. BOŚ pracuje obecnie nad nowym modelem placówek, część z nich zostanie m.in. przeniesiona w lepsze lokalizacje, poinformował p.o. prezesa Stanisław Kluza.

Udziałowcy spółki New World Resources (NWR), zdecydowali o rozwiązaniu spółki podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka.

Zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia rozwoju PKO Banku Polskiego na lata 2016-2020 zakłada osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10% oraz wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% do 2020 r., przy utrzymywaniu w tym okresie kosztów ryzyka w przedziale 75-85 pb, podała instytucja.

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w październiku br. o 18% r/r i wyniosła 28,5 mln zł, podała spółka.

Enter Air sprzedał Boeinga 737-400 w celu wymiany na samolot nowszej generacji Boeing 737-800, podała spółka. Nowy samolot dołączy do floty spółki przed sezonem lato 2017.

ING Bank Śląski oczekuje, że wraz z pojawieniem się przetargów na duże projekty infrastrukturalne nastąpi odwrócenie spadkowego trendu w kredytach dla strategicznych klientów. Bank nie ogranicza akcji kredytowej w związku z podatkiem bankowym, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

T-Bull chce wydać w I półroczu 2017 r. grę snajperską, z którą spółka wiąże duże nadzieje, poinformował współzałożyciel T-Bull Damian Fijałkowski.

T-Bull liczy na przejście na rynek główny z NewConnect w okresie 2017-2018, poinformował prezes Grzegorz Zwoliński.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło dziś szczelinowanie hydrauliczne pokładu węgla 510 w Gilowicach k/Brzeszcz na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prezes PGNiG Piotr Woźniak deklaruje, że uzyskany z węgla metan, który jest pełnowartościowym surowcem będzie wykorzystywać go tak samo, jak gaz ziemny z odwiertów spółki na Podkarpaciu i na Niżu Polskim.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 6,2 USD/b w październiku br. w porównaniu do 4,8 USD/b miesiąc wcześniej. W październiku ub.r. marża wynosiła 4,9 USD/b, podała spółka.

Synektik spodziewa się, że IV kwartał br. przyniesie poprawę w zakresie przychodów, ale wartości sprzedaży nie będą jeszcze wysokie ze względu na brak projektów opartych na środkach unijnych, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki PMPG Polskie Media wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych, podała spółka.

PKO Bank Polski nie wypłaci dywidendy za br., jeśli transakcję przejęcia Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) zostanie zamknięta - zgodnie z planem - w grudniu br., poinformował wiceprezes PKO BP nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Jakub Papierski.

Atal sprzedał 45% ze 186 dostępnych lokali pierwszego etapu Bajeczna Apartamenty w Krakowie, poinformowała spółka. Kolejne 10% mieszkań jest już zarezerwowanych, podano również.

Europejski Fundusz Energii (EFE) wraz ze spółką zależną - Emarket zakupili po 50% udziałów spółki informatycznej Rewelia, poinformował EFE. Dzięki przejęciu chce w oparciu o zasoby własne rozwijać m.in. projekty z obszaru telemedycyny, podano także.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała umowę przejęcia od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, poinformowała GPW. Zmiana organizatora stawek jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które nakłada istotne wymogi wobec instytucji obliczających wskaźniki referencyjne.

ING Bank Śląski w kolejnych kwartałach chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 2,57%, zanotowaną po trzech kwartałach br., poinformował prezes Brunoin Bartkiewicz.

T-Bull planuje wydać 3 nowe gry na urządzenia mobilne do końca 2016 r, podała spółka.

Mirbud podpisał umowę ze swoją spółką zależną - Marywilska 44 - dotyczącą budowy budynku handlowo-usługowego o wartości 43,87 mln zł brutto przy ul. Marywilskiej w Warszawie, poinformowała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 037,9 mln zł na koniec października 2016 r. (wobec 3 981,5 mln zł na koniec września br.), poinformowała spółka.

PKO Bank Polski spodziewa się, że transakcja sprzedaży przez Raiffeisen Bank International (RBI) 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz PKO Leasing przyczyni się do wzrostu zysku netto o 62 mln zł w tym roku, 90 mln zł w 2017, 108 mln zł w 2018 i 121 mln zł w 2019 r., podał bank w prezentacji.

PKO Bank Polski spodziewa się, że zamknięcie transakcji sprzedaży przez Raiffeisen Bank International (RBI) 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz PKO Leasing nastąpi do końca 2016 roku, podał bank. PKO BP uważa, że transakcja będzie miała minimalny wpływ na wskaźniki kapitałowe banku i grupy.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 12,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,4 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 21,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 21,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto Fortuna Entertainment Group spadł o 28% r/r do 9,6 mln euro w okresie I-III kw. 2016 r., podała spółka. Fortuna jednocześnie podtrzymała całoroczne prognozy w zakresie spadku EBITDA, wzrostu całkowitych przyjętych zakładów oraz wysokości capex.

Zarząd i rada nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.? r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) podjęły uchwały o wypłacie 85 mln zł zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016, podał Stalexport Autostrady.

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 listopada 2016 r. o wyrażeniu zgody na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia za maksymalnie 250 mln zł, wynika projektów z uchwał walnego zgromadzenia.

Proces badań pacjentów realizowany w ramach I fazy badań klinicznych nad kardioznacznikiem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET został zakończony, podał Synektik.

Benefit Systems odnotowało 27,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 18,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 332 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 315,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Moody's Investors Service utrzymał na dotychczasowym poziomie Ba2 długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku i obniżył jego perspektywę do negatywnej ze stabilnej, podał bank.

PKO Bank Polski (jako gwarant) podpisał umowę z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) na rzecz PKO Leasing, podał bank. Uzgodniona w transakcji cena za 100% akcji w RLPL wynosi 850 mln zł.

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotował 45,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale, przy przychodach wysokości 456,44 mln zł i EBITDA wysokości 154,9 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. W I-III kw. skonsolidowany zysk sięgnął 120,16 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem