Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Bank BPH odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jak wyjaśniał wcześniej bank, w związku z ogłoszoną w kwietniu br. transakcją zakupu Podstawowej Działalności Banku BPH przez Alior Bank, począwszy od sprawozdań finansowych banku za I kw. 2016 roku, Podstawowa Działalność Banku BPH spełnia kryteria klasyfikacji jako 'przeznaczona do wydania właścicielom' oraz 'działalność zaniechana' zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej. W związku z tym w sprawozdaniach finansowych Banku BPH działalność ta opisywana jest jako "działalność zaniechana". Z kolei działalność, która po podziale pozostanie w Banku BPH (tj. działalność banku związana z portfelem kredytów hipotecznych i BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. wraz z pośrednio zależną spółką BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), opisywana jest jako "działalność kontynuowana".

Strata netto z działalności zaniechanej (po połączeniu trafi do Alior Banku) wyniosła 14,83 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, zaś w okresie I-III kw. br. strata ta wyniosła odpowiednio: 256,28 mln zł wobec 6,25 mln zł straty rok wcześniej.

Sama działalność kontynuowana przyniosła w III kw. br. 16,53 mln zł zysku netto wobec 10,88 mln zł zysku rok wcześniej, zaś w okresie 9 miesięcy br. było to odpowiednio 169,3 mln zł straty netto wobec 32,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek w III kw. wyniósł 37,3 mln zł wobec 43,05 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 5,38 mln zł wobec 7,17 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 30,14 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 31,34 mld na koniec 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 411,66 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,61 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 314,64 mln zł wobec 34,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.