Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Sfinks Polska zawarł z osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o. działającej w branży gastronomicznej dokument określający wstępne parametry możliwej współpracy stron, podała spółka. Sfinks ma wyłączne prawo do negocjacji warunków umowy inwestycyjnej oraz umowy masterfranczyzy i umów franczyzy do 16 grudnia br. Nie wyklucza też możliwości nabycia wszystkich udziałów.

Grupa ABC Data szacuje wstępnie przychody na poziomie 1,091 mld zł, zysk brutto ze sprzedaży wysokości 61,8 mln zł, EBITDA 6,9 mln zł, EBIT 6,3 mln zł oraz zysk netto wysokości 2,9 mln zł w III kw. 2016 roku, podała spółka.

Silvano Fashion Group odnotowało 3,13 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,15 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wittchen otrzymał dwie decyzje dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Warszawie w związku z postępowaniem kontrolnym dotyczącym prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług za rok 2011. W efekcie spółka szacuje łączną wysokość zwiększenia zobowiązań podatkowych za lata 2011 - 2016 na min. ok. 7 mln zł, wynika z komunikatu spółki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 24,6 mln zł w październiku br. i były wyższe o 129% w skali roku, poinformowała spółka. Narastająco, w ciągu 10 miesięcy br. przychody wzrosły o 16% r/r do 126,5 mln zł.

Strabag podpisał z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku umowę na rozbudowę do wyższej klasy, drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda. Wartość umowy opiewa na 43 mln zł netto, podała spółka.

Tauron Polska Energia na żądanie ministra energii zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, podczas którego mają zostać rozpatrzone uchwały dotyczące wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, poinformował Tauron.

Skonsolidowany zysk netto Famuru wyniósł ok. 68 mln zł w I- III kw. br., zaś zysk działalności operacyjnej sięgnął w tym czasie ok. 82 mln zł. podała spółka powołując się na szacunkowe dane.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na modernizację trasy Wyczerpy ? Chorzew Siemkowice na linii kolejowej nr 146, łączącej rejon Częstochowy z Magistralą Węglową. Projekt ma szacowaną wartość 250 mln zł, podał zarządca infrastruktury kolejowej.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało o nabyciu 37 105 802 akcji własnych w celu umorzenia po cenie 5,00 zł za akcję, podała spółka.

Sare szacuje skonsolidowane przychody netto za III kwartał 2016 r. na poziomie 10,23 mln zł, a wynik finansowy netto w tym okresie na 0,61 mln zł, podała spółka.

OPTeam podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 1,71 zł za akcję, podała spółka.

Polskie Linie Lotnicze LOT podpisały umowę o strategicznej współpracy z estońskim narodowym przewoźnikiem - Nordicą oraz zamierzają objąć 49% udziałów w jej spółce-córce - Regional Jet, podały PLL LOT.

Oferta konsorcjum Vistal Gdynia i HAK Entrepren?r AS o wartości 158,5 mln zł (332,6 mln NOK netto) na budowę nowego mostu Tana Bru w Norwegii została wybrana jako najkorzystniejsza, podała spółka.

Alumetal zdecydował o wykorzystaniu opcji put w transakcji nabycia udziałów we francuskim SKTB Aluminium, czyli odsprzedaży 15% udziałów w spółce większościowym akcjonariuszom po cenie zakupu, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Podkreślił jednak, że spółka nadal pozostaje aktywna w obszarze ewentualnych akwizycji.

Alumetal spodziewa się, że przyszłoroczny capex wyniesie - wg przybliżonych szacunków - ok. 50 mln zł, wobec spodziewanych stukilkunastu milionów złotych w tym roku, poinformowali członkowie zarządu. Główną inwestycją w 2017 r. będzie kontynuacja rozbudowy zakładu spółki w Gorzycach na terenie Tarnobrzeskiej SSE.

Alumetal spodziewa się, że możliwości sprzedażowe pozwolą na optymalne wypełnienie mocy produkcyjnych zakładu na Węgrzech w II kw. 2017 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Po wynikach za 9 miesięcy br. Alumetal jest optymistycznie nastawiony co do możliwości realizacji finansowych celów niezbędnych do uruchomienia trzeciej transzy opcji menadżerskiej - wzrostu EBITDA i zysku netto na akcję o co najmniej 10%, poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Po przekroczeniu całej ubiegłorocznej sprzedaży w ciągu 10 miesięcy br., Grupa Marvipol liczy, że w skali całego roku osiągnie poziom sprzedaży samochodów na poziomie zbliżonym do 2 tys., poinformował Arkadiusz Miętkiewicz, dyrektor zarządzający segmentu motoryzacyjnego Grupy Marvipol.

Grzegorz Jurczyk objął stanowisko prezesa Banku BPH, zastępując na nim Richarda Gaskina. Dotychczasowy zarząd banku złożył rezygnację, podał BPH.

Z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. 4 listopada, nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI. Wszystkie pozostałe produkty dla klientów indywidualnych oraz produkty dla klientów biznesowych zostały przeniesione do Alior Banku, a ich posiadacze zostali klientami Alior Banku, podał bank. Połączenie operacyjne zaplanowane jest do 31 marca 2017 roku.

Zeus z grupy Elektrotimu zawarł dwie umowy o łącznej wartości 12,09 mln zł brutto ze Skarbem Państwa ? Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa dyrektor instytucji gospodarki budżetowej pod firmą: "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", poinformowała spółka.

Awbud podpisała umowę z P.A. Nova, generalnym wykonawcą budowy nowego sklepu IKEA w Lublinie, poinformowała spółka. Awbud odpowiedzialny będzie za wykonanie specjalistycznych prac żelbetowych związanych z budową sklepu oraz przynależnego do niego parkingu o wartości około 8,5 mln zł, podano również.

Hubstyle odnotował 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bytom planuje zwiększenie metrażu sklepów detalicznych do ok. 12 tys. m2 pod koniec 2016 r. wobec 11 tys. m2 na koniec września br., poinformowała spółka.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 15 lokali we wrześniu 2016 r., w tym 14 mieszkań i 1 garaż, podała spółka. Na 31 października spółka posiadała 189 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym na: mieszkania - 124 , garaże - 65.

Obligacje serii Q spółki Ronson Europe o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł będą notowane na Catalyst od poniedziałku, 7 listopada, podała giełda.

Jagodno 5 - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę na zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 3,8 ha, zlokalizowanej w dzielnicy Wrocław Krzyki za 18,79 mln zł netto, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, podał Archicom.

Bytom odnotowało 4,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL podniósł prognozę "czystego" zysku EBITDA na rok bieżący do ok. 2,2 mld USD z oczekiwanych wcześniej ponad 2 mld USD, podała spółka.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym Towarowej Giełdy Energii (TGE) w październiku 2016 r. wyniósł 12 TWh i był o 29,8% niższy r/r, podała giełda.

PCC Rokita odnotował 30,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 25,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL odnotował 68,84 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 90,73 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alumetal odnotował 18,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączna wartość obrotów na rynku Catalyst w październiku 2016 r. wyniosła 301,41 mln zł, co oznacza spadek o 1,7% w skali roku, podała giełda. W okresie styczeń-październik łączna wartość obrotów wzrosła o 30,5% r/r do 2 698,71 mln zł.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w październiku br. o 21% r/r i wyniosły 14,68 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 114,34 mln zł przychodów, czyli 14% więcej niż rok wcześniej.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w październiku br. spadła o 50,1% r/r do 109,79 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-październik wartość obrotów spadła o 30,8% r/r do 1 114,51 mln zł.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w październiku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 202 mln zł - były one o ok. 11,3% wyższe niż przed rokiem, podała spółka.

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 57% r/r w okresie styczeń-październiku br. do 400,4 mln zł, podała spółka. W samym październiku sprzedaż osiągnęła 45,9 mln zł (+60% r/r).

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 16,48 mld zł w październiku br., co oznacza spadek o 13,4% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-październik łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 160,77 mld zł i była o 16,1% niższa niż rok wcześniej.

Portfel zamówień Grupy ZUE ma obecnie wartość ok. 683 mln zł, przy czym po wyborze przez zamawiających ofert złożonych jako najkorzystniejsze i podpisaniu na nie umów wartość portfela grupy wzrośnie do ok. 1 140 mln zł, podało ZUE.

Bank BPH odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ZUE odnotował 6,11 mln zł skonsolidowanej straty netto w okresie I-III kw. 2016 r. przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 220,61 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Grupa Private Equity Managers (PEManagers) ocenia, że w zależności od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie zatwierdzenia prospektu funduszu MCI.EuroVentures mogłaby przeprowadzić pierwszą ofertę obligacji na kilkadziesiąt milionów złotych jeszcze tym roku, poinformował prezes PEManagers Cezary Smorszczewski.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem