Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek PKO Banku Polskiego udzielonych klientom netto wzrósł o 2,8 mld zł od początku br., przede wszystkim dzięki wzrostowi kredytów mieszkaniowych i gospodarczych, przy spadku krótkoterminowych należności od sektora finansowego o 3,1 mld zł, podał bank.

"W strukturze rodzajowej portfela kredytowego brutto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe z wolumenem wynoszącym 106,1 mld zł, (+3,1 mld zł w stosunku do końca 2015 roku) oraz należności gospodarcze, których wolumen wyniósł 69,5 mld zł (+1,8 mld zł w stosunku do końca 2015 roku). W analizowanym okresie odnotowano także wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 0,9 mld zł" - czytamy w raporcie.

Kredyty brutto segmentu detalicznego PKO BP wynosiły 144 mld zł na koniec września i od początku roku ich stan zwiększył się o 3,7 mld zł (tj. o 2,6%).

Bank utrzymał dominującą pozycję na rynku kredytów mieszkaniowych. Według danych ZBP, na koniec III kwartału 2016 roku PKO BP zajmował pierwszą pozycję na rynku, posiadając 31,4% udział w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. Od początku roku bank udzielił kredytów na łączną kwotę ok. 9,2 mld zł.

Według stanu na koniec września 2016 roku łączne finansowanie klientów korporacyjnych, z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji przekroczyło 62 mld zł, co oznacza wzrost od początku roku o ponad 2 mld zł.

Bank podał, że wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec III kwartału 2016 roku wyniósł 6,2%, co oznacza spadek o 0,7 pkt proc. r/r, dzięki poprawie jakości kredytów gospodarczych i konsumpcyjnych, przy konsekwentnie prowadzonej polityce pakietowych sprzedaży wierzytelności trudnych.

Koszt ryzyka wyniósł 0,7% na koniec września wobec 0,8% rok wcześniej w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych i konsumpcyjnych

Zobowiązania wobec klientów wyniosły na koniec września 2016 roku 201,2 mld zł.

"W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania wobec ludności, które odnotowały na koniec III kwartału 2016 roku wzrost o 7,1 mld zł (w stosunku do końca 2015 roku) i wyniosły 142,5 mld zł. Jednocześnie w stosunku do końca 2015 roku nastąpił spadek zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych o 2,0 mld zł" - czytamy także.

Od początku 2016 roku środki na rachunkach bieżących klientów wzrosły o blisko 9,1 mld zł, a depozyty terminowe spadły w analogicznym okresie o 3,8 mld zł.

Na koniec III kwartału 2016 roku udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA (łącznie z PKO Bankiem Hipotecznym SA) w zakresie kredytów wynosiły 17,6% i były o 0,3 pkt proc. niższe w stosunku do końca 2015 roku, co było determinowane spadkiem udziałów kredytów podmiotów instytucjonalnych. W zakresie depozytów udziały rynkowe wynosiły 17,3% i w porównaniu z końcem 2015 roku spadły o 0,6 pkt proc. głównie za sprawą spadku udziału depozytów podmiotów instytucjonalnych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem