Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Konsorcjum ZUE i Dalekovod Polska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy - na mocy porozumienia stron - na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice ? Ołtarzew, podało ZUE.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 14,82 mld zł na koniec października br. Miesiąc temu wartość ta wynosiła 14,51 mld zł.

Ciech Soda Polska rozpozna w wyniku III kw. aktywo z tytułu odroczonego podatku, a Ciech szacuje wpływ tego jednorazowego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy za III kwartał na poziomie około 50 mln zł, podała spółka.

Elzab odnotował 0,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 80,21 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2016 r. wobec 101,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kofola Ceskoslovensko odnotowała 138,19 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 161,96 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa K2 Internet szacuje skonsolidowane przychody w wysokości 63,6 mln zł, stratę na działalności operacyjnej 1,4 mln zł, EBITDA: 2,1 mln zł oraz stratę netto 1,3 mln zł w I-III kw. 2016 r., podała spółka.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zdecydowała o wypłacie części zysku za trzy kwartały 2016 r. w kwocie 156,065 mln CZK na dywidendę, co daje 7 CZK na akcję, podała spółka.

Kredyt Inkaso warunkowo przydzielił obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Kruk zawarł umowę przejęcia 100% udziałów w spółce Credit Base International S.r.l. z siedzibą w La Spezia we Włoszech, podała spółka.

W ramach oferty publicznej Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK) przydzielono wszystkie z oferowanych 1,13 mln nowych akcji serii I. Wartość oferty wyniosła 20,34 mln zł brutto, podała spółka.

Ferro podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu przeprowadzania analiz strategicznych możliwości związanych z dalszymi kierunkami rozwoju, we wszystkich obszarach jej działalności biznesowej, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 15 795,1 mln zł na koniec października, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 235,3 mln zł.

71Media zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek 8 listopada, podała giełda.

Getin Holding, po udanych trzech kwartałach tego roku, oczekuje dobrego IV kwartału. Wszystkie spółki zagraniczne zanotowały wzrost i ten trend powinien być kontynuowany, poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

PKO Bank Polski planuje kolejne akwizycje podmiotów na polskim rynku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. Bank będzie inwestował także w wybrane spółki fintech w celu zdobycia pozycji lidera rozwiązań technologicznych.

PKO Bank Polski ocenia, że uzyskanie wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45%, założonego w nowej strategii ma lata 2016-2020 będzie możliwe dzięki jednocyfrowemu wzrostowi kosztów i dwucyfrowemu wzrostowi po stronie przychodów, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Strategia PKO Banku Polskiego do 2020 roku zakłada coroczną wypłatę dywidendy, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Grupa Robyg zrealizuje w Warszawie inwestycję Forum Wola, w której powstanie łącznie ok. 920 mieszkań oraz lokali usługowych, podała spółka.

OPTeam skorygował datę wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 r. z 23 grudnia na 28 grudnia, podała spółka.

Zarząd AC zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie części zysków netto z lat ubiegłych, zatrzymanych w kapitale zapasowym, na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 24,23 mln zł, poinformowała spółka.

PKO Bank Polski ocenia, że perspektywy 2016 rok, a także na cały okres strategii do 2020 roku są dobre, zaś silna pozycja kapitałowa pozwala myśleć zarówno organicznym wzroście działalności biznesowej, jak również o akwizycjach, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Bank BGŻ BNP Paribas ujednolici systemy informatyczne podczas listopadowego, długiego weekendu (10-14 listopada), poinformował bank. Dotychczasowa bankowość elektroniczna eBGŻ zostanie zastąpiona systemem Pl@net, który umożliwi m.in. dostęp do aplikacji mobilnej wszystkim klientom, podano również.

Zarząd Monnari Trade ocenia, że tegoroczny plan zwiększenia powierzchni handlowej o co najmniej 3-4 tys. m2 zostanie zrealizowany w górnych założeniach, podała spółka.

W związku z planowanym zwiększeniem skali eksportu Aplisens spodziewa się stabilizacji marż, poinformował prezes Adam Żurawski.

Aplisens przedstawi na początku 2017 r. strategię na kolejne lata, w której planuje postawić na eksport, a jednocześnie zmniejszyć nakłady inwestycyjne. Spółka planuje też uruchomić produkcję dwóch nowych wyrobów, poinformował prezes Adam Żurawski.

Dom Development rozpoczął sprzedaż kolejnych etapów dwóch warszawskich inwestycji: Osiedla Premium (Bemowo) - III etap, którego generalnym wykonawcą jest Warbud i Osiedla Moderna (Targówek) - IV etap, realizowany przez firmę NDI, poinformowała spółka. W III etapie Osiedla Premium zaplanowano 134 mieszkania, a w ofercie IV etapu Osiedla Moderna znajdzie się 189 mieszkań, podano również.

MLP Group wybuduje park logistyczny w Czeladzi w regionie Górnego Śląska. Powierzchnia magazynowo-produkcyjna wyniesie 71 tys. m2 na działce o powierzchni 16,5 ha, poinformowała spółka.

Zarząd Giełdy postanowił określić wtorek, 8 listopada br., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 11 200 obligacji serii C spółki SAF, podała giełda.

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w październiku br. 0,9 mln zł, co oznacza wzrost o 116% r/r, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły w październiku o ok. 30% r/r do 1,7 mln zł.

Zgromadzenie wierzycieli spółki zależnej w której Lark posiada 100% udziałów, MNI Premium w upadłości z możliwością zawarcia układu Zgromadzenie Wierzycieli spółki MNI Premium SA, przyjęło zawarcie układu, poinformowała spółka.

Aplisens opublikował ofertę zakupu nie więcej niż 845 470 własnych akcji stanowiących nie więcej niż 6,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, poinformowała spółka. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12,45 zł za jedną akcję.

Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 683 mln zł. Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których Grupa już uczestniczy, wynosi ok. 15,5 mld zł, podała spółka. Grupa podpisała w 2016 r. umowy budowlane o wartości ok. 281 mln zł.

ZUE odnotowało 4,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL zainwestuje około 2 mld USD w projekty strategiczne w ciągu najbliższych 5 lat, podała spółka. Do 2021 roku usługi konsumenckie mają wygenerować EBITDA na poziomie 450-500 mln USD i stanowić ponad 20% zysku Grupy.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z National Iranian Oil Company (NIOC) list intencyjny w sprawie współpracy na złożu ropy naftowej Soumar w Iranie, podało PGNiG.

Pfleiderer Group chce pod koniec I kw. przyszłego roku przedstawić nową strategię rozwoju do 2020 r., zapowiedział prezes Michael Wolff.

Getin Holding odnotował 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku br. przez Monnari Trade wyniosły ok. 20,8 mln zł i były wyższe o 7,8% niż rok wcześniej, podała spółka.

Global Cosmed odnotowało 0,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel kredytów i pożyczek PKO Banku Polskiego udzielonych klientom netto wzrósł o 2,8 mld zł od początku br., przede wszystkim dzięki wzrostowi kredytów mieszkaniowych i gospodarczych, przy spadku krótkoterminowych należności od sektora finansowego o 3,1 mld zł, podał bank.

Wawel odnotował 22,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 20,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pfleiderer Group odnotowało 9,44 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens odnotował 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Master Pharm odnotował szacunkowy skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,66 mln zł w I-III kw. 2016 r. wobec 5,59 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego wyniósł 57% na koniec III kw. wobec 52,2% rok wcześniej, zaś z wyłączeniem podatku bankowego wskaźnik ten sięgnął 51,9% w I-III kw., podał bank.

Altus TFI odnotowało 22,55 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 11,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jednostkowy zysk netto Komputronika wzrósł o 335% r/r i wyniósł 2,9 mln zł w II kw. roku obrotowego 2016/2017 (lipiec-wrzesień 2016), przy wzroście przychodów o 10% r/r do 489,3 mln zł, podała spółka, przedstawiając wstępne szacunkowe dane.

PKO Bank Polski odnotował 768,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 815,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Segment deweloperski Marvipolu sprzedał 55 mieszkań i lokali usługowych w październiku (spadek o 34% r/r), co daje narastająco od stycznia 2016 r. - 475 szt. (spadek o 3% r/r). Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych wyniosła 14,9 mln zł (-53% r/r), co daje narastająco od stycznia 2016 r. - 169,1 mln zł (-7,9% r/r).

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem