Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt ustawy zmieniający 18 ustaw stanowi element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm", który jest pierwszym etapem realizacji "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r.

"Uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki ? jest zasadniczym celem przygotowanej ustawy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki redukcji niektórych obowiązków administracyjnych, wprowadzeniu regulacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i zwiększających efektywność pracy, usprawnieniu procesu inwestycyjnego oraz zmniejszeniu uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Nowe przepisy gwarantują bardziej stabilne prawo" - czytamy w komunikacie.

Konkretne rozwiązania są korzystne zwłaszcza dla małych i średnich firm. Oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli, wynikające z mniejszych obciążeń administracyjnych, powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy, podkreślono.

Najważniejsze proponowane zmiany obejmują m.in.:

- prawo o swobodzie działalności gospodarczej, w którym przewidziano rozwiązania, które będą chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni przepisów ? bez zmiany samych przepisów. Nowe rozwiązania realizują zapis art. 2 konstytucji (Polska jest demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej), który tworzy ?klauzulę pewności prawa". Przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym organy kontroli powinny planować i przeprowadzać kontrole po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

- prawo pracy, w którym złagodzono wymogi prawa pracy wobec małych przedsiębiorców. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydłużono także i ujednolicono terminy odwołań do sądu pracy.

- prawo finansowe, gdzie podniesiono ? z 1,2 do 2 mln euro ? roczny limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Ponadto zwiększono ? ze 150 do 250 tys. euro ? maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozwiązanie to zmniejszy obciążania administracyjne związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych ? ewidencja w ryczałcie jest uproszczona i mniej pracochłonna dla przedsiębiorcy.

- prawo budowlane. Zwolniono w nim niektóre roboty budowlane z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócono ? z 30 do 21 dni ? termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Jeśli organ nie wypowie się w ciągu 21 dni, to inwestor będzie mógł uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). Jednocześnie przed tym terminem organ będzie mógł wydać zaświadczenie inwestorowi o niezgłoszeniu sprzeciwu. Doprecyzowano też przepisy dotyczące instytucji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

- prawo dotyczące dozoru technicznego, w którym przewidziano umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności przypadających Urzędowi Dozoru Technicznego i Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Nowe regulacje powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części rozwiązań, które mają obowiązywać w innych terminach.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem