Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 16,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,44 mln zł wobec 18,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 548,54 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 599,5 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 87,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 122,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 840,13 mln zł w porównaniu z 2 038,15 mln zł rok wcześniej.

Na wyniki ZCh Police miały wpływ odpisy dokonane przez spółkę zależną African Investment Group (AFRIG) w związku ze złożami w Senegalu, podano w raporcie.

Utworzenie przez spółkę odpisu aktualizującego na kwotę 10,5 mln euro wpłynęło na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku. Natomiast dokonanie odpisów aktualizacyjnych przez spółkę zależną wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za okres pierwszego półrocza 2016 roku.

"W toku dalszych analiz w III kwartale spółka zależna emitenta - African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze podjęła decyzję w sprawie spisania w koszty następujących aktywów:

- rzeczowych aktywów trwałych z tytułu niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie 320 232 tys. XOF (co odpowiada na dzień 30 września 2016 roku kwocie 2 122 tys. zł),

- wartości niematerialnych z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie 1 599 001 tys. XOF (co odpowiada na dzień 30 września 2016 roku kwocie 10 595 tys. zł),

- zapasów fosforytów w kwocie 817 339 tys. XOF (co odpowiada na dzień 30 września 2016 roku kwocie 5 415 tys. zł)2.

Ponadto, w efekcie wygaśnięcia koncesji poszukiwawczej w koszty spisano również wartości niematerialne z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Kayar w kwocie 135 691 tys. XOF (co odpowiada na dzień 30 września 2016 roku kwocie 899 tys. zł" ? czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 68,83 mln zł wobec 130,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem