Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Open Finance odnotowało 4,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź odnotowała 329 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozyskał 40 mln zł, poinformował oferujący Noble Securities, Sprzedane zostały wszystkie obligacje korporacyjne serii PP6-I, podano również.

Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych TFI chce pozyskać co najmniej 250 mln zł nowych aktywów w 2017 roku i wzmacniać zespół zarządzających oraz analityków, poinformował dyrektor sprzedaży Adam Łaganowski.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Jolantę Gruszkę na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu IX kadencji, z dniem 1 grudnia 2016 roku, podała spółka.

Idea Leasing - spółka w 100% zależna od Idea Banku - zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) z umowę pożyczki o wartości stanowiącej ekwiwalent kwoty 50 mln euro w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania przedsiębiorstw o średnim poziomie kapitalizacji (typu Mid-Caps), podał Idea Bank.

VD Mieszkania X, spółka zależna Vantage Development, zawarła ze spółką FSMnW Wrocław umowę sprzedaży budynku mieszkalnego we Wrocławiu za 43,22 mln zł netto, podał Vantage.

Grupa WP uruchomi ostateczną wersję nowej aplikacji WP24 z funkcją telewizyjną na koniec I kwartału przyszłego roku, poinformował ISBnews członek zarządu ds. strategii Michał Brański.

Grupa WP do końca roku ogłosi politykę dywidendową, poinformowała ISBnews członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz - Belka.

P.A. Nova w przypadku zawarcia transakcji sprzedaży trzech obiektów przemysłowych nie planuje w przyszłym roku sprzedawać żadnego innego obiektu własnego. Jeśli będzie inaczej - rozważy sprzedaż jednego z obiektów handlowych, które mają obecnie zainteresowanie inwestorów, poinformowała prezes Ewa Bobkowska.

Larq podwyższył prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2016 r - wyniku EBITDA do 11,4 mln zł z oczekiwanych wcześniej 9,5 mln zł oraz przychodów o 0,6 mln zł do 68,8 mln zł, podała spółka.

ES-System spodziewa się jednocyfrowego spadku sprzedaży w IV kw. w ujęciu r/r i liczy na wzrost sprzedaży eksportowej, podała spółka.

Grupa Wirtualna Polska Holding zakłada, że telewizja WP osiągnie oglądalność rzędu min. 0,5-0,6% na koniec 2017, 1-1,1% na koniec 2018 i 1,2-1,4% na koniec 2019 r., poinformował prezes WP TV Wojciech Pawlak. Stacja ma ruszyć 2 grudnia.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Michała Jezioro na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju, podała spółka.

Atal rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu kompleksu Atal Residence, realizowanego na krakowskim Zabłociu, Atal Residence II, w którym znajdzie się 77 apartamentów od dwóch do czterech pokoi o powierzchniod 37,12 do 105,84 m2, podała spółka.

Alior Bank spodziewa się, że gros kosztów integracji z częścią Banku BPH, zaplanowanych na 2017 roku przypadnie na trzy pierwsze kwartały, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

Polska Grupa Górnicza (PGG) wdroży program przyspieszonej restrukturyzacji - przyspieszeniu ulegnie zmniejszanie kosztów finansowych, zapowiedział wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Bogusław Marzec.

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała prezesa zarządu Roberta Pietryszyna z dniem 9 listopada 2016 r., podała spółka.

Grupa Azoty przewiduje scenariusz, w którym popyt na nawozy wzrośnie w IV kw. br., dzięki przyspieszonym zakupom klientów, spodziewających się wzrostu cen na początku przyszłego roku, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę pierwszego z budynków w ramach kolejnego etapu swojej warszawskiej inwestycji Green Mokotów, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) gotowe jest podjąć kroki prawne po opublikowaniu decyzji w sprawie gazociągu Opal, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Alior Bank oczekuje, że ostatni kwartał tego roku i cały 2017 rok przyniosą poprawę wyniku z opłat i prowizji. Celem jest wzrost tej pozycji o ok. 20 mln zł kwartalnie wobec obecnych poziomów, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. Według prezesa, ostatni kwartał tego roku nie powinien być słabszy od poprzedniego.

Grupa Azoty szacuje, że przyszłoroczne nakłady inwestycyjne będą zbliżone do tych za 2016 r., które spodziewane są na poziomie 1,6 mld zł, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.

Grupa Redan planuje utrzymać dynamikę rozwoju dyskontowej sieci TXM Textilmarket w 2017 r. na poziomie tegorocznego - w kraju i za granicą otworzy łącznie około 50-60 sklepów, poinformował ISBhandel prezes Bogusz Kruszyński.

Pfleiderer Group chce kontynuować politykę dywidendową i planuje, że z tegorocznego zysku wypłaci dywidendę, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Pfleiderer Group Richard Mayer.

Cyfrowy Polsat oczekuje, że pozytywne trendy w utrzymają się w najbliższych kwartałach, poinformował prezes Tobias Solorz. Celuje w dalsze oddłużanie grupy.

Cyfrowy Polsat chce utrzymać poziom ok. 1,3 tys. punktów w ramach sieci sprzedaży, poinformował prezes Tobias Solorz.

Cyfrowy Polsat podtrzymuje, że celuje w osiągnięcie górnej granicy przedziału 1,2-1,4 mld zł dla wolnych przepływów gotówkowych na koniec roku, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

Agora utworzy 5,6 mln zł rezerwy w związku z restrukturyzacją zatrudnienia, poinformowała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police prawdopodobnie na początku przyszłego roku zweryfikują, czy eksploatacja złoża fosforytów Kebemer w Senegalu będzie miała ekonomiczne uzasadnienie. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia spółka będzie ubiegała się o koncesję wydobywczą i liczy na szybkie rozpoczęcie eksploatacji, poinformował wiceprezes ZCh Police Włodzimierz Zasadzki.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) chcą zbudować finansowanie instalacji PDH do końca I kw. 2017 r. Będzie ono obejmować także zewnętrznego inwestora - najlepiej krajowego, branżowego, poinformował wiceprezes Polic Włodzimierz Zasadzki.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal pracuje nad oszacowaniem finansowych efektów osuwiska, do którego doszło w Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), poinformował prezes Henryk Baranowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje spadku cen nabywanego węgla kamiennego o kilka procent w przyszłym roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje, że uda jej się zrealizować ok. 200 mln zł oszczędności w 2016 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 62 mln zł w październiku 2016 r. i była o 12% wyższa niż rok wcześniej, podała spółka. W okresie 10 miesięcy br. sprzedaż grupy wyniosła 491 mln zł i była wyższa o 12% niż przed rokiem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 63,38 mln zł w październiku br., co oznacza wzrost o 28,8% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 582,85 mln zł, tj. o 34,47% więcej niż rok wcześniej, czytamy w komunikacie.

ZUE widzi szansę na poprawę wyników finansowych od połowy przyszłego roku, dzięki oczekiwanym efektom ożywienia na rynku robót kolejowych w Polsce, poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak. Spółka nadal chce być także obecna na rynku sieci przesyłowych i zakłada, że weźmie udział w powtórzonym przetargu na linię Kozienice-Ołtarzew.

ABC Data po podpisaniu umowy z firmą Xiaomi chce osiągnąć w przyszłym roku udział w rynku smartfonów w Polsce na poziomie 8-10%, poinformował wiceprezes spółki Juliusz Niemotko.

PBG porozumiało się z głównymi wierzycielami i zakończyło rozmowy w sprawie zmiany treści umowy restrukturyzacyjnej, umowy emisyjnej i agencyjnej oraz o współfinansowanie oraz wzorcowych warunków emisji obligacji, podała spółka. W związku z tym spółka rozpoczęła procedurę emisji obligacji mającą na celu refinansowanie wierzytelności objętych układem.

Action w restrukturyzacji miał wstępnie 180 mln zł obrotów w październiku, podała spółka.

Grupa Azoty podtrzymuje tegoroczny poziom nakładów inwestycyjnych na poziomie 1,6 mld zł, po wydatkowaniu w okresie I-III kw. br. 875 mln zł, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.

Portfel zamówień (backlog) Grupy Awbud wynosi 295 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud.

Po ogłoszeniu wyników za III kw. br. Lokum Deweloper podtrzymał całoroczne prognozy, zakładające skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 38,89 mln zł przy 172,12 mln zł przychodów, podała spółka.

Awbud odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lokum Deweloper odnotował 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bloober Team odnotował 2,03 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom Nieruchomości 6 - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości gruntowej we Wrocławiu o powierzchni ok. 2,45 ha za cenę netto 26,6 mln zł przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, poinformowała spółka.

Grupa CD Projekt wydała na produkcję nowych gier wyniosły 41 mln zł w I-III kw. 2016 r., podała spółka. W kolejnych miesiącach studio i w GOG będzie koncentrować się m.in. na testowaniu i dopracowywaniu poszczególnych elementów Gwinta.

JHM Development odnotował 2,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cedrob ogłosił wezwanie na akcje firmy Gobarto (dawniej PKM Duda) z ceną oferowaną w pierwszym okresie zapisów 6,7 zł za akcję i 6,15 zł w drugim okresie, podano w komunikacie. Cedrob, który obecnie posiada 66% udziałów w Gobarto, zamierza przez wezwanie nabyć wszystkie pozostałe akcji i wycofać spółkę z GPW. Jako inwestor strategiczny planuje jednocześnie przeprowadzić w Gobarto szeroko zakrojony plan inwestycyjny, zapewniając spółce dokapitalizowanie.

Vantage Development odnotował 14,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Uniwheels AG odnotowało 13,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 8,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank oczekuje, że do końca listopada zapadną decyzje dotyczące planów głównego akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska co do sprzedaży swojego aktywa w Polsce lub jego wejścia na giełdę, wynika ze słów prezesa Alior Banku Wojciecha Sobieraja.

Paged odnotował 23,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Standard & Poor's Maalot obniżył rating dwóch serii obligacji Plaza Centers notowanych na giełdzie w Tel Awiwie do ilCCC- z ilBBB-, podała spółka.

Grodno szacuje, że odnotowało 1,49 mln zł zysku netto w I poł. roku finansowego (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2016 r.) wobec 1,7 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w październiku 2016 roku wyniosły 470 mln zł, podała spółka.

PCC Exol odnotował 4,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 1,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 17,43 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Polenergia odnotowała 49,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 16,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowało 5,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,2 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka.

Alior Bank zaktualizował koszty integracji z wydzieloną częścią banku BPH i ocenia, że będą one niższe o 150 mln zł od planowanych kosztów w wysokości 500 mln zł, podał bank.

Redan odnotował 0,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Po wynikach za trzy kwartały Alior Bank podtrzymuje cele finansowe na 2016 rok, zakładające m.in wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poniżej 48% (bez podatku bankowego) oraz marżę odsetkową netto na poziomie ok. 4,6%, podał bank w prezentacji.

Polimex-Mostostal odnotował 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 37,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowało 2,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto odnotowało 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Pulawy (ZA Puławy) odnotowały 15,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 64,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 16,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank odnotował 86,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 90,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 1,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 73,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 40,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat zakłada wypłatę dywidendy w kwocie od 200 do 400 mln zł, jeżeli relacja długu netto do EBITDA będzie niższa niż 3,2x ale wyższa niż 2,5x, dywidendę w przedziale od 25% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy, jeżeli dług netto do EBITDA będzie równy lub niższy niż 2,5x, ale wyższy niż 1,75x oraz dywidendę w przedziale od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy, jeżeli relacja długu netto do EBITDA będzie niższa niż 1,75x, wynika z komunikatu spółki.

Grupa Wirtualna Polska Holding odnotowała 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat odnotował 278,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 502,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w 2017 r. jej EBITDA spadnie r/r w segmencie energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), natomiast w obrocie i dystrybucji zakłada stabilizację, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal spodziewa się, że w 2016 r. nakłady inwestycyjne wyniosą nieznacznie mniej niż 9,5 mld zł przeznaczone na ten cel w 2015 r., podała spółka.

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) spadła o 6% do 39,04 TWh w I-III kw. 2016 r., podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało w okresie I-III kw. br. wzrosty EBITDA r/r w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania, stabilizację w Obrocie i Magazynowaniu przy jednoczesnym znacznym spadku EBITDA w Poszukiwaniu i Wydobyciu, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 656 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1 029 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 358 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 291 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem