Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Ronson liczy na uzyskanie niezbędnej zgody mniejszościowych akcjonariuszy na projektowane zmiany właścicielskie w spółce, czyli opuszczenie przez GCH akcjonariatu i nabycie przez Ronsona ok. 40% akcji własnych, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Rozliczenie nabycia akcji nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia. Pozyskane 21 mln zł nadwyżki ze sprzedaży projektu (za 161,8 mln zł) w zamian za akcje własne (o wartości 140,8 mln zł) mogą zostać przeznaczone na zakup gruntu, który uzupełni lukę po sprzedaży projektu, lub większą dywidendę.

Jak wyjaśnił Łapiński, mniejszościowi akcjonariusze, którzy mają ok. 20% udziału w akcjonariacie, muszą większością 90% zgodzić się na przekroczenie przez Amos Luzon Development 60% udziałów w Ronsonie bez jednoczesnego ogłaszania wezwania.

"Luzon nie jest tym zainteresowana. Mniejszościowi akcjonariusze mają się zgodzić, by doszło do transakcji bez konieczności ogłaszania wezwania przez Luzon" - wyjaśnił Łapiński.

"Każda z trzech stron [spółka i dwóch obecnych największych akcjonariuszy] uważa tę transakcję za korzystną i wydaje nam się, że mniejszościowi akcjonariusze się do tego przychylą. Okres najbliższych 6 tygodni to czas na dialog z mniejszościowymi akcjonariuszami" - podkreślił.

Dodał, że Grupa Luzon chce utrzymać Ronsona w posiadaniu i go rozwijać.

Według niego są dwa możliwe scenariusze na wykorzystanie 21 mln zł "zastrzyku finansowego" dla spółki: zakup gruntu, który uzupełni "uszczerbek" po Novej Królikarni lub przeznaczenie ich na wyższą dywidendę.

Kilka dni temu Ronson Europe oraz jeden z dwóch głównych akcjonariuszy spółki ? Global City Holdings (GCH) ? zawarli warunkową umowę, w wyniku której GCH opuści akcjonariat giełdowego dewelopera. Rozliczenie ceny nabycia akcji własnych nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia, na której Ronson zrealizuje 45 mln zł zysku.

Podano wtedy, że w wyniku planowanej transakcji ustabilizuje się sytuacja w akcjonariacie Ronson Europe. Zniknie element niepewności, gdyż spółka będzie mieć teraz jednego wiodącego akcjonariusza ? Luzon Group.

Zawarta umowa przewiduje, że ? po spełnieniu określonych warunków ? wszystkie należące do GCH akcje Ronson Europe (tj. 108 349 187 akcji) zostaną odkupione przez spółkę po cenie 1,30 zł za akcję, czyli prawie 140,9 mln zł za cały pakiet. Spółka będzie więc mieć możliwość odkupienia akcji własnych z istotnym dyskontem wobec średniego kursu z ostatnich 6 miesięcy (około 1,42 zł), jak i wartości księgowej przypadającej na jedną akcję (1,68 zł na koniec czerwca 2016 r.).

Rozliczenie ceny nabycia akcji własnych nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia, obejmującego budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Jaśminowej w Warszawie, za cenę 161,8 mln zł. Wartość bilansowa projektu w księgach Ronson Europe wynosi natomiast ponad 112 mln zł. Oznacza to, że w wyniku rozliczenia transakcji i uwzględnieniu związanych z nią kosztów, Ronson zrealizuje około 45 mln zł zysku przed opodatkowaniem.

Cena za projekt Nova Królikarnia (czyli za spółki prowadzące inwestycje oraz nieruchomości) zostanie częściowo zapłacona przez GCH w gotówce. Szacuje się, że płatność ta wyniesie około 21 mln zł (ostateczna kwota zostanie ustalona w momencie finalizacji transakcji, po uwzględnieniu dotychczasowych nakładów związanych z realizacją projektu).

Umowa z GCH przewiduje, że Ronson będzie wciąż zarządzać projektem Nova Królikarnia, tj. jego dalszą realizacją i sprzedażą mieszkań, na zasadach komercyjnych.

Kapitał zakładowy Ronson Europe dzieli się obecnie na 272 360 000 akcji. Global City Holdings oraz Luzon Group posiadają pośrednio po 108 349 187 akcji spółki, czyli po około 39,8%.

W wyniku planowanego odkupienia akcji własnych należących do GCH, z których Ronson Europe nie będzie mógł wykonywać prawa głosu, efektywne udziały pozostałych akcjonariuszy wzrosną. Luzon Group będzie mieć około 66% udział w głosach, a łączny udział akcjonariuszy mniejszościowych sięgnie około 34% (wobec około 20,4% obecnie). Akcje własne, które nabędzie spółka od GCH w ramach planowanej transakcji, zostaną następnie umorzone.

Zawarta umowa jest umową warunkową, a jej finalizacja zależy m.in. od uzyskania zgody walnego zgromadzenia na transakcję. Walne zgromadzenie, podczas którego mają zapaść stosowne decyzje, odbędzie się 22 grudnia.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.