Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi zatwierdziła strategię grupy na lata 2016-2025 wraz z "Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2016-2025" z celem EBITDA na poziomie 2,4 mld zł w 2020 roku i 3,0 mld w 2025 roku, podała spółka. Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego.

?Spadek rentowności w sektorze elektroenergetycznym w ostatnich latach zmusił wiodące europejskie i polskie grupy energetyczne do rewizji strategii. Działanie w oparciu o aktualny model biznesowy będzie skutkować w średnim okresie obniżeniem wyników spółek energetycznych oraz ich wartości. Utrzymanie lub poprawa wyników finansowych będą wymagały dostosowania do nowych trendów: rozwoju generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii (OZE), dążenia do poprawy efektywności energetycznej, pojawiania się na rynku nowych technologii, podmiotów i modeli biznesowych. Tendencje rynkowe obserwowane w Europie i Polsce znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy Energa. Dlatego też konieczne jest dostosowanie modelu biznesowego Grupy Energa do nowych wyzwań" ? czytamy w komunikacie.

Aby umocnić pozycję Grupy jako innowacyjnej grupy energetycznej zorientowanej na klienta i uwzględniając stabilne fundamenty biznesu oparte o przewidywalne regulacje przyjęto w strategii dwa obszary rozwoju biznesu i kreowania wartości, tj. Infrastruktura i Klient, w ramach których zostały wyznaczone cele i programy strategiczne, podano również.

?Cel 1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej, w sposób pozwalający na posiadanie stabilnej bazy przychodów, zależnych głównie od jakości dostarczanych usług, a nie od czynników typowo rynkowych. Infrastruktura będzie odpowiadać na przyszłe wymagania polskiego systemu elektroenergetycznego, a jej rozwój pozwoli równoważyć interesy wszystkich interesariuszy Grupy Energa.

Program 1 / Rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii elektrycznej dającej możliwości wprowadzenia magazynowania i lokalnego zarządzania energią

Program 2 / Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu

Program 3 / Wykorzystanie regulacji stabilizujących przychody w zakresie Rynku Mocy i taryf na ciepło

Program 4 / Utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE dzięki realizacji (I) projektu budowy elektrowni wodnej w ramach drugiego stopnia na Wiśle oraz (II) innych projektów OZE

Cel 2. Model biznesowy zorientowany na klienta, umożliwiający efektywne zarządzanie wartością klientów w oparciu o spójną ofertę produktów i usług.

Program 5 / Wdrożenie nowego modelu biznesowego zorientowanego na klientów i rozwój nowych obszarów działalności - wynikiem realizacji programu będzie ok. 100 nowych produktów, dedykowanych dla trzech segmentów klientów: indywidualnych, biznesowych oraz jednostek samorządowych i administracji publicznej" ? czytamy dalej.

Celem EBITDA jest jej wzrost do 2,4 mld zł w 2020 roku i 3,0 mld w 2025 roku. Na docelową wartość EBITDA Grupy Energa wpłynie 100 mln zł z nowych produktów i usług w 2020 roku i 300 mln zł w 2025 roku, oraz program poprawy efektywności w wysokości 130 mln zł w 2020 roku i 150 mln w 2025 roku, wskazano w raporcie.

?Szczegółowe programy zostaną przyjęte przez zarząd Energa i będą na bieżąco monitorowane pod kątem efektywności realizacji celów strategicznych. W ramach przygotowania planów wykonawczych wypracowane zostaną cele szczegółowe. Nadzór nad ich realizacją będzie prowadzony w trybie kontrolingu strategicznego z wykorzystaniem systemu zarządzania przez cele Grupy Energa (MBO)" ? zaznaczono również.

Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 roku. Jednocześnie dezaktualizacji uległy zapisy dotyczące deklarowanych wypłat dywidendy zawartych w prospekcie emisyjnym spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku, stwierdzono w informacji.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem