Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.11.2016 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 5,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 63,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,88 mln zł wobec 91,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 090,77 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 210,38 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 200,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 226,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 213,77 mln zł w porównaniu z 3 280,55 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z działalności operacyjnej Grupy w okresie 9 miesięcy 2016 r. spadły o 2,0% r/r, a koszty działalności operacyjnej wzrosły o 13% r/r. Grupa wygenerowała w okresie 9 miesięcy 2016 r. wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto w wysokości odpowiednio -186,3 mln zł oraz -200,2 mln zł. Poziom przychodów i kosztów z działalności operacyjnej w okresie 9 miesięcy 2016 r. wynikał w istotnej mierze z włączenia do konsolidacji AWT oraz zaistnieniem zdarzeń jednorazowych, co szczegółowo zostało opisane w komentarzach znajdujących się pod tabelami" - czytamy w raporcie.

Skorygowane przychody z działalności operacyjnej Grupy wzrosły o 2,3% r/r (korekta o zysk z tytułu okazjonalnego nabycia AWT w kwocie 137,8 mln zł w okresie 9 miesięcy 2015 r.). Skorygowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 12,5% r/r (korekta o PDO II w kwocie 70,2 mln zł w okresie 9 miesięcy 2015 r., odpis aktualizujący należności od OKD w wysokości 62,2 mln zł oraz odpis wynikający z przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów trwałych wchodzących w skład Grupy AWT w kwocie 34,5 mln zł (odpis uwzględnia odpis na środkach trwałych w kwocie 34,9 mln zł oraz zmniejszoną z tego tytułu amortyzację w III kw. 2016 r. w wysokości 0,4 mln zł) ? obu korekt dokonano w okresie 9 miesięcy 2016 roku), co również w istotnej mierze wynikało z włączenia do konsolidacji AWT, podano także.

"W skorygowanym wyniku netto za okres 9 miesięcy 2016 r. został uwzględniony podatek odroczony z tytułu odpisu aktualizującego należności od OKD w kwocie 6,2 mln zł oraz podatek odroczony z tytułu odpisu wynikającego z przeprowadzonego testu na utratę wartości AWT w kwocie 6,6 mln zł. W skorygowanym wyniku netto za okres 9 miesięcy 2015 r. został uwzględniony podatek odroczony w kwocie 13,3 mln zł z tytułu PDO II, (okazjonalne nabycie AWT nie było przychodem podatkowym)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 87,89 mln zł wobec 71,13 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.