Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

IMS obniżył prognozę wyników grupy - zysku operacyjnego, zysku netto oraz EBITDA na 2016 rok w związku ze spodziewanymi niższymi przychodami reklamowymi, podała spółka. Prognoza wyników na lata 2017-2019 oraz polityka dywidendowa pozostają bez zmian.

Prosta Tower, spółka zależna Marvipolu, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą w Niemczech budynku Prosta Tower w Warszawie, podał Marvipol. Łączna cena netto zostanie określona w umowie ostatecznej na podstawie określonego w umowie wzoru, zgodnie z którym w dacie zawarcia umowy wyniosłaby 26,7 mln euro.

T-Bull udostępnił grę "Top Boat: Racing Simulator 3D" - symulator wyścigów łodziami motorowymi, podała spółka.

Rafako S.A. podjęło decyzję o uruchomieniu Programu Dobrowolnych Odejść (PDA) dla swoich pracowników. Programem ma zostać objętych docelowo ok. 200 osób, podała spółka. Spodziewane koszty realizacji programu wyniosą maksymalnie do około 15 mln zł.

Auto Partner odnotował 8,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bond Spot podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia 18 listopada 2016 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15 000 obligacji na okaziciela serii LCC007100521 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podało LC Corp.

CI Games zdecydowało o zwiększeniu liczby akcji serii G oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej o 530 tys. do 1,1 mln , podała spółka. Termin zamknięcia subskrypcji nie ulega zmianie.

Robyg rozpoczyna sprzedaż 106 lokali w kolejnym etapie inwestycji Green Mokotów w Warszawie, podała spółka.

Konsorcjum Ursus, AMZ Kutno oraz Ursus Bus ma umowę z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych miejskich autobusów elektrycznych za 24,98 mln zł, podał Ursus.

PKP Cargo widzi perspektywy na poprawę na rynku przewozów węgla kamiennego w przyszłym roku, dzięki wzrostowi cen tego paliwa i zmniejszaniu się polskich zapasów. Ponadto podtrzymuje nadzieje związane ze spodziewanym ożywieniem w przewozach na potrzeby projektów budowlanych i liczy na dalsze odzyskiwanie udziału w polskim rynku ogółem, poinformowali członkowie zarządu.

Torpol zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków" za 304,3 mln zł brutto, podała spółka.

Energa nadal oczekuje na odpowiedź EdF na swoją ofertę zakupu aktywów i może wziąć udział w procesie sprzedaży, jeśli zostanie on rozpoczęty od nowa, poinformował prezes Dariusz Kaśków.

Energa chce do końca roku ogłosić przetarg na wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C. Spółka chce zachować kontrolę nad projektem nawet w przypadku udziału trzeciego partnera, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Energa nie wyklucza możliwości wypłacania dywidendy przed 2023 rokiem, ale po tej dacie powinno być więcej przesłanek do jej wypłaty, poinformował prezes Dariusz Kaśków. Decyzja dotycząca o rekomendowaniu bądź nie dywidendy za 2016 r. nie została jeszcze podjęta.

Wikana planuje oddać do użytkowania lub już oddała w IV kwartale br. 4 projekty, w których łącznie znajdować się będzie 209 mieszkań, poinformował prezes Robert Pydzik.

Biuro Inwestycji Kapitałowych planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w środę, 23 listopada br., poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, a wartość oferty wyniosła 20,34 mln zł brutto, podano również.

Właściciel Dazumi - operatora marki Stoppoint działającej w projekcie Stacja z Paczką, której jest operatorem - ma zamiar wziąć udział w planowanej emisji akcji notowanej na NewConnect spółki Produkty Klasztorne, a także docelowo zmienić jej nazwę na Stoppoint i podjąć działania zmierzające do przejścia na rynek główny GPW, wynika z komunikatu Dazumi.

Erbud czuje się komfortowo ze swoim portfelem zamówień na ponad 2 mld zł i oczekuje dobrego 2017 r., poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

MOL nie złoży oferty na aktywa SABMillera, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath, odnosząc się do doniesień medialnych.

MOL w segmencie detalicznym planuje rozwój usług związanych z mobilnością klientów. Grupa zakłada, że rola paliw kopalnych będzie ulegać zmniejszeniu, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath.

MOL zakłada, że ceny ropy naftowej utrzymają się na poziomie 40-50 USD/bbl w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath.

Indata poprzez spółkę celową została zakwalifikowana do otrzymania grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), poinformowała spółka. Na realizację projektu wartego 13,7 mln zł otrzyma niemal 11 mln zł, podano także.

CI Games ustalił cenę emisyjną akcji serii G na podstawie wyników budowania książki popytu na poziomie 22,70 zł za akcję. W ramach emisji oferowanych będzie 570 tys. akcji tej serii, podała spółka.

MOL zakłada, że w ciągu dwóch-trzech lat może przerabiać w rafineriach 1/3 ropy nierosyjskiej, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath.

MOL skupi się na rozwoju w krajach, w których działa. Planowany jest rozwój organiczny, ale przejęcia są także możliwe, poinformował wiceprezes MOL Ferenc Horvath.

Grupa Multimedia Polska miała 550 mln zł przychodów w I-III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 4,4% r/r. Skorygowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 253,8 mln zł, a marża EBITDA 46,1%. Zysk netto po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 21,9 mln zł, podała spółka.

Marvipol przekaże w całym bieżącym roku ok. 550 mieszkań, zaś przedsprzedaż lokali mieszkalnych może być wyższa niż zapowiadana przez spółkę i może wynieść 666 mieszkań, uważają analitycy Vestor Domu Maklerskiego. Spodziewają się oni także "mocnych" wyników segmentu motoryzacyjnego Grupy w IV kw. br.

Dom Development wyemitował 110 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DOMDE6151121 o łącznej wartości nominalnej 110 mln zł z datą wykupu przypadającą 15 listopada 2021 roku, podała spółka.

Cube.ITG otrzymał od Banku Zachodniego WBK zamówienie na dostarczenie do 18 listopada br. licencji na monitoring APM dla Banku o wartości 7,8 mln zł brutto, podała spółka.

Industrial Center 37 - spółka celowa Marvipolu - w związku z wygaśnięciem okresu wyłączności na prowadzenie negocjacji w sprawie sprzedaży dwóch projektów logistyczno-magazynowych zlokalizowanych w okolicy Warszawy, zdecydowała się rozpocząć rozmowy z innym podmiotem - dużym funduszem inwestycyjnym, podał Marvipol.

PBG i Skarb Państwa oraz inne zaangażowane podmioty zrzekły się wzajemnie roszczeń wynikających z realizacji inwestycji Stadion Narodowy w Warszawie, wynika z komunikatu PBG.

Moody's Investors Service (Moody's) nadała Bankowi BPH pod raz pierwszy długo- i krótkoterminowych ratingów emitenta na poziomie Ba2/Not Prime. Jednocześnie agencja ratingowa wycofała rating depozytowy banku (ostatnio na poziomie Ba2/Not Prime), podało BPH. Perspektywa ratingów długoterminowych emitenta Banku BPH jest stabilna, podczas gdy poprzednia perspektywa ratingów depozytowych Banku BPH była ujemna.

Avia Solutions Group odnotowała 2,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,57 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 1,89 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management (PCM) odnotowało 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 5,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 63,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.