Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rzeszów, 18.11.2016 (ISBnews) - Przedstawiona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego Konstytucja Biznesu przewiduje likwidację numeru identyfikacyjnego REGON oraz liczne uproszczenia podatkowe. Zakłada także m.in. że działalność na najmniejszą skalę będzie mogła być prowadzona bez konieczności rejestracji, a nowe firmy przez 6 miesięcy nie będą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.

"Opracowaliśmy gruntowną reformę prawa gospodarczego, w której proponujemy pozytywny przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezentując Konstytucję Biznesu podczas Kongresu 590 w Rzeszowie.

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, w Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.:

1) co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);

2) domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);

3) przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);

4) zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).

"Przystąpiliśmy do dyskusji z GUS-em, żeby w ciągu półtora roku zlikwidować regon" - powiedział także Morawiecki.

Wicepremier zadeklarował także dążenie do prostszych podatków.

Wybrane przykłady, zaprezentowane w materiale resortu rozwoju, to:

* "likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych,

* uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Są one jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy podatnikami a skarbówką,

* ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w formie elektronicznej,

* osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn,

* minister rozwoju i finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi,

* sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo,

* w podatku VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z 'ulgi na złe długi', jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga".

Według zapowiedzi, powstanie stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców - Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców. "Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego" - czytamy w komunikacie resortu.

"W ramach tej Konstytucji chcemy tez bardzo otworzyć przestrzeń do dialogu z przedsiębiorcami. Chcemy utworzyć instytucję Rzecznika Przedsiębiorców" - powiedział Morawiecki.

Na wniosek Rzecznika Przedsiębiorców, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło też projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, jako część Konstytucji Biznesu. Jak podano, prawo to "jako centralny akt prawa gospodarczego, musi zawierać kanon podstawowych zasad, które urzeczywistniają wolność działalności gospodarczej i wyznaczają ogólne ramy jej prowadzenia".

"Wyartykułowanie zasad ogólnych Prawa przedsiębiorców zwiększy świadomość prawną przedsiębiorców oraz pozwoli urzeczywistnić ich konstytucyjne prawa i wolności w relacjach z administracją. Zmniejszy to ryzyko pomijania naczelnych zasad prawa gospodarczego przy podejmowaniu przez administrację konkretnych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach" - czytamy w Konstytucji Biznesu.

"Jest jeszcze szereg różnego rodzaju ułatwień w ramach pakietu 100 ułatwień. Niektóre już obowiązują, a inne będziemy się starali przeprowadzić wkrótce przez ścieżkę legislacyjną" - zadeklarował także wicepremier.

Proponowane 106 rozwiązań ma zostać wprowadzone w życie poprzez kilka ustaw. Pierwsze 33 z przedstawionych ułatwień ma wprowadzić ustawa deregulacyjna - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Cztery kolejne uwzględni - z zakresie zmiany procedury administracyjnej - uwzględni projekt ustawy o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego. Przewidziano także projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, a także w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Kolejne grupy ułatwień poprzedzone są w "Pakiecie '100 zmian dla firm' następującymi deklaracjami:

"Obywatel będzie miał realną możliwość udziału w wypracowaniu rozstrzygnięcia i ustalaniu kwestii spornych - dzięki termu mniejsza będzie skłonność do kwestionowania przez stronę sposobu załatwienia sprawy"

"Organy będą bardziej efektywnie współpracowały ze sobą z korzyścią dla obywatela - ograniczona zostanie 'silosowość' w funkcjonowaniu poszczególnych urzędów"

"Sprawa będzie mogła toczyć się szybciej"

"Strona zyska wpływ na to, w ilu instancjach rozpoznawana jest jej sprawa"

"Organy będą rzadziej przekazywały sprawę do ponownego rozpoznania"

"W konkretnych nieskomplikowanych sprawach będzie możliwe stosowanie uproszczonej procedury, w tym - przyjęcie, że brak reakcji organu powoduje załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem obywatela"

"Kary administracyjne będą dostosowane do rodzaju naruszenia prawa i okoliczności konkretnego przypadku - nie będą bezdusznie wymierzane na zasadzie automatyzmu"

"Łatwiej będzie wykorzystać udzielone zabezpieczenie i uzyskać wiedzę o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela"

"Łatwiej będzie wykorzystać udzielone zabezpieczenie i uzyskać wiedzę o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela"

"Usprawnione zostanie postępowanie grupowe"

"Wprowadzone zostaną klarowne zasady odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy"

"Łatwiej będzie uzyskać wiarygodne informacje o możliwościach płatniczych kontrahenta"

W "Pakiecie" zapowiedziano także reformę Głównego Urzędu Miar, wprowadzenie nowej formy prowadzenia działalności - prostej spółki akcyjnej oraz zmniejszenie obciążeń BHP przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

"Tą Konstytucją chciałbym zawrzeć taki pakt: my tworzymy przestrzeń regulacyjną dla przedsiębiorców, a przedsiębiorcy będą budować wysokojakościowe miejsca pracy" - podsumował Morawiecki.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Wi璚ej
    Komentarze
    Zaloguj si
    Chcesz do陰czy do dyskusji? Zosta naszym prenumeratorem