Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożone przez ministra skarbu, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie.

CIR przypomina, że według ostrożnych szacunków likwidacja MSP przyniesie 100 mln zł oszczędności rocznie, co w perspektywie 10 lat oznacza ok. 1 mld zł środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację innych zadań.

Nowe przepisy przewidują m.in. "przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa". W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień.

Wprowadzono także korektę mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: "Projekt zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa" - czytamy dalej.

Przewidziano także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

"Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

* Uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

* Utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

* Podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa.

* Odejście od uzależniania sposobu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, od sztywno określonego poziomu zaangażowania kapitałowego lub sposobu powstania danej spółki. Oznacza to, że organy reprezentujące w spółkach Skarb Państwa, będą musiały działać na zasadach rynkowych i właścicielskich ? tj. adekwatnie do faktycznego poziomu kontroli nad danym podmiotem, opartego na uprawnieniach właścicielskich.

* Precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego.

* Zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej - projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.

* Wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera.

* Jednym z efektów wprowadzonych zmian będzie długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - podało także CIR.

Kolejna nowa ustawa zastąpi ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.