Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 21?25 listopada br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-usługi : Ministerstwo Cyfryzacji (MC) będzie współpracować z firmami telekomunikacyjnymi przy rozwijaniu e-usług w administracji, podał resort. Resort podpisał porozumienie w tej sprawie z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz firm telekomunikacyjnych. Źródło: ISBnews

mDokumenty : Ministerstwo Cyfryzacji (MC) w przyszłym roku chce umożliwić korzystanie z mobilnych dokumentów w relacji z urzędnikami państwowymi, poinformowała minister Anna Streżyńska. Pierwszy na smartfonie, w połowie przyszłego roku ma pojawić się dowód osobisty. Źródło: ISBnews

E-commerce : Liczba Polaków robiących zakupy w zagranicznych e-sklepach wzrosła do 36% w 2016 r. z 24% w ubr., wynika z raportu "E-commerce in Europe" PostNord/DirectLink. Źródło: ISBnews

Hosting : Wartość polskiego rynku usług hostingowych (utrzymywania stron internetowych) sięga niemal 406 mln USD, wynika z raportu ?Global Web Hosting Market Share 2016". Polska z wynikiem 1,03% w skali świata zajmuje globalnie trzynastą pozycję i w 8. W Europie. Źródło: ISBnews

Cloud : Liczba firm w Polsce, która obecnie uwzględnia w swojej strategii korzystanie z rozwiązań chmurowych nie przekracza 20%, wynika z badania IDC CloudView na zlecenie firmy SAP. Jednocześnie jest znacząca grupa firm z potencjałem do konwersji na świadomą strategię transformacji cyfrowej. Źródło: ISBnews

Tendencje : Według raportu "Insights Into 2017" Global Technology Distribution Council (GTDC) niemal 62% oczekuje, że sprzedaż pośrednia będzie rosnąć szybciej niż bezpośrednia, 13% wskazało, że już teraz prowadzi wyłącznie sprzedaż pośrednią; tylko 7% oczekuje, że sprzedaż bezpośrednia będzie rosnąć szybciej niż pośrednia; 55% oczekuje dwucyfrowego wzrostu poprzez dystrybucję; Chmura, Bezpieczeństwo i Centra Danych to 3 najczęściej wskazywane kategorie; 78% oczekuje, że dystrybutorzy podejmą nowe wyzwania związane z rynkami wertykalnymi. Źródło: spółka

IT kadry : Z badania Accenture wynika, że udział kobiet na Politechnikach w Polsce w roku akademickim 2015/2016 wyniósł 37%, jednocześnie jednak informatyka pozostaje na nich jednym z najrzadziej obleganych przez kobiety kierunków. Zgodnie z ustaleniami raportu Hays Poland i Geek Girls Carrots ?Kobiety w IT 2016", zdecydowana większość specjalistek z Polski przyznaje, że informatyczkom trudniej jest rozwijać karierę niż mężczyznom (67%). Źródło: spółka

Ruch w sieci : Zgodnie z najnowszą edycją raportu Cisco ? Global Cloud Index" globalny ruch sieciowy w chmurze obliczeniowej wzrośnie ponad 2,5-krotnie, z 3,9 zettabajtów w 2015 r. do 14,1 ZB w 2020 roku. Na taki stan rzeczy wpływ ma postępujący trend wirtualizacji i migracji zasobów firmowych do platform funkcjonujących w modelu cloud computing. Roczny globalny ruch IT w ośrodkach gromadzenia i przetwarzania danych z 4,7 ZB w 2015 roku wzrośnie do 15,3 zettabajtów na przestrzeni czterech najbliższych lat, a zapotrzebowanie świadczone przez nie usługi do tego czasu powiększy się ponad dwukrotnie. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo : Eksperci z zespołu FortiGuard Labs firmy Fortinet przewidują w 2017 r. m. in. pojawienie się samouczącego się złośliwego oprogramowania, eskalacji i ewolucji ataków ransomware oraz częstszychataków na systemy inteligentnego miasta. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

WP1 : Spółka zależna Wirtualna Polska Holding, ma umowę z TVN Media, jako pośrednikiem, w negocjacjach i zawieraniu umów o emisję reklam w programie telewizyjnym WP1, a także sponsorowanie i wniesienie wkładu w finansowanie audycji, wynika z komunikatu. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2019 r. Źródło: ISBnews

P4 : Operator sieci Play miał całkowite przychody operacyjne na poziomie 1,56 mld zł (wzrost o 12,8% r/r), a skorygowana EBITDA wzrosła o 9,8% r/r do 517 mln zł w III kwartale 2016 r., poinformował prezes Jorgen Bang Jensen. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Uruchomiło system w modelu SaaS (Software as a Service ? oprogramowanie jako usługa) i w ciągu pierwszego roku zamierza pozyskać co najmniej 1 000 klientów w tym kanale sprzedaży, poinformował prezes Maciej Okniński. Źródło: ISBnews

Qumak : Portfel zamówień według danych na początek listopada br. wynosił 241 mln zł, z czego na rok bieżący przypadało 121 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym. Qumak odnotował 4,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Erne Ventures : Chce przejść na rynek główny z NewConnect w 2017 roku i prowadzi analizy kolejnych potencjalnych inwestycji, poinformował prezes Arkadiusz Kuich. Źródło: ISBnews

Komputronik : Skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 435% r/r i wyniósł 3,3 mln zł w II kw. roku obrotowego (1 lipca - 30 września 2016 r.), przy wzroście przychodów o 11,6% r/r do 510,5 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe wyniki Grupy. Źródło: ISBnews

Simple : Pracuje nad odbudową rentowności i chce znacząco wzmocnić udział rynku komercyjnego w przychodach, uniezależniając się od rynku publicznego, poinformował prezes prezes Rafał Wronowski. Źródło: ISBnews

4fun Media : Zawarło umowę na pozyskiwanie reklam do kanałów telewizyjnych 4fun.tv, 4fun hits oraz 4fun fit&dance z Polsat Media Biuro Reklamy. poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

SFK : Spółka zależna Action w restrukturyzacji otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 5,98 mln zł oraz w sprawie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 3,144 mln zł, podał Action. Źródło: ISBnews

RTB House : Polska firma technologiczna specjalizująca się w działaniach reklamowych opartych na zaawansowanych scenariuszach retargetingowych rozpoczyna działania w Singapurze. To pierwsza spółka i piąty rynek w regionie, obok Indonezji, Malezji, Tajlandii i Tajwanu. Aktywnościami biznesowymi pokieruje Chandra Kuncara, który objął nowo utworzone stanowisko Country Director. Źródło: spółka

Huawei : Politechnika Poznańska wspólnie z firmą oficjalnie zainaugurowały Akademię Huawei ?Huawei Authorized Information and Network Academy (HAINA). W ramach programu zarówno studenci jak i eksperci z branży będą szlifować umiejętności w zakresie rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez certyfikowane kursy Huawei. Źródło:spółka

Centrum Usług Biznesowych GSK IT : W najbliższych miesiącach planuje powiększyć swój zespół o ponad dwieście osób. GSK IT w Poznaniu stanowi jedno z sześciu centrów globalnych usług IT GSK na świecie będąc jednocześnie jednym z najbardziej nowoczesnych Centrów Usług Biznesowych w Europie. Źródło: spółka

QubicGames : Gra Robonauts przeszła proces GreenLight na platformie Steam, dzięki głosom społeczności graczy, którzy stwierdzili, że kupiliby grę po jej wejściu do dystrybucji. Przejście procesu GreenLight gwarantuje możliwość dystrybucji gry Robonauts na platformie Steam na komputery PC i Mac. Spółka podtrzymuje datę wydania gry na I kwartał 2017 roku. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

iAlbatros Group : Otrzymuje propozycje rozpoczęcia rozmów od potencjalnych inwestorów branżowych i finansowych zainteresowanych nabyciem akcji spółki zależnej iAlbatros Poland, podała spółka. Źródło: ISBnews

MCI Capital : Chce skupić nie więcej niż 1 055 966 własnych akcji po cenie 9,47 zł za jeden walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka. Źródło:ISBnews

CI Games : Dokonał przydziału 1,1 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 22,7 zł, podała spółka. Łączne wpływy z emisji wyniosły 24,97 mln zł. Źródło: ISBnews

Tech Invest Group : Fundusz, wspólnie z drugim inwestorem, podpisał umowę inwestycyjną z MagicVR.co Sp. z o.o., w wyniku której inwestorzy objęli 25 nowych udziałów tej spółki w cenie emisyjnej 500 tys. zł. Środki przyczynią się do rozpoczęcia działalności operacyjnej polegającej na oprogramowywaniu, tworzeniu i wdrażaniu gier oraz innych produktów i aplikacji w technologii VR oraz udostępnianiu ich użytkownikom. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Poczta Polska : Otrzymała ostatnią partię tj. 10 tysięcy tabletów wykorzystywanych do świadczenia usługi elektronicznego potwierdzania odbioru (EPO) w ramach obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości. W ramach świadczenia obsługi na rzecz polskiego sądownictwa pracownicy Poczty Polskiej będę wykorzystywać łącznie ponad 20 tys. tabletów oraz 9 000 signature padów. Źródło: ISBnews

Qumak : Pozyskał kontrakt na realizację Automated Weather Observation Systems (AWOS) w ośmiu obiektach wojskowych dla II Regionalnej Bazy Logistycznej o wartości 14 mln zł, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Selectivv : Wprowadza usługi udostępniające raporty o lokalizacji odbiorców reklam i przeprowadzające analizy psychograficzne, które pozwalają firmom dowiedzieć więcej o użytkownikach ich aplikacji. Źródło: spółka

Onwelo : Stworzył antyfraudową platformę automatyzującą wykrywanie nadużyć oraz wdrażanie strategii obronnych w firmach. Źródło: spółka

Qumak : W konsorcjum z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów rozbuduje lotniskowe drogi kołowania w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Całkowita kwota kontraktu to 4,5 mln zł netto, z czego zakres prac Qumak wart jest 1,7 mln zł. Źródło: spółka

Mytaxi : Aplikacja taxi, udostępnia flotę elektrycznych taksówek, które już teraz można zamówić w stolicy. Flota obecnie 6 elektrycznych samochodów modelu Nissan Leaf, dostarczanych przez Elektrotaxi, ma się rozszerzyć do 30 aut w 2017 roku. Źródło: spółka

Hykker : Marka wprowadza klawiaturę mechaniczną oraz gogle VR do sieci Biedronka. Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem