Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Spółka zależna Murapolu - Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 20 sp. k. - zawarła warunkową umowę, na podstawie której zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w Toruniu przy ul. Strobanda 13 o powierzchni 2,0398 ha za cenę 7,8 mln zł brutto, podała spółka. Na tej posesji ma powstać ok. 252 mieszkań.

VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVII sp. k.? spółka zależna Vantage Development ? zawarła przyrzeczoną umowę nabycia od Nordis Chłodnie Polskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu za 34,29 mln zł brutto, podała spółka. Grunt zostanie przeznaczony na budowę około 620 lokali.

Andrzej Wierzba i SO SPV 56 nabyli w wezwaniu porozumienia akcjonariuszy 168 963 akcji Netmediów, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BOŚ.

Komputronik podpisał wstępne porozumienie w formie listu intencyjnego z Clean & Carbon Energy w kwestii podjęcia działań w celu doprowadzenia do wygaszenia wszelkich konfliktów, podała spółka.

Fabryki Mebli Forte zainwestują 700 mln zł w zakład produkcyjny płyt wiórowych, fabrykę mebli i halę magazynową, które powstaną na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poinformowała spółka. W nowej inwestycji zatrudnienie znajdzie 1 000 osób.

Zarząd Erbudu zwołał na 22 grudnia nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o wypłacie 15 mln zł dywidendy nadzwyczajnej z kapitału zapasowego, tj. 1,17 zł na akcję, podała spółka.

Konsorcjum ZUE i PORR Polska Infrastructure złożyło ofertę z najniższą ceną, wynoszącą 253,4 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III: os. Krowodrza Górka ? Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie, podało ZUE, na które przypada ok. 50% wynagrodzenia w tym zadaniu.

Izraelska Amos Luzon Development and Energy Group złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie zgody na przejęcie wyłącznej kontroli nad Ronson Europe, podał Urząd.

Zarząd Grupy Azoty zdecydował o zaangażowaniu kapitałowym w spółce PDH Polska poprzez objęcie 500 tys. akcji nowej emisji za 5 mln zł, podała spółka.

ZPC Otmuchów chce dzięki nowym produktom zwiększać sprzedaż, szczególnie zagraniczną, poinformował prezes Przemysław Danowski. Spółka liczy w przyszłym roku na odzyskanie zyskowności i zakłada nakłady inwestycyjne na poziomie 10-20 mln zł.

Oferta złożona przez konsorcjum Izostal (lider konsorcjum) oraz Stalprofil (członek konsorcjum), o wartości 118,88 mln zł netto została uznana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych, poinformował Stalprofil.

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w październiku br. wyniosło 2 726 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 9 393 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.

4fun Media zawarło umowę na pozyskiwanie reklam do kanałów telewizyjnych 4fun.tv, 4fun hits oraz 4fun fit&dance z Polsat Media Biuro Reklamy. poinformowała spółka.

JR Holding podpisał umowę z Wisłą Kraków na doradztwo w zakresie pozyskania finansowania, podała spółka.

Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników, podał bank.

Grupa Mercor pozyskała w październiku zamówienia o wartości około 20,9 mln zł w porównaniu z 21,1 mln zł rok wcześniej (spadek o 1%), podała spółka.

Biogened podjął uchwałę w sprawie emisji do 5 tys. sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej obligacji 1 tys. zł każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka.

Bank Narodowy Czech zezwolił Photon Energy N.V. na przeprowadzenie publicznej emisji na terenie Czech 7-letnich obligacji o łącznej wartości 1,05 mld CZK (38,8 mln euro lub 171,7 mln zł), podała spółka. Głównym celem emisji jest budowa instalacji fotowoltanicznej w Australii.

Grupa kapitałowa ZPC Otmuchów zaktualizowała kierunki strategiczne, chce m.in. poprawić rentowność, rozwijać eksport, inwestować w nowe produkty i przeprowadzić dezinwestycje, podała spółka.

Pekabex odnotował 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol podpisał z Panattoni Development Europe list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji obiektu składającego się z budynków magazynowo-logistycznych, posadowionego na nieruchomości zlokalizowanej na obszarze aglomeracji śląskiej, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.