Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Kleba Invest przydzielił obligacje na okaziciela serii U w liczbie 6 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 6 mln zł.

Echo Investment odnotował 52,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 50,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa.

Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka.

Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła z Erste Group Immorent Holding GmbH warunki nabycia zwrotnego (buy back) hoteli, które są obecnie prowadzone pod markami Accor na podstawie umów leasingowych: "Mercure Budapest Korona", "Ibis Styles Budapest Center", "Ibis Budapest City", "Ibis Budapest Centrum" i "Mercure Budapest Buda" za 64,3 mln euro netto, podał Orbis.

Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania, podał pośredniczący Bank Zachodni WBK - Dom Maklerski BZ WBK.

Integer.pl zdecydował o wycofaniu się z działalności paczkomatowej na terenie Rosji, podała spółka.

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 400 tys. obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40 mln zł, podała spółka.

IMS, w ramach II transzy programu skupu akcji, chce skupić 300 tys. akcji własnych po 2,7 zł sztuka, podała spółka.

Mirbud podpisał list intencyjny z Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego w ramach Pruszków Park II, podała spółka. Wartość umowy to 9,7 mln euro brutto (42,9 mln zł).

Alupol Films ? spółka zależna Grupy Kęty ? rozpoczęła proces uruchamiania produkcji folii polipropylenowej BOPP oraz produkcji cylindrów drukarskich, podała grupa.

CI Games wyemituje w tym roku niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 15 mln zł, podała spółka.

Grupa Lotos planuje podwoić liczbę restauracji Subway na swoich stacjach do końca II kw. 2017 r., podała spółka. Grupa nie wyklucza udziału w kolejnych przetargach na Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

APG Europe S.?.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Marvipol złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał urząd.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC pozyskała, na drodze niepublicznej emisji obligacji, ponad 800 tys. zł, poinformowała spółka. Obligacje dwuletnie, o oprocentowaniu stałym 7,5% w skali roku zostały objęte w ramach emisji prywatnej skierowanej do inwestorów indywidualnych, podano także.

AdMassive Group podjął uchwałę w sprawie emisji 6,5 tys. obligacji imiennych serii C o wartości nominalnej 500 zł każda, poinformowała spółka.

Zarząd Gobarto ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cedrobu na 34% akcji spółki wysokości 6,7 zł za akcję odpowiada wartości godziwej, podało Gobarto.

Soho Factory sp. z o.o. - spółka zależna Soho Development - dokonała wniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Mińskiej tytułem aportu do spółki celowej Soho Verbel sp. z o. o., podało Soho.

Konsorcjum z udziałem PBG oil and gas ? spółki zależnej PBG ? rozwiązało umowę zawartą z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna bez orzekania winy, podało PBG.

Bioton odnotował 2,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Playway odnotował 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Magna Polonia skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 617,78 mln zł przeciwko T-Mobile Polska, Orange Polska, Polkomtelowi oraz P4, podała spółka.

Work Service odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w III kw. 2016 r. wobec 13,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull planuje pozyskać ok. 20 mln zł z oferty publicznej akcji, którą chce przeprowadzić w czerwcu 2017 r., a następnie przenieść notowania na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. W tym celu T-Bull zawarł z Trigon Domem Maklerskim i Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. umowę.

Globe Trade Centre (GTC) realizuje obecnie cztery projekty deweloperskie o łącznej powierzchni 106 tys. m.2, z czego 82 tys. m2 zostanie ukończone w 2017 r., poinformowała spółka. Dodatkowo 160 tys. m2 znajduje się w fazie planowania, a kolejne 39 tys. m2 - w fazie przygotowawczej.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 71,41 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 10,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem