Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Zarząd OEX podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje na łączną kwotę do 56 mln zł, podał OEX. Planowany termin emisji obligacji serii A to styczeń 2017 r.

"Podstawowe założenia programu przewidują:

- wielokrotne emisje obligacji do łącznej maksymalnej wartości programu wynoszącej 56 000 000 zł,

- rodzaj obligacji oraz szczegółowe warunki emisji obligacji emitowanych w ramach danej serii będą opisane w ustalonych każdorazowo warunkach emisji;

- emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób,

- obligacje nie będą miały formy dokumentu, na podstawie z art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz

- emitent dopuszcza możliwość rozliczenia emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Spółka planuje przeznaczać środki pozyskane z emisji obligacji w ramach programu w pierwszym rzędzie na finansowanie nabycia spółki Archidoc S.A. Środki niewykorzystywane na finansowanie nabycia akcji tej spółki będą wykorzystywane na pokrycie innych wydatków inwestycyjnych lub spłatę pozostałego zadłużenia lub jako rezerwa płynnościowa, podano także.

Jednocześnie spółka poinformowała, że zawarła z Alior Bankiem umowę emisyjną na obsługę programu. "Na podstawie umowy emitent przewidział wielokrotne emisje obligacji przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r." - czytamy.

OEX postanowił zlecić bankowi przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowaniem pierwszej emisji serii obligacji serii A.

"Maksymalna łączna wartość nominalna wynosi 20 000 000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR, powiększone o ustaloną marżę. obligacje będą niezabezpieczone.Obligacje będą miały 3-letni okres zapadalności, oraz llanowany termin emisji obligacji serii A to styczeń 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji" - czytamy dalej.

Grupa OEX (wcześniej Grupa Tell) to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem