Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny TXM, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, A1, A2, A3, A4, B, C, E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja.

Enea uzyskała wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji na zakup 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska, których właścicielem jest ENGIE.

Zarząd OEX podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje na łączną kwotę do 56 mln zł, podał OEX. Planowany termin emisji obligacji serii A to styczeń 2017 r.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w listopadzie wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 185 mln zł - były one o ok. 9,9% wyższe niż przed rokiem, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty odwołali ze składu rady nadzorczej Przemysława Lisa i Macieja Baranowskiego. Jednocześnie powołano Monikę Fill i Ireneusza Purgacza, podała spółka.

Arrinera, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, ustaliła cenę emisyjną akcji serii H na 9 zł, podała spółka.

Alumetal osiągnął docelowe moce produkcyjne na poziomie 60 tys. ton w swoim zakładzie na Węgrzech, podała spółka.

Elektrownia Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę wieloletnią na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C z Polską Grupą Górniczą (PGG), z wolumenem bazowym w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie, podała Energa.

Plaza Centers odnotowała 4,18 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 9,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na żądanie uprawnionego akcjonariusza spółki Lotos - Skarbu Państwa - do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zaplanowanego na 22 grudnia br. dodano punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej, poinformowała spółka.

Action w restrukturyzacji miał 212 mln zł obrotów w listopadzie wg wstępnych danych, podała spółka.

Pragma Faktoring zakończyła subskrypcję i dokonała przydziału 120 000 obligacji serii J o wartości 12 mln zł, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Hawe od 1 grudnia 2016 r. do końca dnia 1 stycznia 2017 r., podało Hawe.

Polenergia Dystrybucja, należąca do Grupy Polenergia, podpisała długoterminową umowę finansowania z ING Bankiem Śląskim na realizację - w ciągu najbliższych dwóch lat - planu inwestycyjnego o wartości powyżej 21 mln zł w obszarze dystrybucji, podała Polenergia.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w listopadzie 2016 roku wyniosły ok. 47,9 mln zł i były wyższe o ok. 15,3% r/r, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2016 r. wyniosła około 506,3 mln zł i była wyższa o ok. 16,1% r/r.

Rada nadzorcza Apatora zamierza z dniem 1 stycznia 2017 r. rozszerzyć skład zarządu do czterech osób i powołać Agnieszkę Nosal na stanowisko członka zarządu ? dyrektora zarządzającego biznesem opomiarowania energii elektrycznej, podała spółka.

PKP Cargo zmniejszyło o 48% r/r wartość kradzieży przewożonych przez siebie towarów w okresie I-III kw. 2016 r. dzięki wsparciu dronów, podała spółka. Liczba zdarzeń spadła w tym czasie o 39%.

Sąd zasądził kwotę 11,3 mln zł z odsetkami ustawowymi na rzecz Mostostalu Warszawa i Acciona Infraestructuras w sprawie przeciwko Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o ukształtowanie stosunku prawnego, ustalenie i zapłatę związaną z realizacją umowy na budowę autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód, podał Mostostal.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 17 lokali w listopadzie 2016 r., w tym 14 mieszkań i 3 garaże, podała spółka. Na 30 listopada spółka posiadała 217 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym na: mieszkania - 142 , garaże - 75.

Feerum spodziewa się, że efekty zawieranych przez polskich rolników umów dofinansowania inwestycji w elewatory mogą być widoczne w wynikach spółki już w I kw. przyszłego roku, poinformowali członkowie zarządu. Wysoki potencjalny portfel zamówień sprawia, że spółka optymistycznie patrzy na lata 2017-2018 r., mimo słabych wyników po trzech kwartałach br. i perspektyw IV kw., który jeszcze nie zapowiada poprawy.

Grupa Kruk zamyka pierwszą ofertę w ramach IV programu emisji po uplasowaniu obligacji o wartości przekraczającej 40 mln zł w ciągu pierwszego dnia zapisów, poinformowała spółka.

PKN Orlen uruchomił internetową platformę współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych pod nazwą "Innowacje, Startupy", podała spółka.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 18,64 mld zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 21,6% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-listopad łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 179,41 mld zł i była o 13,3% niższa niż rok wcześniej.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Magellana z dniem 6 grudnia 2016 r., podała giełda.

Ciech Virosilicon - spółka zależna Ciechu - oraz BA Glass Poland zainwestują łącznie 156,8 mln na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE), w wyniku czego powstanie 60 nowych miejsc pracy, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwiększenia powierzchni strefy.

Wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) w transakcji przejęcia pakietu kontrolnego Kopeksu przed TDJ wyniosła ok. 880 mln zł, na co składa się zadłużenie spółki i jej kapitalizacja, podał inwestor.

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 16% r/r i wyniosła 23,4 mln zł, podała spółka.

Arrinera rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru do 10,1 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w tym na rozpoczęcie produkcji samochodu wyścigowego klasy GT3, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) uruchomił rozbudowane laboratorium, co pozwoli na nawet czterokrotne zwiększenie wytwarzania produktów ATMP na bazie komórek macierzystych, poinformowała spółka. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. przychody z tego źródła oraz terapii z wykorzystaniem ATMP wzrosły r/r blisko trzykrotnie, do ponad 4 mln zł, podano także.

Grupa Auga (d. Agrowill Group) zawarła porozumienie w sprawie nabycia spółek zależnych KTG AGRAR na Litwie i w Niemczech za 1,38 mln euro, podała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 4 012,7 mln zł na koniec listopada 2016 r. (wobec 4 037,9 mln zł na koniec października br.), poinformowała spółka.

TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął kontrolę nad Kopeksem, podał Famur, którego większościowym akcjonariuszem jest TDJ. Kopex podpisał wcześniej umowę restrukturyzacyjną z inwestorem i wierzycielami.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Outdorzy, podała firma.

Grono klientów LiveChat Software powiększyło się o 362 firm w listopadzie do 17 771 korzystających z usług, podała spółka. Rok temu wynosiła ona 13 167.

W wyniku korekty kwartalnej, która zostanie przeprowadzona po sesji 16 grudnia, portfele indeksów WIG20, WIG20TR, WIG30 oraz WIG30TR pozostaną bez zmian, natomiast udziały spółek Pekao, PKN Orlen oraz PKO BP w indeksach WIG30 oraz WIG30TR zostaną ograniczone do 10%. Getin Noble Bank zastąpi Polnord w indeksie mWIG40, a CFI Holding, PBG, Polnord i Prairie Mining Limited zastąpią Colian, iAlbatros Group, Mostostal Warszawa i Skotan w indeksie sWIG80, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW).

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem