Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawiła zalecenia dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji, których spełnienie umożliwia im wypłatę dywidendy w wysokości do 75% zysku za 2016 r., ale zaprezentowała też kryteria, które umożliwiają przeznaczenie na dywidendę do 100% zysku (ale nie dopuszcza wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), podała KNF.

Komisja zaleca, aby dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

I. otrzymały w ramach BION za 2015 r. ocenę ryzyka dobrą (1,00) lub zadowalającą (2,00);

II. w poszczególnych kwartałach 2016 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR);

III. w 2016 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

IV. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogu kapitałowego dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogu kapitałowego dla zakładów prowadzących działalność w dziale II.

"Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2016 r., przy czym pokrycie wymogu kapitałowego dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%" - czytamy w stanowisku.

Jednocześnie KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2016 r. zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogu kapitałowego (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na koniec 31 grudnia 2016 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale.

"Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym" - podsumowała Komisja.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.