Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Pfleiderer Group podpisała z grupą banków promesy w sprawie udostępnienia finansowania (commitment letters), zgodnie z treścią których banki zobowiązały się do udostępnienia spółce i jej podmiotom zależnym zabezpieczonego finansowania kredytowego w celu refinansowania obligacji i kredytów. Finansowanie, które ma zostać udzielone będzie składać się z kredytu terminowego w kwocie do 300 mln euro oraz kredytu odnawialnego w kwocie do 60 mln euro, podała spółka.

Refinansowanie dotyczy:

- niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji (Senior Secured Notes) o oprocentowaniu 7,875%, wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH w dniu 7 lipca 2014 r. w łącznej kwocie 321 684 000 euro (obligacje HY) oraz

- kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytów odnawialnych z dnia 4 lipca 2014 r. do kwoty 60 mln euro oraz 200 mln zł (z późniejszymi zmianami).

"Promesy dot. finansowania przewidują zobowiązanie banków do udostępnienia spółce oraz jej spółkom zależnym finansowania w przypadku uzgodnienia umowy kredytów (ang. senior facilities agreement) i jej zawarcia do dnia 15 stycznia 2017 r. (chyba, że strony promes dot. finansowania uzgodnią wydłużenie tego terminu) oraz spełnienia zwyczajowych warunków zawieszających dotyczących wykorzystania finansowania, które zostaną uzgodnione w umowie kredytów. Jeśli negocjacje dotyczące umowy kredytów zakończą się pomyślnie i zostanie ona zawarta, spółka zamierza skorzystać z prawa do dokonania przedterminowego wykupu obligacji HY, który to wykup zostanie sfinansowany m.in. ze środków uzyskanych na podstawie umowy kredytów nadrzędnych (senior facilities agreement). W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu tego prawa, spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią promes dot. finansowania, finansowanie, które ma zostać udzielone spółce oraz jej spółkom zależnym będzie składać się z:

I) kredytu terminowego w kwocie do 300 mln euro z terminem spłaty wynoszącym pięć lat od daty refinansowania, z półroczną amortyzacją począwszy od roku 2017 oraz spłatą 50% kwoty finansowania na koniec okresu finansowania, z przeznaczeniem na refinansowanie obligacji HY oraz istniejących kredytów odnawialnych oraz pokrycie kosztów refinansowania, oraz _

II) kredytu odnawialnego w kwocie do 60 mln euro (z możliwością wykorzystania w złotym i ewentualnego podwyższenia limitu) z terminem spłaty przypadającym po upływie 5 lat od daty refinansowania, z przeznaczeniem na ogólne cele korporacyjne spółki oraz grupy. Część kwoty będącej przedmiotem refinansowania ponad przewidywaną wysokość kredytu terminowego (300 mln euro) spółka zamierza sfinansować ze środków własnych.

"Zgodnie z treścią promes dot. finansowania oprocentowanie kredytów udzielanych na podstawie umowy kredytów będzie ustalone w oparciu o stopę EURIBOR lub WIBOR powiększonej o marżę, z uwzględnieniem poziomu skonsolidowanej dźwigni finansowej w danym czasie. W związku z pozyskaniem finansowania Ponadto spółka będzie zobowiązana do uiszczenia prowizji przygotowawczej oraz prowizji od zaangażowania w wysokości ustalonej w promesie dot. finansowania" - czytamy dalej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.