Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Gobarto (dawniej PKM Duda) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 lutego 2017 r. o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz ich wycofaniu z obrotu na GPW, podano w projektach uchwał na NWZ. Akcjonariusze mają także podjąć decyzje w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o 111,2 mln zł do 166,8 mln zł w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji do 6 zł z 10 zł i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 111,2 mln akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru akcji serii B - ma je objąć Cedrob lub dodatkowo także inne podmioty.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gobarto S.A. [?] postanawia, co następuje: 1. Przywraca formę dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki, tj.: 27 800 229 akcjom na okaziciela serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLDUDA000016, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 100% głosów na jej walnym zgromadzeniu" - czytamy w projektach uchwał.

Jednocześnie akcjonariusze mają upoważnić i zobowiązać zarząd spółki do niezwłocznego wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gobarto S.A. podejmuje następującą uchwałę: 1. Obniża się kapitał zakładowy Gobarto o kwotę 111 200 916 zł, to jest obniża się kapitał zakładowy z kwoty 278 002 290 zł do kwoty 166 801 374 zł. 2. Kapitał zakładowy Gobarto obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Gobarto z kwoty 10,00 zł do kwoty 6,00 zł" - czytamy dalej.

Kwota z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 111 200 916 zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Gobarto.

"Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą związane jest z planowaną przez Gobarto emisją akcji serii B, która zostanie przeprowadzona na podstawie § 2 niniejszej uchwały. Celem obniżenia kapitału zakładowego Gobarto jest zmniejszenie wartości nominalnej akcji Gobarto, co ułatwi pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji nowych akcji" - napisano dalej w uchwałach.

"W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej zgodnie z § 1 niniejszej uchwały - podwyższa się kapitał zakładowy Gobarto o kwotę 111 200 916 zł w drodze emisji 18 533 486 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł każda" - czytamy też.

Objęcie akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Gobarto w całości prawa poboru.

"Walne zgromadzenie Gobarto [?] postanowiło zaoferować 18 533 486 akcji nowej emisji serii B, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Cedrob S.A. lub dodatkowo do innych podmiotów wskazanych przez zarząd za zgodą rady nadzorczej, przy czym łączna liczba podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii B nie przekroczy 149" - napisano także w projektach uchwał.

Przed weekendem Gobarto podało, że Cedrob planuje wycofać Gobarto z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeprowadzić emisję akcji Gobarto z wyłączeniem prawa poboru.

Prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski tłumaczył, że emisja akcji to sposób, by sfinansować pierwszy etap planu inwestycyjnego Gobarto, który w całości szacuje na co najmniej kilkaset milionów złotych w ciągu kolejnych lat.

Na początku listopada Cedrob ogłosił wezwanie na akcji Gobarto z ceną oferowaną w pierwszym okresie zapisów 6,7 zł za akcję (od 30 listopada do 16 grudnia) i 6,15 zł w drugim okresie (od 17 grudnia do końca zapisów planowanego na 16 stycznia 2017 r.). Przedmiotem wezwania jest 9 452 078 akcji, stanowiących 34% udziałów w Gobarto.

Gobarto, dawniej Polski Koncern Mięsny Duda, to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem