Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Po drugim czytaniu w Sejmie przepisów likwidującymi Ministerstwo Skarbu Państwa, projekt ustawy regulujący tę kwestię został ponownie skierowany do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

"Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która wprowadziła do niego poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Wojciech Zubowski. W drugim czytaniu do projektu zostały zgłoszone poprawki. W związku z tym został on skierowany ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

Propozycja likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, zgodnie z zapowiedzią premier Beaty Szydło, znalazła się w rządowych projektach ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym zawiera regulacje związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją oraz te dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania.

"Projekt zakłada wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra Skarbu Państwa, a także przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. Przewiduje on uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień. Dotychczasowe kompetencje Ministra Skarbu Państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa" - czytamy dalej.

Projekt przewiduje także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, w tym m.in. Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz zmianę zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. Z kolei projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 1053) zakłada, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.

Przewiduje także utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada ma być ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Projekt zakłada także podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa, wskazano także w informacji.

"Nowe regulacje przewidują także precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego, zmianę modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej - projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych. Ma być także wyodrębniona jednolita grupa spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Jednym z efektów wprowadzonych zmian ma być długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.