Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Enea i Energa złożyły w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Elektrownia Ostrołęka S.A., podał Urząd. Według UOKiK, koncentracja ta wpłynie m.in. korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Wniosek wpłynął 12 grudnia br., sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na nabyciu 50% akcji przysługujących Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku (Energa) w kapitale zakładowym spółki Elektrownia Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce (EO) przez Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Z uwagi na dotychczasowy przedmiot działalności EO ograniczony do działalności przygotowawczej, przedmiotem koncentracji jest utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Enea i Energa w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 3 UOKiK" - czytamy w informacji.

EO, w której aktualnie Energa posiada 100% akcji, należy do grupy kapitałowej Energa. Przy realizacji określonych założeń (w tym odpowiednim udziale Enea, Energa oraz ewentualnych inwestorów finansowych) i zakładając wprowadzenie rynku mocy lub innych mechanizmów wsparcia, EO będzie w stanie podjąć się kompleksowej realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu, budowie oraz eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym energetycznym klasy 1 000 MWe na parametry nadkrytyczne pary w Ostrołęce. Termin ukończenia inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2023 roku, wskazano także.

"Planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynkach właściwych dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji ani na rynkach powiązanych. Koncentracja wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto wpisze się w trwający już proces modernizacji polskiej energetyki" - napisał także UOKiK.

W ub. tygodniu Energa, Enea i Elektrownia Ostrołęka podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektu Ostrołęka C, której przedmiotem jest przygotowanie, budowa i eksploatacja bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1 000 MW.

Zgodnie z podpisaną umową, przebieg współpracy będzie zorganizowany w ramach trzech etapów: etap rozwoju - do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy; etap budowy - do czasu oddania Ostrołęki C do komercyjnej eksploatacji oraz etap eksploatacji - komercyjna eksploatacja Ostrołęki C.

Do realizacji inwestycji Energa zbędzie akcje spółki Elektrownia Ostrołęka, stanowiące 50% w kapitale zakładowym, na rzecz Enei w kwocie ok. 101 mln zł. Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy inwestycyjnej jest uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej.

Jak wówczas podano, ustalone zasady współpracy powinny przyczynić się do ogłoszenia przetargu na wybór generalnego wykonawcy bloku energetycznego do końca 2016 roku, z celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 roku.

Energa i Enea podpisały we wrześniu list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji bloku węglowego klasy 1 000 MW w należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C). Nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 5,5-6 mln zł/MW.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.