Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz Energa Operator, podał Urząd. Średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla największych klientów na I kwartał 2017 r., podała spółka. Średnia cena gazu wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a gazu zaazotowanego o 13,4%, podała spółka.

Mennica Polska otrzymała zbiorcze zamówienie na dostawy monet dla Narodowego Banku Polskiego na 2017 r. o łącznej szacunkowej wartości ponad 106,6 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o powołaniu Jacka Fotka na wiceprezesa spółki, podała GPW.

Kruk pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 000 000 nowych akcji serii G, przy cenie ustalonej na 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej, podała spółka.

IMS nie otrzymał żadnych ofert zbycia akcji w ramach II transzy programu skupu akcji i zamknął ją bez realizacji. Spółka rozważy jednak kolejny buy-back w przyszłości, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Bielawskiego dla agencji ISBnews.

Orbis zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa, podała spółka. Cena sprzedaży to 18,6 mln zł netto.

Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała Mariusza Bobera ze stanowiska prezesa i powołała na to stanowisko Wojciecha Wardackiego, podała spółka.

Standard&Poor's Rating Services potwierdził krótkoterminowy rating mBanku na poziomie A-2, podała Agencja.

Mirbud podpisał umowę z Panattoni Construction Europe o wartości 8,33 mln euro, podała spółka.

Konsorcjum, które złożyło ofertę na aktywa EDF w Polsce może zostać poszerzone, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

PKN Orlen jest nadal zainteresowany przejęciami w segmencie detalicznym w Niemczech i w Czechach, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Konsorcjum spółek ZUE, Strabag (jako lider), Strabag Rail GmbH, Strabag Rail a.s., Strabag Általános Építő Kft. i Budimex złożyło ofertę z najniższą ceną, o wartości 216,7 mln zł netto (266,5 mln zł brutto) w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na modernizację linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie ? Radom, podało ZUE.

PKN Orlen nie wyklucza akwizycji w segmencie wydobycia, ale do transakcji nie musi dojść w 2017 r., poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk.

Mercor chce zwiększać skalę działalności na rynkach międzynarodowych dzięki zrealizowanym w ostanim czasie inwestycjom w moce produkcyjne, technologie i nowe produkty, poinformowali przedstawiciele zarządu firmy. W efekcie spodziewany rosnący wolumen ma docelowo przynieść pozytywny efekt dźwigni operacyjnej.

Przewozy Regionalne i Tauron Polska Energia jako pierwsze spółki Skarbu Państwa otrzymają finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach tzw. Planu Junckera, poinformowali przedstawiciele tych instytucji. EBI wesprze warte łącznie 2,1 mld zł projekty spółek kwotą ponad 1 mld zł.

W ramach pierwszego etapu projektu spółki Murapol w Gdańsku wybudowany zostanie 10-kondygnacyjny budynek ze 162 mieszkaniami, poinformowała spółka.

Asseco Poland w ramach wezwania na akcje Asseco Central Europe (ACE) złożyło 23 zapisy na na łącznie 1 103 505 akcji ACE, stanowiących ok. 5,17% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, podało Asseco Poland.

Sfinks Polska podpisał aneks do umowy w sprawie negocjacji dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Fabryka Pizzy, przedłużając termin wyłączności na negocjacje do 28 grudnia br. z 16 grudnia, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi z początkiem 2017 roku nową klasyfikację sektorową emitentów giełdowych. Nowe zasady będą obejmować emitentów akcji i obligacji notowanych na rynkach regulowanych i alternatywnych GPW, podała spółka. W wyniku zmian klasyfikacji spółek GPW rozpocznie publikację trzech nowych indeksów sektorowych.

Ogólnopolski portal społecznościowego wsparcia chorych na nowotwory ONKOfundusz rozpoczął dziś działalność. Celem portalu - efektu współpracy między Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych (PKPO) a Grupą PZU - jest serwis, który połączy darczyńców z pacjentami poszukującymi środków na dodatkową terapię i rehabilitację i będzie stanowić uzupełnienie publicznego finansowania terapii onkologicznych, podało PZU.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Trinity Invest umowę kredytową o wartości 245 mln zł (55 mln EUR) na sfinansowanie kontraktu eksportowego zawartego przez Trinity z polskim eksporterem - firmą Unibep, poinformował bank. Finansowanie zabezpieczy polisa KUKE. Przedmiotem kontraktu eksportowego jest zakończenie budowy pod klucz kompleksu handlowo-biurowego o powierzchni 68 tys. m2 w Grodnie na Białorusi.

Robyg planuje uruchomienie kolejnych inwestycji już od początku 2017 roku - w Warszawie na Pradze Południe, Białołęce i Ursynowie, poinformowała spółka. Deweloper posiada bank ziemi w Warszawie i Gdańsku wystarczający na realizację nawet 14 tys. lokali, a w samym 2016 roku zainwestowała w grunty za ponad 150 mln zł, podano także.

Środki pozyskane ze sprzedaży budynku biurowego Prosta Tower w Warszawie (nie mniej niż 50 mln zł wpływów netto) Marvipol zamierza przeznaczyć na inwestycje magazynowo-logistyczne realizowane we współpracy z Panattoni Europe, poinformował prezes Mariusz Książek.

KUKE Finance - spółka Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - i Famur podpisały umowę zarządzania wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 19,5 mln zł, podała KUKE.

Bloober Team wybrał Dom Maklerski BOŚ i kancelarię prawną K&L Gates LLP do przygotowania prospektu emisyjnego związanego z przeniesieniem notowań akcji spółki na GPW, podała spółka. Developer pozyskał również ponad 10 mln zł dofinansowania w ramach programu GameINN.

Joint venture z udziałem AviaAM Leasing AB, AviaAM Financial Leasing China podpisało memorandum z PJSC Aeroflot dotyczące sprzedaży i leasingu zwrotnego 16 nowych samolotów Airbus A320, poinformowała spółka.

Auto Partner podpisał z Global One Automotive GmbH, WM SE i SSF Imported Auto Parts LLC umowę, na mocy której spółka przystąpiła do międzynarodowej grupy zakupowej - będzie ona dokonywała zakupów towarów będących przedmiotem oferty handlowej na korzystnych warunkach handlowych, podał Auto Partner.

Strategia PKN Orlen zakłada osiągnięcie średniorocznej EBITDA LIFO na poziomie 8,8 mld zł w latach 2017-2018 wobec szacowanego poziomu 8,3 mld zł w 2016 r., podała spółka.

PlayWay obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Code Horizon w zamian za wkład pieniężny w wysokości 700 tys. zł, podała spółka. Wkład pieniężny ma posłużyć m.in. na wyprodukowanie przez Code Horizon gry PC pod tytułem "Gold Digger Simulator".

Prezes iAlbatros Group Moncef Khanfir oraz wiceprezes Szymon Pura złożyli rezygnację z pełnienia powierzonych funkcji, podała spółka.

Sygnity wystąpi w najbliższych tygodniach z roszczeniem o maksymalnej wartości do 37 mln zł względem podwykonawcy przy wieloletnim projekcie z zakresu administracji publicznej, podała spółka.

Do akt postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Action w restrukturyzacji wpłynęło pismo od Atos Polska, na podstawie którego podmiot ten dokonał zgłoszenia wierzytelności w łącznej kwocie 26,75 mln zł, podał Action.

Alior Bank zawarł porozumienie ze wszystkimi działającymi przy instytucji organizacjami związkowymi w sprawie określenia zasad w związku z procesem grupowego zwolnienia, podała instytucja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca mBankowi utrzymywanie na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, w wysokości 3,25 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Jednocześnie dla współczynnika kapitału Tier 1 oraz współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 dodatkowy wymóg kapitałowy wynosi odpowiednio 2,44 pkt proc. oraz 1,82 pkt proc.

Getin Holding sprzedał 1,148 mln akcji Idea Bank, stanowiących 1,46% kapitału i uprawniających do 1,45% głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz LC Corp B.V. za 26,5 mln zł, podała spółka. Celem sprzedaży jest pozyskanie środków na realizację celów strategicznych i operacyjnych Grupy Getin Holding.

PKN Orlen zakłada w strategii na lata 2017-2021 systematyczny wzrost dywidendy na akcję, uzależniony od sytuacji finansowej, podała spółka.

Strategia PKN Orlen na lata 2017-2021 zakłada m.in. że średnioroczny poziom nakładów inwestycyjnych wyniesie 5,4 mld zł w latach 2017-2018 wobec szacowanych na 2016 r. 5,1 mld zł, podała spółka. Średnioroczne wydatki rozwojowe mają ukształtować się na poziomie odpowiednio 3,3 mld zł wobec 3 mld zł w br.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem