Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Energa i Enea ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie generalnego wykonawcy budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe, podały spółki. Wnioski o dopuszczenie do postępowania będą przyjmowane do 20 lutego 2017 r. Spółki liczą, że budowa rozpocznie się w 2018 r.

"Przedmiotem zamówienia jest budowa 'pod klucz' kondensacyjnego bloku energetycznego o mocy elektrycznej ok. 1000 MWe i o sprawności netto 45% pracującego na parametrach nadkrytycznych pary. Inwestycja będzie oparta o nowoczesne technologie i będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 20 lutego 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Wstępny termin ich rozpatrzenia wynosi trzy miesiące. Firmy wybrane w tym procesie, będą miały trzy miesiące na złożenie wstępnych ofert, które następnie będą podlegały ewaluacji w wyniku dialogu konkurencyjnego. Jego procedura została przyjęta do przedmiotowego postępowania przetargowego, podano dalej.

"Kilka miesięcy temu przyjęliśmy kierunek, aby wrócić do budowy nowego bloku w Ostrołęce. Dziś dwaj partnerzy - Energa i Enea - podejmują wysiłek inwestycyjny decyzją o rozpoczęciu jednej z największych inwestycji w tym roku w Europie. Modernizujemy elektrownie i stawiamy na nowe efektywne bloki. Opublikowane dziś ogłoszenie o przetargu kierujemy do wykonawców w Europie. Mam ogromną satysfakcję, że Polska będzie mogła rozwijać się w oparciu o energię z nowoczesnych źródeł węglowych, takich jak nowy blok w Ostrołęce" - skomentował minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Grupy Energa i Enea, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia br. Obie spółki szacują, że budowa mogłaby się rozpocząć w 2018 roku i zakończyć w 2023 roku, a komercyjna działalność Elektrowni Ostrołęka C spodziewana jest w 2024 roku.

"Rozpoczynamy dziś procedurę wyłonienia generalnego wykonawcy najnowocześniejszego bloku konwencjonalnego w Polsce, który ma działać systemowo i w minimalnym stopniu oddziaływać na środowisko. Odmroziliśmy ten projekt w maju tego roku, przeprowadziliśmy szereg analiz i znaleźliśmy partnerów. Porozumieliśmy się z PGG, która dostarczy nam węgiel oraz z Eneą, która będzie naszym partnerem przy tej budowie. Nie wykluczamy oczywiście udziału inwestora finansowego w kolejnych etapach, jednocześnie już teraz znaleźliśmy możliwość spięcia finansowego tej inwestycji tak, aby budowała ona wartość naszej Grupy. Dziś zapraszamy wykonawców do udziału w przetargu i według naszych obliczeń budowa mogłaby się rozpocząć w 2018 roku" - powiedział prezes Energi Dariusz Kaśków, także cytowany w komunikacie.

Prezes Enei Mirosław Kowalik podkreślił, że wspólna budowa wysokosprawnego, niskoemisyjnego bloku Ostrołęka C wpisuje się w założenia strategii rozwoju Enei.

"Pracujemy nad znacznym zwiększeniem sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych, co będzie nawiązywało do rozbudowy własnych, konwencjonalnych mocy wytwórczych. W połączeniu z pozostałymi jednostkami wytwórczymi pozostającymi w portfelu Grupy, Ostrołęka C pozwoli na optymalizację zarządzania aktywami i zwiększy udział w rynku wytwarzania. W konsekwencji, wzmocni to pozycję rynkową Enei" - wskazał Kowalik.

Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, spółki podzieliły planowaną współpracę na trzy etapy. Będą to kolejno:

* Etap Rozwoju, który będzie trwał do czasu wydania polecenia rozpoczęcia prac dla generalnego wykonawcy;

* Etap Budowy, który obejmie czas do oddania Elektrowni Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji;

* Etap Eksploatacji, w czasie którego Elektrownia Ostrołęka C będzie komercyjnie użytkowana, podano też w materiale.

Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Eneę akcji spółki celowej (tj. Elektrownia Ostrołęka SA) do realizacji projektu. Wniosek w tej sprawie został już złożony do Urzędu.

Energa i Enea podpisały we wrześniu list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji bloku węglowego klasy 1 000 MW w należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C). Nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 5,5-6 mln zł/MW.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.