Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Best II NS FIZ), w imieniu którego działa Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zawarł z BPS 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowę zakupu portfela wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 238,77 mln zł wg stanu na 15 grudnia 2016 r., podał Best.

Spółka zależna Gobarto - Agro Duda - sfinalizowała zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym "Ferma-Pol", poinformowała spółka.

Erbud podpisał kontrakt na realizację budynków B i C kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą za 11,68 mln euro (51,52 mln zł), podała spółka.

Wielton zdecydował o zawiązaniu spółki w 100% zależnej pod firmą Wielton Africa z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), podała spółka.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2. Sąd zasądził wypłacenie spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex.

Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex ? Invest i SPV Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez wskazany podmiot z grupy kapitałowej Boryszew akcji Hutmena, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew.

PZU Zdrowie przejęło lokalnego lidera ochrony zdrowia z Kielc - sieć Artimed NZOZ Sp. z o.o., nabywając 100% udziałów spółki. Artimed prowadzi działalność w trzech lokalizacjach, podało PZU.

Urząd Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zawarł porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym. W efekcie opłaty likwidacyjne polis z UFK, które zostały zakupione przed 2014 rokiem zostaną obniżone. Zmiany dotyczą także seniorów. Warunki porozumień wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., podał Urząd.

PlayWay zawarł umowę licencyjną z Fiat Chrysler Automobiles (FCA US LCC) z siedzibą w Auburn Hills, Michigan, Stany Zjednoczone jako licencjodawcą na wykorzystanie znaków towarowych oraz wizerunków samochodów marek Dodge, Chrysler, Plymouth, Jeep, RAM, podała spółka.

Mercator Medical Thailand zawarł z Sama Kejuruteraan Sdn Bhd umowę dostawy 7 podwójnych oraz jednej pojedynczej linii produkcyjnych rękawic medycznych za 6,255 mln USD, tj. 26,58 mln zł, bez ceł, podatków importowych i VAT, podał Mercator Medical.

Bond Spot wyznaczył pierwsze notowanie 15 tys. obligacji serii LCC009061021 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł na piątek 23 grudnia, podała spółka.

Awbud podpisał z ILS umowę na prace budowlane na terenie centrum logistycznego zamawiającego w miejscowości Swobodnia w podstrefie Zakroczym Warmińsko-Mazurskiej SSE za ryczałtowo 13,86 mln zł netto, podał Awbud.

Echo Investment zawarło ostateczne umowy sprzedaży biurowców O3 Business Campus etap I w Krakowie, Tryton Business House w Gdańsku i Symetris Business Park I w Łodzi na rzecz Echo Polska Properties (EPP) za łącznie 124 mln euro, z czego 113 mln euro zostało zapłacone przez kupującego przy zawarciu umowy. Pozostała należność będzie uregulowana w 2017 roku, po wprowadzeniu się wszystkich najemców. Budynki objęte umową oferują łącznie 52,2 tys. m2 powierzchni biurowej i obecnie są w 80% wynajęte, podało Echo.

Ronson Europe zawarł aneks do umowy z ITR 2012, na mocy którego dopłata, jaką spółka ma otrzymać w gotówce w zamian za sprzedaż udziałów w spółkach projektowych oraz nieruchomości stanowiących projekt Nova Królikarnia zostanie powiększona o 9,9 mln zł wobec pierwotnych 21 mln zł, podał Ronson.

Energa Obrót wygrała przetarg na dostawę energii ze źródeł odnawialnych dla Wrocławia w 2017 r., podała spółka.

Advanced World Transport (AWT), spółka z Grupy PKP Cargo, podpisała umowę dotacji w wysokości 5,88 mln euro z programu CEF (Łącząc Europę) na wsparcie prac przygotowawczych i III etap budowy multimodalnego terminalu kontenerowego w Paskowie pod czeską Ostrawą, podało PKP Cargo. Inwestycja ma się zakończyć do 2020 r. i dać ponad dwukrotne zwiększenie możliwości przeładunkowych terminalu.

Fitch Ratings potwierdził rating 'A' dla programu obligacji zabezpieczonych mBanku Hipotecznego (mBH) na kwotę 4,77 mld zł z pozytywną perspektywą i umieścił rating 'A' programu emisji Pekao Banku Hipotecznego (PBH) na kwotę 1,27 mld zł na liście obserwacyjnej (Rating Watch Evolving - RWE), podała agencja.

Parcel Technik dostarczył pierwszą partię pasywnych paczkomatów do Izraela w ramach umowy z firmą Exelot.com, a pilotaż usługi rozpocznie się w okolicach TelAvivu zgodnie z harmonogramem po 15 stycznia 2017 r, poinformowała spółka. Parcel Technik zamierza uruchomić pilotaż tej usługi także w Polsce i w Niemczech pod marką CerroPost w marcu przyszłego roku, podano także.

Prima Moda wyemituje 4 tys. dwuletnich obligacji zabezpieczonych serii B o łącznej wartości maksymalnej do 4 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji Prima Moda przeznaczy na finansowanie kapitału obrotowego.

PCC Rokita nabywa 25% udziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (IRPC Polyol) za ok. 9,7 mln zł, podano w komunikacie.

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), spółka zależna Hawe, otrzymała oświadczenie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), poinformowała spółka.

Trans Polonia odnotowała w listopadzie 17,42 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 199% r/r, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-listopad 2016 r. sprzedaż Grupy wyniosła 160,95 mln zł, tj. wzrosła o 176% r/r.

Rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej emisji w spółce zależnej PWC Odra, podano w komunikacie.

Rada nadzorcza ZPC Otmuchów zgodziła się na objęcie nie więcej niż 17,375 mln akcji nowej emisji w spółce zależnej PWC Odra, podano w komunikacie.

Orange Polska zdecydował o zmianach organizacyjnych w zarządzie, które będą obowiązywały od początku 2017 r. i mają na celu przede wszystkim konsolidację zarządzania segmentem klientów indywidualnych, podała spółka.

Serinus Energy Inc. ma awarię elektrycznej pompy wgłębnej (ESP) z odwiertu CS-3 na koncesji Chouesh Es Saida w Tunezji, co doprowadziło do przejściowej utraty całości wydobycia z tego odwiertu, podała spółka.

Wirtualna Polska Holding (WPH) przyjęła politykę dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 zł na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za dany rok obrotowy, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem