Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego.

"Akcje Serii T będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w ramach ofert prywatnych skierowanych przez zarząd spółki do potencjalnych subskrybentów, z zastrzeżeniem, że akcje serii T zostaną zaoferowane do objęcia mniej niż 150 podmiotom. W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii T" - czytamy w uchwale.

W uzasadnieniu czytamy, że z uwagi na bieżące potrzeby finansowe spółki i trudności w zapewnieniu spółce gwarancji bankowych o odpowiedniej wysokości, niezbędnych do pozyskiwania i realizacji projektów konieczna jest dalsza restrukturyzacja finansowa spółki. Emisja akcji serii T zostanie skierowana do wybranego przez zarząd za zgodą rady nadzorczej inwestora lub inwestorów, a w ocenie zarządu podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji spółki, optymalny sposób zaspokojenia potrzeb finansowych spółki.

"Celowość wykorzystania środków w emisji akcji uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do akcji serii T. Z uwagi na fakt, że spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji cena rynkowa akcji spółki może ulegać wahaniom. Przyznanie zarządowi uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T za zgodą rady nadzorczej jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie tak dużej

emisji akcji serii T w drodze oferty prywatnej wymaga przeprowadzenia negocjacji z inwestorem lub inwestorami co do warunków dokonania inwestycji w spółkę, w szczególności co do wysokości ceny po jakiej inwestor lub inwestorzy, będą zainteresowani objąć akcje nowej emisji

oraz zawarcia w tym zakresie stosownych porozumień inwestycyjnych, z uwzględnieniem sytuacji panującej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz dążąc do zaspokojenia poprzez dokapitalizowanie bieżących potrzeb kapitałowych spółki w najwyższy możliwy sposób. W ocenie zarządu tylko taki sposób zagwarantuje powodzenie emisji akcji serii T" - czytamy dalej.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii T leży w interesie spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy spółki, podsumowano.

Wczoraj Energa wraz z Eneą, PGE i PGNiG zawarli z Polimex-Mostostal list intencyjny, w którym wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimex mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji.

Na początku grudnia Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Enea, Energa i Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęły kierunkowe rozmowy z Polimeksem-Mostostalem na temat potencjalnego zaangażowania kapitałowego w Polimex.

Kapitał zakładowy Polimeksu dzieli się obecnie na 86 618 802 akcji.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem