Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland za kwotę co najmniej 140 mln zł do 1 marca 2017 r. oraz przyjęli, że iAlbatros Group przeznaczy min. 145 mln zł, pochodzących m.in. ze sprzedaży iAlbatros Poland, na skup akcji własnych, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Transakcja zostanie dokonana, jeżeli wycena wartości iAlbatros Poland, uzgodniona dla celów transakcji pomiędzy Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. a inwestorem, nie będzie niższa niż 140 000 000 zł przy założeniu, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w uchwałach.

Dalsze warunki udzielenia zgody na transakcje to m.in. wymóg, by nabywca nabył jednorazowo 100% akcji oraz by umowa zbycia akcji została zawarta nie później niż do 1 marca 2017 r.

Akcjonariusze postanowili także, że "kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 145 000 000 zł, na którą składać się będą m.in. środki uzyskane ze sprzedaży akcji, zostanie przekazana na rachunek bankowy domu maklerskiego, który na podstawie odrębnie zawartej umowy ze spółką będzie upoważniony do przeprowadzenia procesu skupu akcji własnych spółki i będą mogły być wyłącznie wykorzystane dla celu przeprowadzenia tego procesu".

"Walne zgromadzenie rekomenduje radzie nadzorczej rozważenie możliwości przyjęcia planu premiowego dla członków zarządu spółki odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie transakcji, motywującego do osiągnięcia jak najwyższej wartości transakcji oraz maksymalizacji kwoty przeznaczonej na skup akcji własnych spółki, który będzie miał zastosowanie, jeżeli minimalna kwota faktycznie wypłacona w związku ze skupem akcji własnych spółki przekroczy kwotę 150 000 000 zł" - czytamy dalej.

W odrębnej uchwale postanowiono, że łączna cena, za którą zarząd nabędzie akcje własne spółki "nie może być niższa niż 145 000 000 zł oraz wyższa niż 190 000 000 zł".

Jeżeli do 1 marca 2017 r. nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży akcji, wówczas zgoda na dokonanie tej transakcji wygasa, zaś nadzwyczajne walne zgromadzenie "upoważnia radę nadzorczą spółki do porozumienia się z zarządem spółki i wyrażenia ewentualnej zgody na transakcję zbycia akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie z zastrzeżeniem przeprowadzenia uprzedniego postępowania konkurencyjnego mającego na celu wyłonienie nabywcy, który zaoferuje najlepsze warunki przeprowadzenia transakcji", podano dalej.

Grupa kapitałowa iAlbatros (dawniej SMT, a wcześniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach. iAlbatros Group w 2007 r. zadebiutowała na New Connect, a od 2011 r. jej akcje notowane są na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem