Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) od 2017 r. będą udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS) założonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), podał resort. Celem KFPS jest m.in. wsparcie ponad 2 tys. podmiotów ekonomii społecznej i utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy. Zostanie na to przeznaczonych prawie 160 mln zł.

"W ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej będzie udzielane zwrotne wsparcie finansowe dla sektora ekonomii społecznej. Zwrotne instrumenty finansowe, na które składają się pożyczki i reporęczenia, będą stanowić uzupełnienie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, udzielanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a zaplanowanych na poziomie ministerstwa rodziny" - czytamy w komunikacie.

Według resortu, w nowej odsłonie funduszu pożyczkowego wprowadzono wymóg wykazania korzyści społecznych, płynących z planowanego przez pożyczkobiorcę przedsięwzięcia. Katalog potencjalnych korzyści społecznych został stworzony we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) i obejmuje m.in. zatrudnienie dodatkowo co najmniej jednej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podjęcie nowej lub rozwijanie/rozszerzenie świadczonej dotąd usługi społecznej w interesie ogólnym, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników czy też zaangażowanie lokalnych dostawców/podwykonawców.

BGK zawarł dzisiaj umowy, na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. będą w całej Polsce udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej, podano także.

"Dziesięć lat temu weszła w życie uchwała o spółdzielniach socjalnych, która rozpoczęła działalność ekonomii społecznej w Polsce ?? To bardzo skuteczne i efektywne narzędzia polityki społecznej. Oferują nie tylko wsparcie, ale pozwalają na usamodzielnienie i dają szansę na aktywność zawodową" - powiedział wiceminister pracy Krzysztof Michałkiewicz, cytowany w komunikacie.

Jak podaje resort, na realizację projektu przeznaczono łącznie blisko 160 mln zł, a zawarte umowy dotyczą pierwszej transzy tych środków, czyli 35 mln zł. Umożliwią one co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (PES), np. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. PES, ze względu na istotę swojej działalności, czyli wyższość celu społecznego nad ekonomicznym, mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.

"Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna - kwoty pożyczek są pięciokrotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok" - czytamy dalej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.