Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.01.2017 (ISBnews) - Newag S.A., w ramach budowy Centrum Badań i Rozwoju w grupie, zawarł z Newag IP Management umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Badań i Rozwoju za 67,7 mln zł, podał Newag.

"Spółka wyjaśnia, iż w październiku 2014 roku miała miejsce reorganizacja grupy kapitałowej Newag, której celem była optymalizacja procesów zarządzania prawami własności intelektualnej. [...] Reorganizacja skutkowała powierzeniem zarządzania prawami własności intelektualnej Newag S.A. spółce zależnej ? Newag IP Management sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, której wyłącznym udziałowcem jest Newag. Uzasadnieniem dla takiego działania jest ciągle rosnące znaczenie praw własności intelektualnej przy prowadzeniu działalności polegającej na produkcji, naprawach i modernizacji taboru szynowego o znacznym zaawansowaniu technologicznym" - przypomniano.

Aktualnie zrealizowano kolejny etap rozwoju działalności Newag IP i budowy Centrum Badań i Rozwoju w Grupie Newag poprzez zawarcie następujących umów:

- umowy sprzedaży, na podstawie której Newag zbywa na rzecz spółki Newag IP zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Badań i Rozwoju, na który składa się wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych takich jak w szczególności: (i) prawa do myśli technicznej, stanowiące zespół konkretnej i mierzalnej wiedzy, w tym doświadczeń, rozwiązań, koncepcji, utworów oraz wszelkiego innego dorobku intelektualnego Newag S.A. obejmującego informacje stanowiące rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej Newag S.A., utrzymywany przez Newag S.A. w ścisłej poufności, który jest utrwalony i opisany w sposób kompletny i wyczerpujący w postaci dokumentacji zapisanej na elektronicznych nośnikach danych (know-how), w tym prawa autorskie i prawa do patentu pod nazwą: ?Zespół do ustalania położenia mostów szczotkowych w silnikach elektrycznych", zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (numer zgłoszenia: P.367118, numer prawa wyłącznego: PAT.204756); (ii) sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem; (iii) uprawnienia wynikające z licencji.

- umowę licencyjną, na podstawie której Newag IP udziela Newagowi licencji na korzystanie z całego należącego do Newag IP know-how w takim zakresie, w jakim prawa te przysługują Newag IP (licencja pełna), bez ograniczeń terytorialnych. Opłata licencyjna na korzystanie z know-how będzie wynosić 4,4 % obrotu spółki netto i zostanie powiększona o podatek VAT, przy czym będzie ona naliczana w okresach kwartalnych. Przez obrót stanowiący podstawę kalkulacji opłaty licencyjnej rozumie się kwotę przychodów netto (tj. bez VAT) uzyskaną przez licencjobiorcę, podano również.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.