Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.01.2017 (ISBnews) - Exact Systems - spółka zależna Work Service - zawarła dokument "term sheet", stanowiący podstawę do negocjacji w sprawie nabycia 100% udziałów portugalskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej w branży automotive i specjalizujących się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego, podał Work Service. Podstawowa wartość transakcji wyniesie 9,2 mln euro i zostanie skorygowana o ewentualny dług netto.

"Na podstawie term sheet strony postanowiły przeprowadzić negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznych warunków transakcji. Przeniesienie własności udziałów nastąpi w przypadku łącznego spełnienia się m.in. następujących warunków: zamknięcie i dokonanie audytu sprawozdań spółki portugalskiej i jej podmiotów zależnych; brak naruszenia umowy (zdefiniowany w umowie sprzedaży udziałów) skutkujący stratą w wysokości ponad 20% wartości ceny zakupu; uzyskanie zgody ze rady nadzorczej spółki zależnej; uzyskanie zgód zarządów spółek sprzedających udziały; uzyskanie zgody zgromadzenia wspólników spółki portugalskiej na przeniesienie udziałów na spółkę zależną" - czytamy w komunikacie.

Term sheet wiąże strony do dnia 13 stycznia 2017 r. lub do czasu podpisania warunkowej umowy sprzedaży udziałów, w zależności od tego co nastąpi pierwsze i zapewnia spółce zależnej wyłączność do dnia 13 stycznia 2017 r., podano również.

"Transakcja nabycia 100% udziałów portugalskiej spółki jest elementem realizacji strategii akwizycyjnej spółki zależnej" - czytamy dalej.

W październiku prospekt emisyjny Exact Systems został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW.

Exact Systems działa od 2004 r. i jest obecnie liderem branży kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla producentów branży motoryzacyjnej w Polsce oraz jedną za największych firm tego typu w Europie. Głównymi odbiorcami usług Exact Systems są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach. Exact Systems współpracuje z ponad 620 zakładami produkcyjnymi, w których codziennie deleguje do pracy ponad 4500 kontrolerów jakości.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.