Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Oferta publiczna do 2,2 mln akcji serii J spółki Unimot rozpocznie się 8 lutego od opublikowania przedziału cenowego/ ceny maksymalnej oraz rozpoczęcia book-buildingu, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka, przechodząca z NewConnect na rynek główny GPW, chce pozyskać z oferty ok. 85 mln zł.

Budowa księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwa do 9 lutego, z kolei najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 10 lutego zostanie ogłoszona cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji serii J oferowanych w ofercie publicznej, w tym w poszczególnych transzach. Spółka przewiduje, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% akcji oferowanych.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych przewidziano na 10-21 lutego, a dla inwestorów instytucjonalnych - na 10-22 lutego. Planowany termin przydziału i zakończenia publicznej oferty to 23 lutego.

"Celem Unimot jest wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji spółki i tym samym przeniesienie notowań z NewConnect na rynek GPW. Intencją spółki jest, aby akcje notowane na NewConnect oraz PDA nowej emisji zadebiutowały na rynku GPW niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji oferowanych w publicznej ofercie" - czytamy w komunikacie poświęconym ofercie.

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 5 831 797 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostaną objęte przez nowych inwestorów będą oni posiadać 27,4% głosów w podwyższonym kapitale zakładowym, uprawniających do 25,2% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje pozostające poza kontrolą większościowego akcjonariusza stanowić będą 37,4% akcji spółki, co stanowi 34,4% głosów na walnym zgromadzeniu.

Większościowym akcjonariuszem Unimot jest spółka Unimot Express sp. z o.o., działająca w sektorze paliwowym od 1992 r. Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostaną objęte przez nowych inwestorów, udział tego inwestora spadnie do 43,01% w kapitale (z 59,23% obecnie) i 43,57% w głosach na walnym zgromadzeniu (z 58,24% obecnie).

"Na datę prospektu spółka szacuje, że wartość wpływów netto z emisji akcji oferowanych w ramach oferty wyniesie ok. 85 mln zł" - czytamy w prospekcie.

Środki te przeznaczone mają być na zwiększenie skali działalności Grupy i posłużą realizacji czterech głównych celom inwestycyjnym.

Pierwszy cel to inwestycje w nowoczesne technologie (uruchomienie nowego kanału sprzedażowego paliw z wykorzystaniem mobilnej platformy tankuj24.pl). "Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 3 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 75%. Przewidywany termin uruchomienia projektu ? I półrocze 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Drugim celem jest wprowadzenie na polski rynek marki stacji paliwowych AVIA na zasadach franczyzy. "Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 23 mln zł, szacowany udział środków z emisji w całości nakładów to 100%. Przewidywany termin uruchomienia projektu ? 2017 r." - czytamy dalej.

Ze środków z emisji Unimot chce też sfinansować wzrost sprzedaży paliw płynnych - liczy na intensyfikację sprzedaży oleju napędowego, zarówno w zakresie terytorialnym, jak również wolumenowym i umocnienie pozycji wiodącego, niezależnego dostawcy. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę ok. 59 mln zł.

"W przypadku znalezienia przez spółkę okazji inwestycyjnej, w postaci akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych, spółka rozważy zmianę celu nr 3, polegającą na przesunięciu wszystkich środków z emisji albo ich części, przeznaczonych na realizację Celu nr 3, na realizację Celu nr 4. Na datę prospektu Unimot S.A. nie jest w stanie określić kwoty ewentualnej inwestycji" - napisano także w komunikacie.

W I-III kw. 2016 r. skonsolidowany zysk netto Unimot przypisany na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 20,98 mln zł wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 1 526,14 mln zł wobec 924,22 mln zł.

Spółka szacuje, że w całym 2016 r. uzyskała 30 mln zł zysku netto, 45 mln zł EBITDA przy 2 300 mln zł przychodów, podano w prospekcie.

"Zarząd emitenta zamierza w kolejnych latach podtrzymać politykę rekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 30% wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto" - czytamy dalej w prospekcie.

Unimot wypłacał dywidendę za lata 2013-2015; wyniosła ona odpowiednio, w ujęciu na jedną akcję: 0,1 zł, 0,24 zł i 0,68 zł.

Unimot S.A. jest spółką notowaną obecnie na rynku NewConnect, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.