Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 2 - 13 stycznia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Oprogramowanie : Oprócz ugód na łączną kwotę niemal 1 mln zł, zawartych z firmami wykorzystującymi nielicencjonowane oprogramowanie, w ubiegłym roku sądy w Polsce zasądziły na rzecz producentów zrzeszonych w BSA blisko 500 tys. zł tytułem naprawienia szkód za bezprawne uzyskanie oprogramowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub jego bezprawne rozpowszechnianie, poinformowała BSA. Źródło: ISBnews

Platformy cyfrowe : Cyfrowe platformy zakupowe B2B mogą przynieść firmom do 15% oszczędności, co przy zakładanej dynamice rynku ecommerce dałoby łączną kwotę rzędu 40 mld zł w 2020 r., poinformowali przedstawiciele Deloitte i Aleo, należącego do ING BSK. Źródło: ISBnews

E-commerce : Polscy konsumenci, dokonujący zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, szukają lepszych cen (73% podaje ten aspekt jako powód dokonywania zakupów transgranicznych) oraz dostępu do przedmiotów niedostępnych w ich kraju (55%). Dla sprzedawców zainteresowanych pozyskaniem klientów z zagranicy kluczem do sukcesu jest zapewnienie konsumentom wygody: darmowa dostawa (46% kupujących online z całego świata wybrało tę opcję jako powód, który skłoniłby ich do dokonania zakupu w sklepie internetowym z innego kraju), bezpieczna metoda płatności (44%) oraz dostępność przedmiotów trudnych do znalezienia na lokalnym rynku (40%), wynika z raportu PayPal i Ipsos. Źródło: spółka

E-commerce : Prognozy dla rynku materiałów budowlanych w ciągu 2-3 lat zapowiadają duży wzrost zakupów dokonywanych przez internet. Przewiduje się, że również zakupy m-commerce, czyli z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, staną się w kolejnych latach bardziej popularne, niż te robione za pomocą komputerów czy laptopów, ocenia firma SIG. Źródło: spółka

Algorytmy : Ponad trzysta milionów smartfonów sprzedanych w 2017 roku będzie wyposażona w tzw. systemy samouczące się, czyli algorytmy uczenia maszynowego, potocznie zwane elementami ?sztucznej inteligencji" - przewiduje szesnasta edycja raportu Global TMT Predictions, przygotowana przez firmę doradczą Deloitte. Jednocześnie już na początku tego roku liczba aktywnych urządzeń wyposażonych w biometryczne czytniki linii papilarnych, powinna po raz pierwszy przekroczyć poziom miliarda sztuk. Każdy z takich czujników będzie używany średnio 30 razy dziennie. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo : Jest priorytetem dla działów IT w polskich firmach, bo ma krytyczne znaczenie dla ich biznesu i buduje zaufanie do organizacji. Mimo to, większość firm jest zabezpieczona w niewystarczającym stopniu ? wynika z badania przeprowadzonego przez Cisco wśród menedżerów i specjalistów IT z największych polskich firm i instytucji publicznych: Dla niemal połowy ankietowanych bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem jest trendem, który w ciągu najbliższych 3 lat wywrze największy wpływ na IT w ich organizacjach. Zdaniem 65% cyberbezpieczeństwo ma udział w sukcesie ich firmy i jest ważne dla budowania zaufania do niej. Ale tylko 6% uznaje swoją organizację za całkowicie bezpieczną. Źródło: spółka

Programmatic : W ocenie RTB House trend zmienia zasady gry w branży reklamowej. Jak wynika z prognoz ZenithOptimedia, w 2017 roku wykorzystanie programmatic wzrośnie aż o 31 proc., w tempie znacznie szybszym niż social media oraz video online. Według szacunków domu mediowego MEC, w 2016 roku polscy reklamodawcy zainwestowali w reklamy programmatic blisko 400 mln zł, co stanowiło 25% budżetów przeznaczonych na reklamę internetową. W tym samym czasie, wzrasta też zainteresowanie automatyzacją procesów marketingowych. Źródło: spółka

Rynek kinowy : Liczba biletów wzrosła do 51,9mln w 2016r. ? Boxoffice. Źródło: Trigon

Rynek kinowy : Sprzedaż biletów na polskie filmy w 2016 roku osiągnęła nienotowany od wielu lat wynik. Na rodzime produkcje sprzedano powyżej 12,8 mln biletów. Źródło: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Rynek reklamy internetowej : UE pozwoli blokować użytkowników z ad-blockiem ? FT Źródło: Trigon

Rynek TV : UOKiK zbada prawidłowość badania widowni telewizyjnej Nielsen Audience Measurement. Źródło: Trigon

Cloud computing : Połowa firm inwestuje ponad 15 proc. budżetu IT w rozwiązania chmurowe, a wśród nich już co piąta nawet 25 proc. - wynika z raportu Cloud Security opublikowanego przez firmę CloudPassage. Przedsiębiorcy dostrzegają też coraz więcej korzyści rozwiązań chmurowych: na pierwszym miejscu wskazują jej dostępność, na drugim obniżenie kosztów. Podium domyka skalowalność. Eksperci Onex Group zwracają uwagę, że jedyną barierą pozostają kwestie związane z bezpieczeństwem, a dokładniej poufnością danych. Źródło: spółka

Sektor IT : W 2016 r. liczba ogłoszonych przetargów w obszarze IT spadła o 34% Źródło: DM PKO BP

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Stoppoint : Platforma technologiczno - logistyczna dla e-commerce zakłada przejście na rynek główny GPW z NewConnect w IV kw. bieżącego roku, poinformował prezes Damian Puczyński. Zastąpi Produkty Klasztorne na NC. Źródło: ISBnews

Virgin Mobile : Podwoił przychody r/r do ponad 80 mln w 2016 r., poinformowała prezes Grażyna Piotrowska-Oliwa. Na koniec minionego roku baza wynosiła 412 tys. klientów. Źródło: ISBnews

TVN : Jim Samples, który w lipcu ub.r. objął stanowiska prezesa i dyrektora generalnego TVN, będzie pełnił obie funkcje na stałe, podała spółka. Jednocześnie pozostanie na stanowisku prezesa Scripps Networks Interactive International. Źródło: ISBnews

Action : Miał 221 mln zł obrotów w grudniu wg wstępnych danych, podała spółka. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazał wykaz zaległości spółki Action w restrukturyzacji, uwzględniający wysokość odsetek do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego z podaniem okresów przerw w ich naliczaniu oraz podstawy prawnej nienaliczania odsetek za zwłokę. US zmniejszył wysokość odsetek o 16,24 mln zł do 6,9 mln zł, podała spółka. Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli, podała spółka. Źródło: ISBnews

ABC Data : Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Fachowcy.pl Ventures : Zakłada, że przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) możliwe będzie w IV kw. tego roku, poinformował prezes Piotr Surmacki. Fachowcy.pl Ventures nie szuka aktywnie nowych przejęć, ale nie wyklucza tej drogi rozwoju, poinformował prezes Piotr Surmacki. Fachowcy.pl Ventures chce wejść na rynek Wielkiej Brytanii w tym roku dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii A, poinformował prezes Piotr Surmacki. Źródło: ISBnews

iFun4all : Nawiązał współpracę z brytyjską firmą Curve Digital, która zostanie wydawcą gry "Serial Cleaner",poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Macro Games : Zawarło z T-Mobile Polska umowę ramową, która zakłada długofalową współpracę w zakresie produkcji oraz dystrybucji gier mobilnych wykonanych przez Macro Games przy współpracy z T-Mobile, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Agora : Liczba płatnych subskrypcji cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła blisko 100 tys. na koniec grudnia 2016 r., co oznacza wzrost o ok. 30% r/r, poinformowała spółka. Agora wcześniej zakładała, że zwiększy tę bazę do ok. 90 tys. subskrypcji na koniec ub.r. Źródło: ISBnews

KCI : Chce przejść z rynku głównego GPW na NewConnect, jak również wprowadzić na ten rynek swoją spółkę zależną Gremi Media w połowie bieżącego roku, wynika ze strategii KCI. Źródło: ISBnews

PGT : Spółka, która działa pod nazwą handlową "Telefonia Polska Razem" została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) maksymalną karą za praktyki godzące w słabszych uczestników rynku, poinformował Urząd. Sankcja wyniosła ponad 1,97 mln zł, czyli blisko 10% rocznego obrotu osiągniętego w poprzednim roku, podano także. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Złoży odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającej na spółkę 15 mln zł kary za nieuzyskiwanie wyraźnej zgody od konsumentów na dodatkowe płatności związane z usługami "Granie na Czekanie", "Szafa Gra" i "Prenumerata", podała spółka. Źródło: ISBnews

ARP Games : Spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - uruchomiła konkurs dla twórców gier wideo, podała Agencja. Zgłoszenia można przesyłać do końca stycznia. Źródło: ISBnews

Cube.ITG : Rada nadzorcza powołała Marka Girka na prezesa, a Zdzisława Grochowicza na wiceprezesa, podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games : Akcjonariusze zdecydują o podziale wartości nominalnej akcji w stosunku 1:10, wynika z projektów na walne zwołane na dzień 31 stycznia. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Wyemituje do 1,33 mln akcji serii E, z których chce pozyskać do 10 mln zł na inwestycje w zastosowanie sztucznej inteligencji w platformie Customer Service Automation, m.in. Chatbot czy Intelligent Search Engine, które spółka zaoferuje w modelu wdrożeniowym oraz w modelu SaaS już w 2017 roku, poinformował prezes Maciej Okniński. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi : Gra "Kate Malone: Hidden Object Detective" ("Kate Malone") została udostępniona przez jej wydawcę - G5 Entertainment - w ramach tzw. soft launch (tj. dla ograniczonego kręgu potencjalnych odbiorców z niepełnym zakresem funkcjonalności), podało Artifex Mundi. Źródło: ISBnews

Venture Inc : Do KNF trafił wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą nie więcej niż 15 mln akcji serii G spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 14,84 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. Źródło: ISBnews

LiveChat Software : Miał 18 070 klientów z ponad 140 krajów świata według stanu na 1 stycznia 2017 r. W grudniu ta liczba wzrosła o 299 klientów, a w trakcie roku - o 4 577, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Trend Micro : Znalazł się w kategorii liderów w raporcie IDC MarketScape: Worldwide Email Security 2016 Vendor Assessment. Trend Micro zostało wyróżnione w raporcie IDC za wykorzystanie najnowszych technologii zabezpieczeń poczty elektronicznej oraz protokoły przeciwdziałające wyłudzaniu danych metodą spear phishing. Klienci wysoko ocenili również łatwość konfiguracji i obsługi oferowanych przez Trend Micro zabezpieczeń poczty. Źródło: spółka

EPAM : Międzynarodowa firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania i wdrażaniem projektów IT dla klientów z całego świata, wynajęła blisko 3500 m2 powierzchni biurowej w kompleksie O3 Business Campus powstającym w Krakowie. Źródło: spółka

T-Bull : Osiągnął w grudniu 2016 r. ponad 10 mln pobrań swoich gier, co w ujęciu miesięcznym daje najwyższy wynik w historii spółki. Oznacza to, że w grudniu ubiegłego roku każdego dnia użytkownicy pobierali średnio ok. 330 tysięcy gier wrocławskiego dewelopera. Łącznie do końca 2016 r. użytkownicy pobrali prawie 200 mln gier T-Bull. Źródło: spółka

Komputronik : Zakończył buyback, skupił łącznie 68 528 akcji własnych. Źródło: spółka

Discovery Networks CEEMEA : Oddział Discovery Communications powołał Sławomira Jurka na nowo utworzone stanowisko Creative & Marketing Director w Polsce. Źródło: spółka

Axence : Bartosz Bednarski, dotychczasowy dyrektor Sprzedaży i Marketingu, został dyrektorem zarządzającym. Źródło: spółka

Macrologic : W 2017 r. zamierza kontynuować rozwój nowej linii produktowej oraz dotychczasowego produktu ? Macrologic ERP. Liczy też na poprawę koniunktury gospodarczej i rozwój branży IT, m.in. dzięki wprowadzanym zmianom prawnym i programom rządu wspierających innowacyjność polskich przedsiębiorstw. W ocenie prezes Macrologic, Barbary Skrzecz-Mozdyniewicz, rok 2016 był dla przedsiębiorców z branży IT okresem wsłuchiwania się w plany rządu i wyczekiwania na realizację zapowiadanych zmian w prawie, które mogłyby mieć bezpośredni pozytywny wpływ na działalność ich klientów. To z kolei miałoby przełożenie na rozwój sektora producentów i dostawców oprogramowania biznesowego. Jej zdaniem, brakowało jednak ze strony państwa dużych impulsów pobudzających innowacyjną gospodarkę. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

MCI : MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji 3 797 097 sztuk akcji zwykłych spółki ATM po cenie 10,37 zł za jedną akcję, podało ATM. Źródło: ISBnews

Private Equity Managers : Liczy, że fundusz MCI.CreditVentures przeprowadzi dwie - trzy transakcje typu mezzanine financing w tym roku, poinformował CFO PEManagers i zarządzający MCI.CreditVentures Krzysztof Konopiński. Grupa zarządzająca funduszem MCI.TechVentures, pracuje nad wyjściem z dwóch kolejnych spółek portfelowych, poinformował Sylwester Janik, zarządzający funduszem MCI.TechVentures. Planowane wyjścia mają przynieść MCI.TechVentures łącznie 150-200 mln zł wpływów. MCI.TechVentures oczekuje największego wzrostu wartości portfela w 2017 roku w dwóch segmentach e-commerce oraz fintech. Akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu spółki do nabycia do 133,33 tys. akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,90% kapitału zakładowego za maksymalną cenę nie wyższą niż 75,0 zł za jedną akcję, wynika z uchwał walnego. Źródło: ISBnews

Fachowcy.pl Ventures : Zdecydowali o emisji od 3 tys. do 6 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej od 3 mln zł do 6 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

UPC : UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez UPC kontroli nad spółką Multimedia Polska, podał urząd. Źródło: ISBnews

Blue Ocean Media : Zamierza rozpocząć działalność inwestycyjną w obszarze produkcji gier komputerowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

PlayWay : Zawarł umowę inwestycyjną z Pawłem Cincio oraz Jakubem Trzebińskim w sprawie inwestycji w spółkę Pentacle, podała spółka. Wkład pieniężny posłuży na dokończenie przez Pentacle produkcji gry pn. "The Works of Mercy". Źródło: ISBnews

Fachowcy.pl Ventures : Kupił platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do grupy Wirtualna Polska, poinformowała spółka. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, grupa Wirtualna Polska została akcjonariuszem Fachowcy.pl Ventures z udziałem 2%, podano także. Źródło: ISBnews

Empik : Złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Platonem z siedzibą w Macierzyszu, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Terg : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Astral, podał Urząd. Źródło: ISBnews

OEX : Sfinalizował transakcję nabycia 100% udziałów spółki Voice Contact Center. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Oracle Polska : Zakończył projekt informatyczny platformy integracji danych z systemów bankowych w czasie rzeczywistym na potrzeby systemów CRM obsługujących kontakty z klientami Data Grid dla Banku Zachodniego WBK, podał koncern. Źródło: ISBnews

Fremco : Wprowadza na rynek pierwszą na świecie wdmuchiwarkę światłowodową Nanoflow, która oferuje w pełni automatyczne wdmuchiwanie kabli światłowodowych z unikalnym podwójnym systemem zabezpieczeń przed ich uszkodzeniem. Źródło: spółka

Qumak : Objął opieką serwisową Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W ramach podpisanej umowy spółka odpowiadać będzie za utrzymanie oprogramowania i infrastruktury IT. Wartość kontraktu to 1,41 mln zł brutto. Źródło: spółka

Intel : Udostępnił ponad 40 nowych, wydajnych procesorów Intel Core siódmej generacji i Intel Xeon opartych na technologii 14 nm+. Mają zagwarantować wzrost produktywności, szybkości i bezpieczeństwa. Wzrost wydajności nowych procesorów wyraża się liczbami dwucyfrowymi: to nawet 20% w przypadku laptopów gamingowych, i 25% w przypadku komputerów stacjonarnych. Jeśli chodzi o odtwarzanie materiałów w rozdzielczości 4K i filmów 360°, użytkownicy mogą oczekiwać wzrostu szybkości działania nawet o 65% w przypadku notebooków i o 35% w przypadku komputerów biurkowych, podano w informacji. Źródło: spółka

Netia : Przygotowała ofertę noworoczną dla małych i średnich firm. Szybki internet stacjonarny jest dostępny za jedyne 1 zł/mies. przez 12 miesięcy, a 2 karty SIM z nielimitowanymi połączeniami za złotówkę aż przez 2 lata. Dzięki temu oszczędności przedsiębiorców mogą sięgnąć nawet 800 zł, podała spółka. Źródło: spółka

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej : Ogłosił przetarg otwarty na wdrożenie produkcyjne systemu ISOK. Wysokość wadium ustalono na 0,85 mln zł. Termin składania ofert to 5 lutego. Źródło: DM PKO BP

Madkom : Podpisał umowy na dostawę swojego oprogramowania do kolejnych urzędów oraz świadczenie usług opieki technicznej. Łączna wartość pozyskanych kontraktów wynosi blisko 0,45 mln zł brutto. Źródło: spółka

Asseco Poland : Wraz IDS-BUD uważają, że drogowa dyrekcja faworyzuje Kapscha w przetargu na system poboru opłat. CSIOZ podpisało ugodę z konsorcjum Asseco ws. P1, negocjuje z pozostałymi wykonawcami. Źródło: DM PKO BP

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem