Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, podały spółki.

Józef Wojciechowski wezwał do sprzedaży 30,24 mln akcji JW. Construction po 4,7 zł, podał pośredniczący DM BOŚ.

Trakcja PRKiI, jako lider konsorcjum, zawarła umowę z PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze", za łącznie 373,7 mln zł netto, podała spółka. Planowany udział Trakcji wynosi 124,5 mln zł netto.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku (UKS) może nałożyć na LPP dodatkowy obowiązek podatkowy za 2012 r., w wysokości ok. 24 mln zł (w tym odsetki), w związku z niewłaściwym - zdaniem Urzędu - ustalaniem kosztów uzyskania przychodu przez spółkę, podało LPP.

Unified Factory ustalił cenę emisyjną w ofercie akcji serii E na poziomie 7,8 zł za jedną akcję, podała spółka.

Kino Polska TV rozpoznało konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego dotyczącego spółki zależnej Cyfrowe Repozytorium Filmowe (CRF), który wpłynie na obniżenie wyniku finansowego grupy za rok 2016 o kwotę 1,93 mln zł oraz obniżenie wyniku finansowego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 o kwotę 3,92 mln zł, podała spółka.

Ailleron nawiązał współpracę z największym greckim bankiem - Piraeus Bank, polegającą na wykorzystaniu rozwiązania LiveBank do stworzenia samoobsługowych oddziałów banku, podała spółka.

Konsorcjum firm Trakcja PRKil, Strabag, Strabag Rail, Comsa i ZUE zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na modernizację linii kolejowych w Rybnickim Okręgu Węglowym, na odcinkach Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze, o łącznej długości 60 km. Wartość umowy to 459,7 mln zł brutto, podał Strabag.

PKN Orlen podpisał umowę na zakup licencji i projektu bazowego w celu budowy instalacji visbreakingu, podała spółka. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2020 r.

Strategia Inowrocławskich Kopalń Soli Solino (IKS Solino) - spółki zależnej PKN Orlen - na lata 2017-2021 zakłada zwiększenie operacyjności podziemnego magazynu paliw, utrzymanie pozycji lidera handlu solanką i zwiększanie udziału w rynku sprzedaży soli, podał PKN Orlen.

PERN nabył od sierpnia ub.r. blisko 21 mln akcji PKN Orlen, stanowiących 4,9% kapitału zakładowego, za kwotę ok. 1,5 mld zł, podało Ministerstwo Energii.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował w 2016 r. wzrost liczby pozyskiwanych próbek krwi pępowinowej bądź tkanek o 6,4% r/r, poinformowała spółka. Jednocześnie do 62,8% wzrósł udział umów zawartych w modelu abonamentowym, podano także.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) otrzymało koncesję wydobywczą na złoże Rehman w Pakistanie, wydaną przez pakistański Directorate General of Petroleum Concessions (DGPC), podała spółka.

Pegas Nonwovens przeprowadził emisję długoterminowych niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro.

Mega Sonic dokonał przydziału 1 580 szt. obligacji serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 1,58 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Unibepu wyraziła zgodę na przeprowadzenie skupu akcji własnych, na podstawie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia z 18 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz uchwalenia programu skupu akcji własnych, podał Unibep. Wykupowi podlegać będzie do 1 mln akcji za maksymalnie 12 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem