Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - EuroRating nadał spółce GetBack rating kredytowy na poziomie BB, poinformowała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna, podano również.

"Na poziom oceny ratingowej spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami pozytywnie wpływa fakt, że marże generowane przez GetBack należą do najwyższych w branży, a bardzo wysoki zwrot na kapitale, w połączeniu z realizowaną przez spółkę polityką dywidendową, zakładającą reinwestowanie całości wypracowywanych zysków, pozwala na szybkie powiększanie wartości kapitału własnego i dynamiczne zwiększanie skali działalności" - czytamy w komunikacie.

Przy ocenie wiarygodności finansowej GetBack agencja do czynników pozytywnych zalicza także przejęcie spółki w połowie 2016 roku przez konsorcjum międzynarodowych funduszy private equity oraz pośredni udział w akcjonariacie trzech członków zarządu spółki, podano również.

"Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo wysoką dźwignię finansową, jaką dotychczas posługiwał się GetBack, a także generowane przez spółkę ujemne wolne przepływy pieniężne, związane z realizowanymi coraz większymi inwestycjami w pakiety wierzytelności. Skutkuje to koniecznością korzystania przez spółkę z finansowania zewnętrznego, którego głównym źródłem był dla spółki dotychczas rynek obligacji. Agencja wskazuje, że coraz wyższe uzależnienie GetBack od finansowania na rynku kapitałowym jest również jednym z czynników ryzyka, ponieważ spółka staje się podatna na ewentualne wahania awersji inwestorów do ryzyka" - czytamy w komunikacie.

Pozytywny wpływ na nadany spółce rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: zwiększenie udziału kapitałów własnych w pasywach; znaczące wydłużenie oraz bardziej równomierne rozłożenie w czasie terminów zapadalności zobowiązań finansowych; uzyskiwanie przez spółkę bardziej stabilnych i dodatnich wolnych przepływów pieniężnych; a także korzystne kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej, czytamy także.

"Negatywnie na bieżący poziom ratingu GetBack mogłyby wpływać: ewentualne znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; ewentualny wzrost udziału kapitału obcego w pasywach i/lub wzrost wartości relacji dług finansowy netto / EBITDA istotnie powyżej poziomu 3,0; pogorszenie wartości generowanych wolnych przepływów pieniężnych; a także ewentualne istotne pogorszenie płynności finansowej spółki" - podsumowano.

GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.