Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Radpol odnotował stratę operacyjną w wysokości 7,35 mln zł w 2016 r., zysk EBITDA w wysokości 1,66 mln zł i stratę brutto 10,59 mln zł w 2016 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 143,47 mln zł, a wynik brutto na sprzedaży 27,76 mln zł.

Zysk EBITDA po wyłączeniach,które stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego, wyniósł 5,18 mln zł, podano także.

Dług netto spółki wyniósł 49,16 mln zł na koniec 2016 r.

"Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku osiągniętych przez spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków" - czytamy w komunikacie.

Wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Radpol poinformował, że wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej z mBankiem 4 września 2012 roku nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych umową kredytu poziomów wskaźników finansowych.

Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 13,14x na 31 grudnia 2016 r. i 9,49x dla całego 2016 r., wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia odpowiednio: 0,66x i 1,16x, a wskaźnik pokrycia obsługi odsetek - odpowiednio: 3,87x i 5,01x, podano.

W połowie września Radpol porozumiał się z mBankiem w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Podniesiono wówczas wymagany poziom wskaźnika długu netto do EBITDA do 4x wobec wcześniej wymaganego 3,5x.

Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.