Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych trafił do uzgodnień międzyresortowych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany mają przede wszystkim umożliwić przedsiębiorcom dokonania corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł.

"Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia - jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy. Instrument będzie stanowił zachętę zarówno dla już funkcjonujących firm, jak i dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Z nowych przepisów będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT i CIT, których inwestycje w środki trwałe w danym roku wyniosły co najmniej 10 tys. zł i dotyczyły nowych środków trwałych. Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego, podano także.

"Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków trwałych musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Jednocześnie jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostają w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu w kwocie 100 tys. zł podlega niezamortyzowana wartość tego środka trwałego" - czytamy dalej.

Z proponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać podatnicy niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100 tys. zł, będzie dotyczyć wszystkich wspólników tej spółki.

"Uwzględniając, iż w obowiązujących przepisach funkcjonuje rozwiązanie dotyczące możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 50 tys. euro (skierowane do małych podatników i rozpoczynających prowadzenie działalności), to w przypadku nabycia środka trwałego uprawniającego do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno w wysokości 50 tys. euro i proponowanego w wysokości 100 tys. zł, to odpisu w stosunku do tego środka trwałego będzie mógł dokonać wyłącznie na podstawie jednego z tych rozwiązań" - podkreślono w dokumencie.

Na podstawie obecnej struktury przedsiębiorstw oraz wyliczeń Ministerstwa Rozwoju zakłada się, że z programu skorzysta ok. 154 tys. przedsiębiorców, a w tym: ok. 121 tys. podatników PIT-36L i PIT 36 oraz 32 tys. podatników CIT. Jest to znaczący krąg beneficjentów programu.

Według ustawodawcy, proponowany projekt będzie wywoływał zmiany w dochodach budżetu państwa. Dochody budżetu państwa zmniejszą się od 64 do 88 mln zł rocznie. Złoży się na to spadek dochodów z podatku CIT, przy jednoczesnym wzroście dochodów z podatku PIT (w wyniku wzrostu dochodów osób fizycznych).

"Analizy makroekonomiczne wykazują, że wprowadzana zmiana poprzez stymulację inwestycji będzie stanowiła istotny impuls popytowy. W szczególności skutkiem programu po uwzględnieniu skutków mnożnikowych będzie około 2800 nowych miejsc pracy. [...] Szacunkowe obliczenia, pozwoliły na ustalenia, iż program wygeneruje dodatkowo około 2 800 miejsc pracy, co przełoży się na wzrost dochodów o około 138 mln zł, a to będzie skutkowało wzrostem wpływów wzrostem wpływów budżetowych, a także wzrostem dochodów do dyspozycji konsumentów, a przez to wydatków na konsumpcję i pośrednio wpływów z tytułu podatku VAT. Efekty w latach kolejnych indeksowane zostały o prognozę wskaźników makroekonomicznych, a zwłaszcza dynamiki PKB Polski. Należy się liczyć, ze wzrostem kapitału produkcyjnego, co sprawi, że poziom potencjalnego PKB w Polsce wzrośnie" - podano także.

Konsultacje międzyresortowe mają potrwać do 2 lutego br.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.