Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Enea, Energa, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i PGNiG Termika ? spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisały porozumienie (memorandum of understanding) z EDF International dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce oraz badania due diligence w tym zakresie, podały spółki.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała umowę z Uniwersytetem Opolskim na modernizację obiektu dydaktycznego, podał Mostostal Zabrze. Wartość umowy wynosi 23,6 mln zł netto.

Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), przekroczyło 60%, poinformował wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Skumulowany zysk brutto Grupy Kapitałowej 11 bit studios powinien wynieść w najbliższych trzech latach blisko 71,2 mln zł, wynika z założeń Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019, podała spółka. Objęty nim będzie zarząd oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy spółki. Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w tym okresie mają sięgnąć 126,4 mln zł.

Ronson Development City 3 oraz Ronson Development Construction - spółki zależne Ronson Europe - zawarły z osobami prawnymi warunkowe umowy nabycia nieruchomości w Warszawie w dzielnicy Ursus, jak również umowy o współpracy, podał Ronson. Łączna cena sprzedaży praw do nieruchomości, oraz wartość prac, których wykonanie jest niezbędne do umożliwienia realizacji inwestycji mieszkaniowych przez spółki (a których wykonanie jest po stronie sprzedających) została ustalona na łączną kwotę 82 mln zł netto. Na działkach może powstać ok. 1,6 tys. mieszkań.

Sąd Najwyższy wydał wyroki w sprawie korekty kosztów osieroconych za 2008 r. i 2009 r. dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), na podstawie których spółka zwróci do Zarządcy Rozliczeń łącznie 8,1 mln zł, podała PGE.

Dazumi - spółka zależna Stoppoint (w trakcie rejestracji zmiany nazwy z Produkty Klasztorne) - otrzymała ok. 10 mln zł dofinansowania na uruchomienie produkcji samoobsługowego terminalu, podała spółka.

Unified Factory miał szacunkowo przychody na poziomie 26 mln zł, EBITDA 8 mln zł, EBIT 6,7 mln zł i zysk netto 4,6 mln zł w 2016 r., według wstępnych danych, podała spółka.

Elektrotim otrzymał notę księgową od Wojskowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu w wysokości 1,96 mln zł tytułem obciążenia spółki karami umownymi związanymi z budową Strzelnicy Bojowej w Biedrusku, podała firma. Według Elektrotimu, nota księgowa jest niezasadna, niemniej jednak spółka założyła rezerwę na pełną wysokość tej noty, co obciąży wyniki 2016 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad kontroli nad Bankiem Pekao, Pioneer Pekao Investment Management i Domem Inwestycyjnym Xelion, podał Urząd.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) i Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym (SFP) w sprawie preferencyjnych pożyczek na inwestycyjne projekty miejskie w województwie zachodniopomorskim na łączną kwotę niemal 130 mln zł, udzielanych w ramach inicjatywy JEREMIE, podał BOŚ.

Oferta Torpolu została uznana za najkorzystniejszą w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest "Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek? Runowo Pomorskie", poinformowała spółka. Cena oferty wynosi 121,7 mln zł netto tj. 149,7 mln zł brutto, podano także.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył poniedziałek, 30 stycznia, jako dzień pierwszego notowania na NewConnect akcji Kofama Koźle, podała giełda. Kofama Koźle wprowadzi do obrotu 1 619 089 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 i C2, które stanowią 18,63% kapitału, poinformowała spółka.

Krynicki Recykling podpisał z Ardagh Glass umowę handlową, której przedmiotem jest dostawa stłuczki szkła opakowaniowego do Ardagh Glass, podała spółka. Wartość kontraktu to 16.05 mln zł netto, co oznacza około 10-procentowy wzrost zamówienia od tego klienta w stosunku rocznym, podano także.

Kleba Invest podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii X w liczbie do 1 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka.

Integer.pl uzgodnił z obligatariuszami przesunięcie terminu wykupu papierów serii INT0217 do 31 maja br. z 10 lutego br., podała spółka. Przesunięcie to jest związane z faktem, że między styczniem a marcem Integer.pl planuje zakończyć przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności spółki.

Należąca w 100% do Sfinks Polska spółka zależna SPV.REST1 podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim. Porozumienie określa warunki, na jakich grupa Sfinks jest uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy, podała spółka. Wartość transakcji może wynieść od 5 mln zł do 8 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem