Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Penetracja na rynku telefonii komórkowej w Polsce spadła do 142,4% na koniec grudnia 2016 r. ze 146,3% na koniec września 2016 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"W końcu grudnia 2016 r. liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii ruchomej wyniosła 54,7 mln (w tym ok. 41% stanowili użytkownicy) i była o 2,7% mniejsza niż w końcu grudnia 2015 r. Liczba użytkowników zmniejszyła się o 17,2%, natomiast liczba abonentów wzrosła o 10,8%. Na 100 mieszkańców przypadało 142,4 abonentów i użytkowników (wobec 146,4 przed rokiem)" - czytamy w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r.".

GUS zwraca uwagę, że notowano dalszy spadek liczby telefonicznych łączy głównych (zapoczątkowany w 2005 r.) - w sieci publicznej telefonii przewodowej na koniec grudnia 2016 r. ich liczba wyniosła ok. 4,6 mln i była o ok. 7% niższa niż przed rokiem.

"Wskaźnik gęstości abonenckiej, mierzony liczbą łączy głównych na 100 mieszkańców, w końcu grudnia 2016 r. wyniósł 11,9 (wobec 12,9 w końcu 2015 r.). Liczba łączy w dostępach ISDN 23 w końcu grudnia 2016 r. ukształtowała się na poziomie 681 tys. (w tym ok. 90% zainstalowano w miastach) i była ponad 6% mniejsza niż rok wcześniej" - czytamy dalej.

Urząd poinformował także, że - według szacunków - w 2016 r. sprzedaż ogółem (w cenach stałych; łącznie z jednostkami poczty i telekomunikacji o liczbie pracujących do 9 osób) wyrobów i usług pocztowych (wpływy za wyroby i usługi pocztowe i kurierskie) i telekomunikacyjnych zwiększyła się o 4,1% r/r (wobec wzrostu o 3% w 2015 r.). W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób notowano wzrost sprzedaży o 3,7% (przed rokiem - o 5,9%). Sprzedaż zwiększyła się zarówno w usługach pocztowych, jak i w usługach telekomunikacyjnych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.