Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 16,5% do 67,7 mld zł łącznej wartości udzielonego finansowania w 2017 r. wobec 16,6% wzrostu i 58,1 mld zł finansowania w ub.r., wynika z analiz Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

"Analizy [...] zakładają, że dynamika rynku w 2017 r. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego kraju. Prognozowany rozwój rynku w zrównoważony sposób będzie oparty o pojazdy lekkie, ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne, pojazdy ciężkie (za sprawą wymiany starego taboru samochodowego na nowe pojazdy z normą spalania Euro 6 i utrzymujący się wzrost eksportu) oraz finansowanie maszyn" - uważa dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL Marcin Nieplowicz.

Oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 roku oraz start funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spowodują, że finansowanie maszyn stanie się ważnym i stabilnym motorem rozwoju branży leasingowej, podano także.

Na koniec 2016 r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 105,1 mld zł (97,8 mld zł dla ruchomości i 7,3 mld zł dla nieruchomości) była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (114,5 mld zł, wg. stanu na koniec 2016). "Leasing to wciąż główne, obok kredytu, zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce" - podkreślono w informacji.

"Sektor leasingowy obsługuje głównie mikro i małe firmy, w mniejszym stopniu firmy średnie i duże. 16,6-proc. dynamika branży leasingowej i 58,1 mld zł wartości sfinansowanych aktywów wskazują na to, że w 2016 r. polskie firmy nie wstrzymywały inwestycji realizowanych przy udziale leasingu. To bardzo dobra wiadomość, a jednocześnie zapowiedz dalszego stabilnego finansowania firm MŚP przez sektor leasingowy" - skomentował przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Andrzej Krzemiński, cytowany w komunikacie.

W strukturze finansowania przedmiotów należy wyróżnić zarówno pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące łącznie 42,1%), jak i środki transportu ciężkiego, tj.: ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki, środki transportu kolejowego (z łącznym udziałem w rynku na poziomie 29,7%). Kolejną grupą aktywów finansowanych przez branżę są maszyny i inne urządzenia wykorzystywane w rolnictwie, budownictwie, produkcji tworzyw sztucznych i obróbce metali, przemyśle spożywczym, sektorze IT czy sektorze medycznym. Łączny udział maszyn i urządzeń, liczonych łącznie z IT, wynosi 26,4%. Natomiast zaledwie 1,2 % stanowią transakcje dotyczące finansowania nieruchomości.

Branża leasingowa obsługuje głównie sektor mikro i małych firm. Związek szacuje, że 53% stanowią klienci o rocznych obrotach do 5 mln zł, czyli kwalifikowane jako firmy mikro wg. kryteriów Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Rozwoju).

Ponad 70% stanowią usługi dla firm o obrotach do 20 mln zł. Grupa ta obejmuje całość firm mikro oraz istotną część firm małych (firmy o obrotach do 10 mln euro). Można przyjąć, że ponad 3/4 swoich usług branża leasingowa kieruje łącznie do firm mikro i małych. Pozostali odbiorcy usług to firmy o obrotach powyżej 20 mln zł. Branża leasingowa w marginalnym stopniu finansuje sektor publiczny. Również klienci indywidualni stanowią niewielki obszar działalności firm leasingowych, podano także.

Aktywa sfinansowane przez branżę leasingową w 2016 r. obejmowały:

- pojazdy lekkie (czyli osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony), które pozostają długoterminowym motorem rozwoju rynku leasingu. Przy czym w strukturze przedmiotowej tego segmentu dominują pojazdy osobowe (82%). W 2016r. branża leasingowa sfinansowała pojazdy OSD o łącznej wartości 24,4 mld zł, przy 30,9-proc. dynamice r/r dla tego segmentu. Wynik ten jest mocno skorelowany z wyraźnym wzrostem rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych;

- transport ciężki ze wzrostem 27,7% r/r, obserwowanym w większości kategorii tego segmentu (tj. w zakresie finansowania ciągników siodłowych, naczep/przyczep, poj. ciężarowych pow. 3,5 t, autobusów czy samolotów, statków i środków taboru kolejowego). Rozwój ten pozostaje skorelowany z 22,5-proc. dynamiką rejestracji nowych pojazdów ciężarowych w ubiegłym roku;

- maszyny i inne urządzenia (liczone łącznie z IT), gdzie transakcje odnotowały ujemną (-3,4% dynamikę r/r), przy wartości nowych umów na poziomie 15,3 mld zł. Finansowanie maszyn w 2016 r. pozostawało pod dużym wpływem okresu przejściowego pomiędzy kolejnymi perspektywami finansowymi ze środkami unijnymi. Sektor finansowania maszyn wyłącznie za pośrednictwem leasingu jeszcze w I półroczu 2016 notował relatywnie słaby, bo 2,1-proc. wzrost w ujęciu rocznym. Dynamika ta przyspieszyła do 12,3% r/r w II półroczu, z 26,2-proc. wynikiem za sam grudzień. Wyniki drugiego półrocza były już zgodne ze wzrostem gospodarczym, w coraz większym stopniu bazującym na popycie wewnętrznym oraz z wysokim poziomem wykorzystania zdolności produkcyjnych w polskich firmach. Pozwala to oczekiwać wyższych dynamik dla maszyn finansowanych leasingiem w dalszej części 2017 roku;

- nieruchomości, gdzie w 2016 roku odnotowano spadek finansowania o 49,6% r/r. Był on w dużej mierze następstwem wyraźnego spowolnienia I kwartału, kiedy sfinansowano aktywa o wartości zaledwie 82,5 mln zł. W całym roku wartość sfinansowanych nieruchomości wyniosła 719 mln zł. Ubiegłoroczny spadek wartości sfinansowanych aktywów wynika też ze znacznie niższej średniej wartości transakcji (5,3 mln zł w 2016 roku wobec 8,1 mln zł rok wcześniej). Jednocześnie o 19,3% spadła liczba zawartych umów (w 2016 r. zaraportowano 134 umowy, wobec 166 w 2015 roku).

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która zrzesza 31 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem