Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w postaci złóż fosforytów, posiadanych przez senegalską spółkę African Investment Group (AFRIG), zależną od Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, podała grupa.

"Grupa Azoty [...] informuje o dokonaniu korekty wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym emitenta oraz sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Azoty Police, wycenionych w związku z nabyciem przez Grupę Azoty Police pakietu kontrolnego akcji w spółce African Investment Group S.A. w Dakarze, w sposób następujący:

- dla złoża Kebemer ? w kwocie 271 191 tys. zł (według stanu na 31.12.2015 r.),

- dla złoża Lam-Lam ? w kwocie 12 424 tys. zł (według stanu na 31.12.2015 r.)" - czytamy w komunikacie.

Wpływ wymienionych wyżej korekt na sprawozdanie skonsolidowane Grupy Azoty zostanie określony po otrzymaniu pakietu konsolidacyjnego, podano także.

"Wpływ powyższych korekt na wynik lat ubiegłych zaprezentowany zostanie wraz z najbliższą publikacją sprawozdań rocznych emitenta" ? czytamy dalej.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podała wcześniej, że dokonała korekty wartości aktywów, wycenionych w związku z nabyciem pakietu kontrolnego akcji w AFRIG: dla złoża Kebemer ? w kwocie 271,19 mln zł (według stanu na 31.12.2015 r.), dla złoża Lam-Lam ? w kwocie 12,42 mln zł (według stanu na 31.12.2015 r.).

Spółka dokonała też korekty w kwocie 96 219 tys. zł dotyczącej aktywów finansowych prezentowanych w sprawozdaniu jednostkowym, jakimi są nabyte akcje w spółce AFRIG oraz zmieniła treść uchwały w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego wartość bilansową należności od spółki AFRIG prezentowanych w sprawozdaniu jednostkowym w kwocie 10,46 mln euro odnosząc 50% w koszty roku 2016, a pozostałe 50% poprzez wynik lat ubiegłych.

ZCh Police zdecydowały też o utworzeniu rezerwy z tytułu poręczenia kredytów udzielonych AFRIG w kwocie 76,67 mln zł odnosząc w sprawozdaniu jednostkowym kwotę 21,27 mln zł na wynik roku 2016, a kwotę 55,4 mln zł poprzez wynik lat ubiegłych.

"Ponadto emitent informuje, że spółka AFRIG S.A. podjęła decyzję o zastosowaniu przy raportowaniu o zasobach mineralnych w tym fosforytów standardu Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa i Przemysłu Naftowego NI 43-101. Ma to na celu przejrzyste raportowanie i informowanie oraz uzyskanie wiarygodnej dokumentacji geologicznej o zasobach, a w konsekwencji pozyskanie ? między innymi ? wiarygodnych studiów wykonalności" ? czytamy dalej.

Zarząd spółki podjął także działania w kierunku doprecyzowania w obowiązującej polityce rachunkowości zasad ujmowania kosztów poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, z uwzględnieniem technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania zasobów mineralnych z wykorzystaniem uznanych standardów międzynarodowych, podano.

ZCh Police podały w grudniu 2016 r., że przeprowadzą w spółce AFRIG test na utratę wartości aktywów zgodnie z zapisami MSR 36.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem