Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Herkulesa postanowili o skupie do 11% akcji własnych za maksymalnie 23,88 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Maksymalną cenę akcji w buy-backu ustalono na 4 zł.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia wydać zgodę na nabywanie przez spółkę akcji własnych [...] w ten sposób aby: (i) łączna maksymalna liczba nabywanych akcji nie przekroczyła 11% ogólnej liczby akcji spółki tj. 4 775 336 akcji uprawniających do 4 775 336 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, (ii) wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji była nie większa niż 23 876 680 zł, (iii) spółka mogła nabywać akcje w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie niższej niż 4 zł, (iv) spółka mogła nabywać akcje własne poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie zaproszenia (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez spółkę do wszystkich akcjonariuszy spółki" - czytamy w przyjętej uchwale.

Ponadto NWZ "w związku z podwyższeniem wysokości kapitału rezerwowego na pokrycie akcji własnych postanawia wydać zgodę na wydzielenie z kapitału zapasowego kwoty 23 876 680 zł i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych celem ich umorzenia" - czytamy dalej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. W 2015 r. spółka miała 155,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.