Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - w lutym br. wzrósł o 0,7 pkt wobec wartości ze stycznia br,. podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

"Wskaźnik nieprzerwanie rośnie od końca 2015 roku, zapowiadając początkowo stopniowe ograniczanie deflacji, zaś w ostatnich miesiącach, kiedy przyrosty wskaźnika były znacznie silniejsze, wskazuje na nasilenie tendencji inflacyjnych. Biorąc pod uwagę, że wielu producentów dostosowuje poziom swych cen z pewnym opóźnieniem w stosunku do zmian po stronie kosztów, w kolejnych miesiącach oczekiwania inflacyjne mogą nasilić się" - czytamy w raporcie.

Do wzrostu wskaźnika WPI w lutym przyczyniły się wszystkie jego składowe, zaś najsilniej - wzrost cen surowców na światowych rynkach oraz zwiększone oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedstawicieli przedsiębiorstw.

Wśród ankietowanych menedżerów odnotowano 8% przewagi firm planujących podwyżki nad tymi, którzy zamierzają ceny obniżać, co spowodowało, że wskaźnik oczekiwań inflacyjnych wśród producentów był najwyższy od 2012 roku. Analiza wykazała, że przedstawiciele wszystkich branż oraz bez względu na wielkość firmy wykazują dużą skłonność do podnoszenia cen. Sytuacja ta jest po części wynikiem słabego kursu złotego względem głównych światowych walut.

W przypadku konsumentów dwukrotnie zwiększył się odsetek tych, którzy spodziewają się przyspieszonego wzrostu cen, w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a ok. trzykrotnie zmniejszył się odsetek tych, którzy spodziewają się ich spadku, wskazało też BIEC.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych, jako czynnik wpływający na inflację sięgnęło ok. 80% w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego.

"W styczniu br. średnie ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego sięgnęło blisko 80%, co przy braku inwestycji w maszyny i urządzenia oznacza wzrost kosztów związanych z ich bieżącą eksploatacją, naprawami i remontami, a to bezpośrednio może przełożyć się na wzrost cen produktów" - podkreślono w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.